Copy
Følg status for ditt og andre oppgjør via vår samleside. 
https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020
Illustrasjonsbilde der logoene til EL og IT Forbundet og Nelfo står under ordet "BRUDD", på et bilde av en strømmast
Brudd i lønnsforhandlingene for elektro
Torsdag kveld brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med hovedorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

Les mer.
Enighet i Fellesoverenskomsten for treforedling
3. september ble partene enige i fellesoverenskomsten for treforedling.

Les mer.
Ikke gå glipp av viktig informasjon under årets tariffoppgjør, hold «Min side» oppdatert!

Det eneste du trenger å gjøre er å besøke https://elogitmedlem.no sjekke at alt er riktig, og oppdatere det som ikke er det.

På den måten får du beskjed når du skal stemme over oppgjøret, om det blir streik, eller når oppgjøret er klart. Har du vært permittert, bør du samtidig sjekke at statusen din stemmer.
Illustrasjonsbilde der logoene til LO Kommune og KS står under ordet "Forhandlinger", på et kollage av forskjellige kommuneskjold.
Kommuneoppgjøret i gang
Torsdag gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør.  LO kommune vil arbeide for at resultatet har en god sosial profil. 
 
Les mer.
Illustrasjonsbilde med logoene til LO Stat og Staten står under teksten "Forhandlinger", på et bilde av en steinløve.
Det forhandles i Staten
Hovedtariffoppgjøret i Staten er i gang. Under ledelse av LO Stat krever forhandlingsutvalget reallønnsvekst, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

Les mer.
Et bildecollage bestående av tre bilder av fire personer som ser mot kamera.
Heis-kravene levert
Tre uker før forhandlingen starter, har heismontørene levert sine krav.
Hvordan ny teknologi skal implementeres på arbeidsplassene, og retningslinjer for gjennomføring av rivningsarbeid er noen av punktene i kravdokumentet.

Les mer.
Bilde av forbundssekretær Reidunn Wahl som står bak nestleder i LO Stat, Lise Olsen som sitter mens hun holder oppe noen ark.
Enighet om A-del med spekter
LO Stat og Spekter er blitt enige om A-delen i overenskomstene til om lag 50.000 medlemmer i LO-forbund.  

Les mer.
Facebook
Twitter
Website
Du får denne e-posten fordi du er medlem eller på våre nettsider har gitt samtykke til å motta informasjon fra EL og IT Forbundet

Meld deg av nyhetsbrev | Se nyhetsbrevet i nettleser

Email Marketing Powered by Mailchimp