Copy

Send søknad innen 15.januar!

Husk fristen 15.januar for kurs avsluttet i 2016. Slik det ser ut nå, har vi rom for flere søknader. Dette gjelder også søknader som i utgangspunktet har overskredet fristen på 3 måneder. Send søknad nå, så får dere kanskje støtte!

Studieplaner skal godkjennes før man starter. Kanskje dere skal ha et kurs våren 2017 som trenger godkjenning? Send inn nå.

 

Reisestipend for 2017

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. Stipendet lyses som regel ut en gang i året, avhengig om departementet legger dette inn i sitt budsjett.

Hvem som kan få stipend

Lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund, kan søke om reisestipend for studiereiser til utlandet.
Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke.
Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

Tildeling 2017

Høsten 2016 lyste VOFO (Voksenopplæringsforbundet) ut midler til reisestipend for reiser i 2017. K-stud fikk over 20 søknader, og satte disse opp i prioritert rekkefølge og sendte videre til VOFO. 5 søknader av K-studs prioriterte har fått støtte til sine reiser. Reisene går til USA og Nepal, og deltakerne som fikk støtte er fra Pinsebevegelsen, Indremisjonsforbundet og Acta/ Normisjon. Vi ønsker god tur til mottakerne, og håper dere får ny kunnskap og inspirasjon som kan brukes til opplæring lokalt!

 

Årets kurs - en mulighet for å lære noe nytt!

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31.mars -2.april 2017.

Velg mellom:
Rytmisk korledelse
Lederkurs om grenseoverskridende adferd
Videregående kurs i babysang

Kurset finner sted på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.

For hvem
Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Deltakere har tidligere gitt uttrykk for at disse kursene er spennende for vi har dyktige kursledere, men også fordi man treffer deltakere som kommer fra andre kristne miljøer enn en selv. God mat og et flott sted å være er også noe som trekkes fram av tidligere deltakere. Deltakerne i 2016 var mellom 16 og 75 år.

Det er allerede mange påmeldt, så det er bare å kaste seg rundt og melde seg på!
Prisen er 1800 kr inkl. kost og losji, og i tillegg dekker vi reiseutgifter.

Les mer om innhold, program og praktisk informasjon her
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp