Copy

God jul og godt nytt år!

Husk fristen 15.januar for kurs avsluttet i 2016. Studieplaner skal godkjennes før man starter. Kanskje dere skal ha et kurs våren 2017 som trenger godkjenning? Send inn nå.

Vi minner også om Årets kurs 31.mars – 2.april 2017.  Velg mellom lederkurs om grenseoverskridende adferd, kurs i korledelse eller videregående kurs i babysang. Vi har allerede fått en del påmeldinger, så her er det førstemann til mølla!
Se mer på www.k-stud.no
 

Pedagogiske utviklingsmidler

Hvert år, eller annen hvert år, lyser K-stud ut midler til pedagogiske utviklingsprosjekter. Prosjektene kan gå over ett eller to år. Denne høsten fikk vi inn totalt 14 søknader fra ulike organisasjoner, menigheter og forlag.

PU-midlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling, utvikling av studiemateriell og bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Styret i K-stud har vedtatt at prosjekter som fremmer inkludering skal ha prioritet dette året.

Søknadene ble vurdert og prioritert i tråd med hensikten med PU-midlene, kriteriene for ordningen og det prioriterte området inkludering. Fem prosjekter får tilbud om prosjektstøtte.

Disse prosjektene ble innvilget:

Areopagos: Tverrfaglig veiledning for kirkelige ansatte som jobber med religionsmøte og dialog.
Norges Kristne student- og skoleungdomslag: Immimeets – Engasjerende filmer av ungdom i møte med innvandrere.
IKO-forlaget: Pedagogisk bok om konfirmantpedagogikk, med tilhørende studiehefte og tilbud om kursdag/innføringskurs i konfirmantpedagogikk.
Vigmostad & Bjørke/Eide forlag: Sang i fellesskap.
Verbum/Bibelselskapet: Knut Tveitereid/Alf Inge Hellevik, En helt overkommelig Jesusfortelling – Bok og digitalt studieopplegg.

Vi ønsker lykke til med prosjektene og ser fram til å se resultatet.
 

Tilretteleggingstilskudd – en mulighet når det kreves ekstra tilrettelegging

Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger det. Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet til kurs og grupper. Tilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæringen.

Hva det gis tilskudd til
Tilskuddet gis for mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre deltakere som trenger særskilt tilrettelegging av undervisningen for å kunne delta i læring, og som medfører høyere kostnader for arrangøren.

Det kan gis tilskudd til:
– ekstra lærer eller instruktør
– ledsager/assistent
– tolk for fremmedspråklige
– tilrettelegging av materiell og utstyr
– leie av tilrettelagt lokale
– ekstra informasjon eller motivasjon
– nødvendig forarbeid og oppfølging
– manglende betalingsevne (kun i enkelte tilfeller)
Tildelingen skjer en gang i året.
Les mer om tilskuddsordningen her
 

Nytt om statsbudsjettet

Nytt om statsbudsjettet
Studieforbundenes post på statsbudsjettet videreføres, men uten prisstigning, og innbærer derfor et reelt kutt. Studieforbundene ba om 20 millioner mer, for å kunne styrke opplæringen og få mulighet til å utvikle og levere nye åpne og tilgjengelige læringsarenaer for alle.

I innstillingen til budsjett fra utdanningskomiteen er det mye skryt til Studieforbundene. Dessverre kommer ikke disse merknadene med mer penger til all den gode opplæringen.

Her er noen av merknadene:
"Komiteen understreker studieforbundenes viktige rolle i opplærings- og utdanningssystemet vårt. De representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for arbeidslivet, lokalsamfunn, organisasjoner og institusjoner. Komiteen mener at en grunnleggende forutsetning for et godt og rettferdig samfunn som gir alle gode muligheter, er å sørge for et utdanningssystem der alle kan lykkes. Derfor må det satses på flere gode og tilpassede arenaer for læring."

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, viser til at studieforbundene tilbyr opplæring i de fleste kommuner, og at variasjonen i tilbud er bredt. Flertallet mener at studieforbundene også har en viktig rolle for mange av de som sliter i utdanningsløpet og står i fare for å falle ut av opplæringen. Her kan studieforbundene være et litt annerledes tilbud som gir den nye «given», skape mestringsfølelse og slik kan gi en vei inn i videre utdanning og arbeidsliv. Studieforbundene er også en viktig kulturbærer for oss som nasjon og for lokalsamfunnene og bidrar til kurs og kompetanseheving som sikrer både kontinuitet og kvalitet i det rike organisasjonslivet i frivillig sektor."

"Flertallet mener studieforbundene driver et uvurderlig arbeid blant annet når det gjelder demokratiopplæring, å skape møtesteder, inkludere og å ta vare på kultur, tradisjoner og mangfold."

- Vi setter pris på den anerkjennelsen som komiteen gir studieforbundene. Våre medlemsorganisasjoner starter kurs der det er behov, med fokus på kompetanseheving, og mange har vært kreative for å bidra til inkludering i sine nærmiljøer, sier daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum.
 

Nytt godkjent materiell til bruk i samtalegrupper

Lukas - Undring og utfordring

Verbum forlag

Lukasevangeliet er full av store ord. Har de noe å si til verden 2000 år etter at de er skrevet?
I denne boka har studenter, lærere og prester valgt ut sterke fortellinger fra Lukasevangeliet, og lest dem med et konstruktivt, kritisk og kreativt blikk.
Vi har oppdaget noen skjulte skatter og budskap vi ikke forstår.
Å ta tekstene på alvor, stoppe opp, dykke litt dypere, gå en ekstra runde med dem, sammen med hverandre, har vært forarbeidet til denne boka.

Boken inviterer til en reise gjennom evangeliet, til ukjent eller kjent landskap. Vi stopper opp litt her og der, for å undre oss sammen med tekstene og hverandre, for å la oss utfordre, noen ganger til handling, til refleksjon, eller til opprør.
Boken er skrevet for den interesserte bibelleser. Forfatterne ønsker å inviterer Lukas inn i vår tid. Målet er å åpne opp tekstene.

Finn flere godkjente bøker i vår materiellkatalog
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to guro.haugland.byfuglien@k-stud.no
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp