Copy

Statsbudsjettet - Vi har ambisjoner, og ber om mer

K-stud er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å støtte voksenopplæringen i frivillig sektor med økte bevilgninger i 2017. De politiske signalene om innsats for inkludering og mot utenforskap er ikke reflektert i budsjettet for vår sektor. I stedet foreslår regjeringen en reell nedgang i tilskuddet til studieforbund, i og med at den viderefører støtten uten indeksregulering. Dette står i kontrast til den anerkjennelsen som regjeringen gir i budsjettets tekstdel til opplæringen i studieforbundene og deres frivillige medlemsorganisasjoner.


Ber om 20 mill mer

– Vi ber om 20 millioner mer i bevilgningen til studieforbundene for å kunne styrke opplæringen og få mulighet til å utvikle og levere nye åpne og tilgjengelige læringsarenaer for alle, slik det er uttalt av regjeringen i årets budsjett, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum. Dette er det samme beløpet som VOFO, studieforbundenes interesseorganisasjon, søkte departementet om tidligere i år.

I 2015 produserte de 15 studieforbundene i Norge 44 000 kurs med en halv million deltakere. K-stud, som er det 3. største studieforbundet målt i antall kurs, hadde 5 250 kurs og over 42 200 deltakere i fjor.

Les mer på vår hjemmeside


 

Årets kurs 2017

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31.mars -2.april 2017 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo. Du kan velge mellom tre ulike kurs. Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal ta på seg en ny oppgave – i våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Lederkurs om grenseoverskridende adferd

«Når vi tråkker på andres grenser – Om å bruke makt på godt og vondt». Kurset holdes av Tormod Kleiven og Kirkelig ressurssenter ved Dina Willemse. Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap? Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser?

Rytmisk korlederkurs

Vi gjentar suksessen fra 2016, og tilbyr korlederkurs med Mari Tesdal Hinze og Marie Pihlstrøm Frostlid. Dette kurset gir deg som har noe erfaring med korledelse fra før muligheten til å komme et steg videre i ditt arbeid som dirigent.

Videregående kurs i babysang

Dette kurset er for deg som har litt eller mye erfaring med babysang, og som ønsker å utvikle babysangen videre. Kurset bygger på grunnkurset i babysang, og arrangeres av IKO. Kurset starter med foredrag av Jon Roar Bjørkvold. Kursholderne er Merete Bøe, Daniel Waka, Inger Cesilie Fitje og Katrine Johnsen Flaa.

Praktiske opplysninger

Kun 1 800 kr inkl. kurs, kost og losji. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.
K-stud dekker reisen din etter billigste, og praktisk mulige reise.

Kontakt oss for påmelding eller andre spørsmål på 23081470 eller post@k-stud.no
Les mer om kurset på vår hjemmeside her
 

Reisestipend

Skal du eller noen av dine medarbeidere på studietur til utlandet i 2017? Nå kan dere søke om reisestipend!

Reisestipendet lyses ut av VOFO – Voksenopplæringsforbundet, men det er K-stud som prioriterer søknadene fra sine medlemsorganisasjoner.

Reisestipend søkes elektronisk på  https://www.voforeisestipend.no 

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner, og det er enkeltpersoner som det søkes støtte til og ikke grupper.

Søknader sendes elektronisk til studieforbundets sentralledd, som prioriterer søknader i egen organisasjon, og videresender prioriterte søknader elektronisk til Voksenopplæringsforbundet.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet i 2017.

Søknadsfristen til Voksenopplæringsforbundet settes til torsdag 1.desember 2016.
 

Nytt godkjent materiell til bruk i samtalegrupper

BibelQuiz-boka – Hvor høy er din BQ?

Mangeårige filmkritiker i VG, Jon Selås, har samlet spørsmål om Bibelen og bibelrelaterte spørsmål fra popkulturen. I Bibelquiz-boka får du for alvor testet bibelkunnskapene dine!
 

Å finne veien tilbake til Gud

Denne boken viser deg hvordan du kan forstå og lytte til din lengsel på en helt ny måte. Den handler om en oppvåkning til hvem du egentlig er, og om å våge å tro at Gud ønsker å la seg finne enda mer enn du ønsker å finne Ham. Det handler om å inngå ditt livs største veddemål ved å be Gud vise deg at Han virkelig finnes. Og så handler den om å se hva som skjer da.
 

Dette er glansdagene dine

I Guds plan, i Guds verden, vinner du oftere enn du taper, tilgir like raskt som du blir fornærmet og gir like rikelig som du mottar.
Det finnes gode nyheter, du er til for noe mer. Dette er glansdagene dine!

Finn flere godkjente bøker i vår materiellkatalog
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to guro.haugland.byfuglien@k-stud.no
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp