Copy
Se nyhetsbrev i nettleser

Mange ungdommer får opplæring!


Omfang og utvikling
Ved utgangen av 2015 hadde K-stud 79 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte 5 250 kurs med 139 011 kurstimer og 42 212 deltakere i 2015. Det er en økning på 2,05 % i antall kurstimer. Antall kurs økte med 3,5 % og antall kursdeltakere økte med 2,6 %.

Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med over 33 708 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter som har nesten 25 900 timer og Hekta med over 13 800 timer. Blant de ti største finner vi også Ungdom i Oppdrag, Normisjon, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Norges KFUK-KFUM, Frikirken, Misjonssambandet og KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Til sammen har de ti største over 115 000 kurstimer.

Emner
Kristendomsfag er det emnet det gis mest opplæring i. Dette utgjør 57 % av alle kursene. Norskkurs for flyktninger og innvandrere har økt svært mye de siste årene. Fra 2014 til 2015 registrerte vi 21,5 % flere norskkurs.  «Sang, musikk og drama» er det nest største emneområdet, med 724 kurs, fulgt av 542 kurs i «Natur, idrett og friluftsliv» og 505 kurs i «Organisasjon og ledelse».

Aldersfordeling
I K-stud er hele 40 % av kursdeltakerne mellom 14 og 19 år, og dette er en langt høyere andel enn i andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine leirer. I tillegg er det mye smågruppe, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom. Samlet sett utgjør de mellom 14 og 29 år over halvparten av kursdeltakerne (nesten 56 %).
 
I de andre aldersgruppene, ser vi at gruppene 20-29 år og 60 + er tilnærmet like, med over 15 % på hver. Aldersgruppen 30-39 har over 10 %, mens 40-49 og 50-59 er de laveste med noe over 9 % hver.
 
Kjønnsfordeling
I K-stud er 60 % av deltakerne kvinner. I alle aldersgruppene er kvinner i flertall, fra 56% blant tenåringene til 64% i aldersgruppene 20-29 og 60+. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst.
 

Avtale om kopiering

Det kan ofte være aktuelt å kopiere fra bøker, trykksaker og artikler i et lokallag. Særlig er dette aktuelt i forbindelse med kurs der man trenger å kopiere enkeltsider for å dele ut til kursdeltakerne.

Gjennom medlemskap i VOFO (Voksenopplæringsforbundet) har K-stud avtale med Kopinor om kopiering til kursformål. Kursarrangører tilknyttet studieforbundet vårt kan derfor lovlig kopiere fra bøker, notehefter, artikler publisert på internett og annet opphavsrettslig beskyttet materiell. Merk at det er begrensninger på antall sider/omfang.

Avtalen finner du her

Nytt materiell


Bro til tro – en inspirasjonsbok om å dele tro
Bro til tro er en livsnær, praktisk og bibelbasert bok som er skrevet av to ledere som er lidenskapelig opptatte av å dele troen på Jesus der de er i hverdagen. Deres innsikt og erfaring inspirerer og motiverer oss til å gjøre det samme. Les, lær og lev.

Kombinasjonen av refleksjon, praktisk strategi og ikke minst alle de ferske vitnesbyrdene gjør at denne boken taler både til hodet og hjertet.
Her oppmuntres leseren på en praktisk måte til å dele troen i hverdagen. Boken kommuniserer åpent og ærlig på en måte som kan bidra til å fjerne fordommer om kristen tro, og bygge broer mellom mennesker med ulike ståsted i forhold til tro.
 
Refleks - Samtalegrupper for unge
Denne boken er en ressursbok både for øvelser knyttet til samtale generelt og for å sette i gang en samtalegruppe som bruker metoden «Refleks».
 
Hvordan kan vi skape rom hvor det er godt å fortelle om egne opplevelser og tanker? Hvordan kan vi møtes til likeverdig refleksjon over eget liv? KFUK-KFUM har tilpasset metoden reflekterende team, som blant annet brukes i arbeidsveiledning og familieterapi, til bruk i samtalegrupper for unge. Metoden gir mulighet til å snakke sammen på en annen måte enn det man er vant til.
 
Forandring – Samtalehefte for foreninger og grupper – 2016 (utgitt av NMS)
Et samtaleopplegg som skal gi kunnskap om misjon.
Samtaleheftet er godkjent til bruk i grupper og kan lastes ned fra K-studs hjemmeside under godkjent studieplan menighet, kirke og misjon. Heftet kan bestilles hos NMS Infosenter på telefon 51516100 eller e-post: info@nms.no Prisen er kr 30 pr. hefte, men det er gratis for NMS foreninger og grupper.

 
Avslutt mitt abonnement