Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe!

Het is even wat stil geweest vanaf onze kant, maar achter de schermen hebben we keihard gewerkt! In deze nieuwsbrief praten we u kort bij over de laatste stand van zaken.

Overleg met provincie
In onze laatste nieuwsbrief berichtten wij u over onze ontmoeting met de provincie op 16 februari. Sindsdien hebben we nog 3 bijeenkomsten gehad. Ons Mooi Epe heeft een bomenspecialist ingeschakeld die heeft geadviseerd over de overlevingskansen van de bomen bij graafwerkzaamheden en de technische mogelijkheden die er op dit gebied zijn. Daarnaast is er een 36-pagina’s tellende ontwerpnota geschreven. Hierin is het alternatieve plan voor herinrichting van de Heerderweg door onze verkeersdeskundige verkeerstechnisch tot in detail uitgewerkt. Ook is een milieu-hoofdstuk opgenomen, waarin onder andere de reconstructieplannen voor de Heerderweg naast het gemeentelijke beleid op groen-gebied worden gelegd.
De provincie heeft ook keihard gewerkt en onze 'Variant' op precies dezelfde wijze uitgewerkt als haar eigen plan, waardoor de verschillen duidelijk naar voren komen. Dit is ook te zien in deze video die de provincie heeft gemaakt.
 
De Variant is nu klaar en wordt op verkeersveiligheid getoetst door onafhankelijke deskundigen. Hetzelfde gebeurt ook met het provinciale plan. In mei 2016 wordt het volledige rapport over 'de Variant' naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Dit bestaat uit: het provinciale plan, het uitgewerkte alternatieve plan naar de wens van OME ('de Variant'), beide verkeersveiligheidsrapporten en een bomentoets.

Informatieavond maandag 25 april
Omdat er veel betrokkenheid is van bewoners en overige bezorgde burgers hebben we besloten om een informatieavond te organiseren. Op deze avond informeren we u over het verloop van het proces, de huidige stand van zaken, het ontwerp van OME, de effecten daarvan en de besluitvorming binnen de provincie.
 
De informatieavond wordt gehouden op:
Maandag 25 april a.s., ontvangst vanaf 19:00 uur.
Start programma om 19:30 uur.
Locatie: Hotel Restaurant Dennenheuvel (Heerderweg 27) te Epe.
Zie onze website voor de agenda en overige informatie.

Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Nieuwsbrief
Zowel de provincie als Ons Mooi Epe heeft een nieuwsbrief gemaakt. De nieuwsbrief van de provincie kunt u downloaden op hun website. Onze nieuwsbrief is te lezen op onze eigen website.

Bezwaarprocedure
Hoewel wij heel hard werken om via overleg een oplossing te vinden met de provincie en de gemeente, moeten wij ook rekening houden met somberder scenario’s. Een groot aantal van jullie die een bezwaarschrift tegen de verleende kapvergunningen hebben ingediend, hebben inmiddels te horen gekregen dat zij niet-ontvankelijk zijn verklaard.
Wij hebben deze beslissing van het College van B&W voorgelegd aan een advocaat met de vraag of het zinvol is tegen deze beslissing in beroep te gaan. Zodra we hier antwoord op hebben zullen we u hier over informeren.
Zie voor meer informatie ook het onderdeel bezwaarprocedure op onze website.

Lente aan de Heerderweg
Zonder de steun van jullie waren de bomen nu weggeweest. We kunnen niet wachten tot de Heerderweg weer helemaal groen is. Dat wordt extra genieten dit jaar!
Ellen Tärre, bewoonster van de Heerderweg, heeft er een prachtig stukje over geschreven op onze website.

Hartelijk dank voor jullie steun!

Het is niet te laat, de bomen blijven staan.
Copyright © 2016 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp