Copy

Anerkjennelse og inspirasjon på K-studs årsmøte

Det var en stor porsjon anerkjennelse og inspirasjon å hente på K-studs årsmøte 19. mai.

KUF-komiteens leder anerkjenner våre medlemmers opplæringstilbud
K-stud representerer den viktigste felleskultur som Norge har hatt, den kristne tradisjonen, sa Stortingsrepresentant Trond Giske i sin hilsen til vårt årsmøte. Giske understrekte viktigheten av solide tradisjonsbærere i dagens multikulturelle samfunn. Samfunnet blir bedre om vi tar i bruk alle som er villig til å gjøre en jobb gjennom de ulike tilbudene som blant annet studieforbundene har, sa han. Giske vektla bla. god integrering, og at vi trenger en arena der det er lov å lykkes og mestre sterkere enn noen gang.
Giske var også tydelig på å ivareta frivilligheten, uten overstyring eller øremerking av midlene vi forvalter.

Les mer om Giskes budskap i denne artikkelen på www.baptist.no

Inspirerende fagdel om integrering
Mei Lian fra KIA Kristent Interkulturelt Arbeid i Kristiansand, fortalte deltakerne på årsmøtet om ulike tiltak og kurs som arrangeres i regi av KIA. KIA har både kor, idrettsgrupper, norskkurs og mange flere aktiviteter innvandrere kan delta i.

Silje Sjøtveit, diakon i Tinn delte erfaringer fra Daghøyskolen hun driver for flyktninger og asylsøkere.
Det startet med en drøm, som utviklet seg til et godt tilbud som betyr mye for mange. Gjennom et godt samarbeid med asylmottaket, kirken og også andre frivillige organisasjoner, bidrar daghøgskolen til livsmestring, bedre folkehelse, deltakelse og inkludering i lokalsamfunnet i Tinn. Arbeidet gir ringvirkninger – nye problemstillinger kommer opp, det fører til gode samtaler og praktisk hjelp, og nye aktiviteter har oppstått i kjølvannet av daghøyskolen.

Hvordan kan du lese om i denne artikkelen på www.baptist.no

Ønsker du å starte noe lignende?
Sjøtveit har utviklet et kurshefte med tilgang til PowerPoint presentasjoner for sju undervisninger. Kursopplegget koster 350 kr. Ta kontakt med oss, så skal vi formidle kontakt med Sjøtveit.
Kurset er stønadsberettiget fra K-stud. Voksenopplæringsloven gir også rett til gratis undervisningslokaler på skolene hvis dere mangler egnede lokaler i egen kirke.
 
Foto: KRIK media

Nytt styre

K-stud har fått et nytt, svært kompetent og bredt sammensatt styre! Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år. 6.juni konstituerte de seg. Harald Skarsaune (KUFO) ble valgt som leder på årsmøtet i mai, og på første styremøte ble Maria Greenberg Bergheim (KIA) valgt som nestleder.

Her er det nye styret:

Faste representanter
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Nestleder: Maria Greenberg Bergheim (Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)
Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen)
Doan Phuc Hau (Baptistsamfunnet)
Elise Haugland Madsen (Norges KFUK-KFUM)
Ole Martin Thelin (Den norske kirke)
Janet Seierstad (Norsk Luthersk Misjonssamband)
 
Vararepresentanter
1. vara: Åse Mari Kessel (Hekta)
2. vara: Bendik Urnes (Ungdom i oppdrag)
3. vara Frode Bilsbak (Normisjon)
 

Husk å søke!

Ditt kor eller gruppe er kanskje ferdig med et opplegg eller repertoar dette semesteret? Da er det på tide å søke om støtte til opplæringen. Søknader må sendes innen tre måneder etter endt opplegg.

I løpet av høsten lyser vi ut midler for prosjekter til pedagogisk utviklingsarbeid. Vi ser for oss oppstart av prosjektene i begynnelsen av 2017. Det er mulig å søke om både 1-årige og 2-årige prosjekter. Det er mulig det vil være en prioritering av temaer, men det kommer vi tilbake til. Søknadsfristen vil være 1.november 2016. Mer informasjon kommer! Følg med på www.k-stud.no eller vår facebook-side.


Nytt materiell     

Slik blir et godt ekteskap enda litt bedre

En lettlest bok om ekteskapet som ønsker å gi relevante og ærlige eksempler på å inspirere til små justeringer i hverdagen.
Boka vil hjelpe leserne til sette fokus på å ta vare på og vedlikeholde ekteskapet. Leserne skal bli bevisst på hvilke valg en tar. Reflektere sammen om hva som fungerer og gi hjelp til de gode samtalene.
 

En mer synlig kirke - om kommunikasjon og markedsføring

Denne boka er en lettlest innføring i kommunikasjonsarbeid gjennom aviser, radio, fjernsyn, nettaviser og sosiale medier. Boka vil gi deg svar på spørsmål som: Hvordan formulere et budskap? Hvordan komme på talefot med journalister og redaksjoner? Hvordan bruke sosiale medier og unngå fallgruvene? Hvordan planlegge kommunikasjonsarbeidet?
 

Fokus: Barn, krenkelser, tro

Heftet består av praksisnære fagtekster om tema som trosformidling for små barn, tilknytning, krenkelser, ansvar og refleksjon over hvem vi som voksne er i møte med barn. Et kapittel beskriver en veiledning for å samtale med dåpsforeldre om omsorg. I tillegg inkluderer heftet eksempler fra menighetshverdagen som beskriver hvordan omsorg kan formidles gjennom konkrete trosopplæringstiltak.
Hefte vil lære oss om hva som skaper ulike typer tilknytning hos barn, hvordan få inspirasjon til handling i møte med barn. Få kunnskap om hvordan voksne kan bidra til å ivareta og ha omsorg for barn. Få innsikt i hvem jeg er i møte med barn og unge.
 

Våg å tro

Vi mennesker er skapt til å ha fellesskap med Gud. Boka prøver å gi svar på:
Hvordan kan vi tro at Jesus var den Han ga seg ut for å være?
Hvorfor skal vi tro på Jesus?
Hva vil det egentlig si å tro?
Hva er de første skritt på troens vei?


 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp