Copy

Stort utbytte av Årets kurs!


«Svarte kurset til forventningene dine?» – «Nei, trudde ikkje det kom til å vere så bra! Hadde ikkje trudd eg kom til å lære så mykje, og møte så mange flinke folk».

Dette var en av kommentarene til deltakerne etter Årets kurs. Denne deltakeren var på kurs i Rytmisk korledelse. Nesten 30 deltakere var til stede på dette kurset, og det var gjennomgående positive tilbakemeldinger til kurslederne Mari Tesdal Hinze og Marie Pihlstrøm Frostlid. Deltakerne fikk både teoretisk innføring i ulike metoder, og de ble også utfordret til å komme ut på gulvet og prøve seg.

Kurset «Troen og skjermen» ble godt ledet av Kjetil Fylling og Anne Solfrid Brennhovd. Med sin faglige dyktighet snakket de om betydningen av sosiale medier, og hvordan film kan brukes i undervisning og dialog med ungdommer. Her var det mye nyttig deltakerne kan ta med seg til sitt arbeid lokalt.

En av metodene til samtalekonseptet Ansikt til ansikt er å samtale når man er i bevegelse, ved å gå en tur for eksempel. Det var grått og vått i Holmenkollen denne helgen, så noen deltakere kledde godt på seg og tok beina fatt, mens de andre deltakerne tok samtalen i bassenget og badstuen. I år var fokuset større på kosthold enn i fjor. Kjell Markset har blant annet laget en egen brødmix som ble omtalt, og deltakerne fikk mulighet for å smake.

På Årets kurs var det deltakere fra 15 til nesten 70 år. Det var et mangfold av våre medlemsorganisasjoner med. Dette gjør disse kursene unike! Det er ikke ofte man kan møtes til opplæring på tvers av generasjoner og kirke- og organisasjonstilhørighet. Takk til kurslederne for flotte, inspirerende og lærerike kurs!

 
Foto: KRIK media

Tilretteleggingstilskudd


Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger det. I 2016 har potten for tilretteleggingstilskudd økt, og vi oppfordrer flere av våre medlemmer til å benytte seg av denne ordningen.

Fjerne hindringer for deltakelse
Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet til studiearbeid (voksnes læring i kurs, studiegrupper eller sang- og musikkgrupper). Tilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæringen.

Hvordan søke
Søknad sendes på eget skjema som vedlegg til søknad om ordinært tilskudd til studiearbeid. I den elektroniske søknadsportalen MineKurs kommer det opp et eget søknadsskjema for dette når du krysser av på tilretteleggingstilskudd. Dere må redegjøre for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av opplæringen. Utgiftene må dokumenteres med originalkvitteringer eller bekreftet kopi.

Hva det gis tilskudd til
Tilskuddet gis for funksjonshemmede og andre deltakere som trenger særskilt tilrettelegging av undervisningen for å kunne delta i læring, og som medfører høyere kostnader for arrangøren.
Det kan gis tilskudd til:
– ekstra lærer eller instruktør
– ledsager/assistent
– tolk for fremmedspråklige
– tilrettelegging av materiell og utstyr
– leie av tilrettelagt lokale
– ekstra informasjon eller motivasjon
– nødvendig forarbeid og oppfølging
– manglende betalingsevne (kun i enkelte tilfeller)

Foto: Fra KRIK Arena 2013. KRIK Media.

Hva kan man søke tilretteleggingstilskudd til?


KFUK-KFUM speiderne Brønnøysund var en av søkerne som fikk tilretteleggingstilskudd i 2015. De arrangerte kurs i Spania for 18 personer med nedsatt funksjonsevne. Her var det behov for støtte til ledsagere og tilpasset transport for deltakerne.

Hekta ble også tildelt tilretteleggingstilskudd. De sendte 14 søknader der det var behov for tilpassing for deltakerne. Det gjaldt blant annet deltakere med lettere psykisk utviklingshemming, autisme, sosial angst eller ADHD.

KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, er nok de som får mest i tilretteleggingstilskudd fra K-stud. Alle deres kurs og arrangementer er tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne. Mange av deltakerne har tilleggsbelastninger i tillegg til dårlig eller mangel på syn, og den sosiale treningen kan være en viktig del av kurset for deltakerne.

Heidi Halvorsen er blind, og har stor glede av å være med på KABB sine kurs og arrangementer.
- Hva har du lært på leirene eller arrangementene til KABB?
«Jeg har vært med på KABBs sommerstevner og familieleirer de siste årene, og nå også på deler av årets påskeleir. Det har vært en del ulike ekskursjoner, bl.a. til Oscarsborg i Drøbak, Modelljernbanemuseet i Fredrikstad, lyskapellet på Beitostølen og omvisning i Domkyrkan i Uppsala. Det har vært guidede turer, og vi har fått lære om historien bak ulike steder. Vi har også fått lære om ikoner og deres betydning. I tillegg var det på alle fjorårets arrangementer kurs i KABBs nye Biblioteksystem», forteller Heidi Halvorsen.
- Hva har du lært som du kan ta med deg i hverdagen?
«Det mest nyttige har nok vært om KABBs nye Biblioteksystem. Jeg bruker dette mye, og er veldig glad for det nye systemet», sier Halvorsen.

Hun forteller videre at noe av det som gjør det attraktivt for henne som blind å komme på KABBs arrangementer, er den gode tilretteleggingen hun opplever at det er. At hun som blind kan komme dit alene og få ledsaging til det hun trenger, opplæring i hvor ting i lokalene er, hjelp ved matservering, sangbøker i punktskrift, og også at de ulike aktivitetene ikke er basert på det visuelle, slik det er i så mange andre sammenhenger. «Jeg føler meg trygg der, godt ivaretatt, og opplever fellesskapet veldig raust og godt. Det sosiale på leirene er veldig viktig», avslutter Heidi Halvorsen.

Foto: KABBs påskeleir. Fotograf Kari Undeland.
 

Gud i sofaen. Kirke i celleform


Siste utgave av magasinet STREK har flere artikler om smågrupper. Du kan nå fritt laste ned bladet og la deg inspirere!
Strek nr. to har tittelen «Gud i Sofaen. Kirke i celleform». Her møter du to smågrupper som forteller hvordan de har gjort det. La deg inspirere av deres erfaringer, og ta med deg gode tips og eksempler til din gruppe.

Idealgruppa finnes ikke. Men hvordan blir smågruppa et sted ingen vil unnvære – et rom der livet og gudstroen dirrer? STREK har spurt en psykolog, en gruppeterapeut, en teolog og en pastor. Her er det mye godt stoff å bygge videre på!

Vi tilbyr nå våre lesere fri tilgang til dette nummeret. Les bladet i denne issuu-versjon av STREK nr 2 2016
Vil du vite mer om Magasinet STREK? Les mer her


 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp