Copy
Se nyhetsbrev i nettleser

Kulturalliansen

Mandag 5. september var det stiftelsesmøte for Kulturalliansen på Kulturhuset Sentralen i Oslo. Kulturalliansen er en ny paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene der Kristelig Studieforbund (K-stud) har vært aktivt med i etableringsprosessen. Bildet over fra venstre: Espen Kvamen Amundsen, Hege Irene Fossum og Turid Myrholt.

– Det er behov for å løfte opp det frivillige kulturfeltet, og her vil Kulturalliansen kunne spille en viktig rolle. Gjennom medlemskap i alliansen vil K-stud bidra til at det kristelige kulturlivet og frivillig opplæring i kulturlivet får en stemme inn i dette arbeidet, sier Hege Irene Fossum som er daglig leder i K-stud.

Styrke kulturpolitisk samarbeid
Ifølge sakspapirene for stiftelsesmøtet er det viktigste motivet for å stifte Kulturalliansen nødvendigheten av et sterkere kulturpolitisk samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene. Man ønsker også å styrke kulturfrivilligheten sin posisjon og rammevilkår i samfunnet, og ha en tydeligere stemme.

Kor, dans og drama
Mange av K-stud sine medlemsorganisasjoner driver utbredt kulturarbeid, blant annet gjennom opplæring i kor, band og musikaler.
– Vi tenker det er viktig for oss som organisasjon å markere oss i større grad kulturpolitisk. Veldig mye av arbeidet vårt og medlemmene våre er jo innenfor kulturfeltet i for eksempel korgrupper, dans og drama, så det er viktig og riktig for oss å være med i en slik større sammenheng, sier Espen Kvamen Amundsen som er programkoordinator for musikk i KFUK/KFUM.
Han tror ikke bevisstheten om at de som kristen organisasjon også er en kulturaktør er like stor over alt.

Kristne menigheter og organisasjoner er aktuelle kulturarenaer
Kulturrådgiver i Kirkerådet, Turid S. Myrholt, har representert K-stud i arbeidsgruppen for Kulturalliansen frem mot stiftelsesmøtet og ble der valgt inn i interimsstyret som skal fortsette å utarbeide hva Kulturalliansen skal være frem mot første ordinære årsmøte. Hun mener det er naturlig at kristen-Norge og kirken bør ha en sentral rolle i Kulturalliansen.

(Bildet er tatt av kpk og teksten er stort sett også fra kpk).
 

Stabstur

Årets stabstur gikk til Tromsø. Målet med en årlig stabstur er å treffe ulike medlemsorganisasjoner, informere om våre tilskuddsordninger og også utvikle staben.
Vi besøkte Baptistkirken, K-stud styret ved Anne Kirsti Kjenne fra Den norske kirke, Norkirken, Laget og Frimisjonen. Vi fikk også en omvisning i Ishavskatedralen, og et innblikk i den store aktiviteten som skjer der.

I Baptistkirken i Tromsø møtte vi pastoren og en representant fra Sommarøy baptistkirke. Vi hørte om deres aktiviteter og snakket om hva de kan søke støtte til fra K-stud.

I Norkirken møtte vi to representanter fra Norkirken og en nyansatt i Laget. Vi oppdaget at Norkirken kan søke støtte til flere kurs og grupper de har, og Laget har også smågrupper som er støtteberettiget.

Frimisjonen er Misjonsforbundets menighet i Tromsø. Her møtte vi en engasjert og god gjeng i nyoppussede lokaler. Her er det muligheter for å søke både til smågrupper, lovsangsteam og annen opplæring.

K-studstyret i region Troms, var representert ved Anne Kirsti Kjenne. Hun jobber med opplæring på bispedømmekontoret til Den norske kirke. Styret gjør en viktig jobb ved å fordele fylkestilskudd og være oppdatert på hva som skjer i regionen gjennom vofo (voksenopplæringsforbundet).

Vi fikk stort utbytte av dagene i Tromsø, og dro hjem inspirert og med ny kunnskap.
 

Kompetansepluss frivillighet

Nå lyses det ut midler til kompetanseheving fra Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Man kan søke støtte til kurs som omhandler lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Søknadsfrist 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss frivillighet?
Pengene skal gå til kurs for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.
Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Samarbeid i Kompetansepluss frivillighet
Den frivillige organisasjonen som søker, er ansvarlig for prosjektet, men kan inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere. Samarbeidsforholdet skal da angis i søknadsskjemaet.

Krav til opplæringen
Opplæringen i «Kompetansepluss frivillighet» skal være relatert til deltakernes dagligliv. Opplæringen skiller seg fra «Kompetansepluss arbeid» ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i arbeid. Læringsarenaen skal være i frivilligheten.
Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Avgrensninger
Det er ikke mulig å søke tilskudd til
•opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
•fagopplæring
Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Les mer om disse midlene og finn søknadsskjema her

Det er ikke mulig å søke om ordinær tilskuddsstøtte fra K-stud i tillegg til Kompetansepluss.
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp