Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe!

De informatieavond van 25 april jl. ligt nog maar nét achter ons, maar de ontwikkelingen volgen elkaar weer razendsnel op.
 
Veiligheidsaudit
Inmiddels is de veiligheidsaudit, waarin het plan van de provincie en het alternatieve plan van OME met elkaar zijn vergeleken, klaar. Met de provincie is afgesproken nog niet over de inhoud naar buiten te treden totdat de audit is voorzien van ambtelijk commentaar en aan Gedeputeerde Staten op 31 mei a.s. zal worden aangeboden.

OME wil jullie wél laten weten dat wij tevreden zijn met de bevindingen in het rapport. Zowel de provincie als OME hebben gezegd de aanbevelingen van het rapport over te nemen. Dat wil echter -helaas- niet zeggen dat het doel van OME is bereikt.

Los van welke aanbevelingen uit de audit overgenomen zullen worden in het provinciale plan, is al wel duidelijk dat er volgens de provincie nog steeds honderden bomen gekapt moeten worden.
OME heeft een geheel andere interpretatie en verwacht dat door de aanpassingen in het OME-plan slechts een tiental bomen extra zal moeten worden gekapt. Omdat de uitgangspunten van provincie en OME op dit punt zozeer verschillen, bereiden OME en de provincie nu ieder een eigen advies aan Gedeputeerde Staten (GS) voor, die een beslissing zullen nemen.

Vergadering BOC 15 juni
Op woensdag 15 juni is er weer een openbare Vergadering Commissie Bereikbaarheid en Openbaar vervoer en Cultuur (BOC). Tijdens deze vergadering zal door Provinciale Staten over de beslissing van GS worden gesproken. Indien GS het ambtelijke advies volgt, zal OME wederom spreektijd vragen tijdens de vergadering van de Commissie BOC waarbij massale aanwezigheid van Epenaren opnieuw dringend is gewenst. 
We roepen daarom iedereen wederom op om mee te gaan naar deze vergadering omdat dat de laatste keer ook een zeer grote indruk op de Statenleden heeft achtergelaten! Zie voor meer informatie het bericht op onze website.
 
Busvervoer naar Arnhem vergadering BOC
Voor de mensen die meewillen naar Arnhem hebben we weer een bus gehuurd. Wil je mee met de bus, geef je dan zo snel mogelijk op via info@onsmooiepe.nl. Vergeet niet om aan te geven met hoeveel personen je mee wilt. De kosten voor de busreis zijn € 10,- p.p. contant (en bij voorkeur gepast) te voldoen.
We vertrekken om stipt 16.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Restaurant de Loreley aan de Heerderweg 36. Je kunt je auto op de parkeerplaats van de Loreley laten staan.

Datum: woensdagavond 15 juni
Vertrek bus: 16.00 uur
Locatie: Restaurant de Loreley (Heerderweg 36)
Aanmelden busvervoer: info@onsmooiepe.nl
Kosten: € 10,- p.p.

De stand van zaken aan het juridische front
Allereerst danken wij jullie hartelijk voor de vele donaties die wij na de informatieavond hebben mogen ontvangen. Waar de donaties aan besteed worden is te zien op onze website. Jullie giften blijven nog steeds meer dan welkom.
  1. Velen van jullie hebben een tijd geleden een brief ontvangen van de gemeente met de mededeling dat je bezwaarschrift ongegrond is verklaard omdat je geen belanghebbende bent. De hoofdreden die daarvoor is aangevoerd is dat je meer dan 300 meter van de bomen aan de Heerderweg woonachtig bent. De door OME ingeschakelde advocaat heeft ons geadviseerd dat beroep tegen deze beslissing niet kansrijk is.
  2. Degene die wél als belanghebbende zijn aangemerkt, zoals OME en de aanwonenden Heerderweg en aanliggende wegen, hebben rond 21 april jl. een afwijzende beslissing van het college van B&W ontvangen. De termijn om van deze beslissing in beroep te gaan is 6 weken. OME heeft een zgn. pro-forma beroepsschrift geschreven dat door iedereen die belanghebbende is kan worden gebruikt en aangepast met je persoonlijke verhaal. Het beroepsschrift moet aangetekend worden verzonden (je kunt hem ook in Arnhem afleveren). Let op: Het indienen van een beroepschrift kost geld, zgn. griffierechten, voor een particulier € 168.
De provincie heeft n.a.v. een door OME gestelde vraag laten weten niet eerder met het kappen van bomen te zullen beginnen dan eind december 2016. OME gaat er nog steeds van uit dat er ruimschoots vóór die tijd overeenstemming met Provinciale Staten is, omdat OME van mening is dat met overneming van de aanbevelingen uit de audit de aanpassing van de Heerderweg conform het plan van OME mogelijk is: de Heerderweg wordt nóg veiliger dan hij nu al is én het grootste deel van de bomen kan blijven staan.

Raadsvergadering aanstaande donderdag 19.30 uur
Aanstaande donderdag staat de brief van OME over burgerparticipatie op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering. Tevens staan de beslissingen op onze bezwaren tegen de verleende kapvergunningen van de Heerderweg onder het punt 'Voor kennisgeving aannemen'. Aangezien D66 heeft aangegeven een nieuw debat te willen over de Heerderweg, is de kans groot dat dit onderwerp aan de orde komt. Laat je stem horen met je aanwezigheid en kom ook donderdagavond naar het gemeentehuis om de raadsvergadering bij te wonen.
Vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan komen kijken, het begint om 19.30 uur. De agenda is te vinden op de site van de gemeente.

Tot slot                            
Wij kunnen ons voorstellen dat jullie met al deze ontwikkelingen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Daarom de belangrijkste data op een rijtje:

26 mei 19.30: Openbare raadsvergadering in Epe waar de Heerderweg niet onbesproken zal blijven.
31 mei: beslissing door gedeputeerde staten over de aanpassing van de Heerderweg.
2 juni: verloopt de termijn om een beroepsschrift in te dienen voor de belanghebbenden.
15 juni: vergadering BOC in Arnhem, aanwezigheid zeer gewenst!

Hou onze website www.onsmooiepe.nl en de pers in de gaten!!
                         
Hartelijk dank voor jullie steun!
Het is niet te laat, de bomen blijven staan.
Copyright © 2016 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp