Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
3 april 2017

 

 

Nieuws

 

Advocaten toch tevreden over proef no cure, no pay
In 2014 werd een proef met no cure, no pay opgezet om mensen met een middeninkomen toegang te bieden tot een letselschadeadvocaat. Zij kunnen rechtsbijstand meestal zelf niet betalen en komen ook niet in aanmerking voor een bijdrage van de overheid, zoals de echt lage inkomens. Het FD heeft nu elf lokale orden van advocaten gebeld om te zien hoeveel gebruik ervan gemaakt is. Daar kwamen in de afgelopen drie jaar 64 meldingen binnen van zaken waarbij hun cliënten gebruik hebben gemaakt van de no cure no pay-regeling.

 

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren gepubliceerd
Lees hier meer.

 

Eerste Kamer stemt in met wettelijk minimumloon voor postbezorgers

Mensen zonder arbeidsovereenkomst, maar die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.

 

Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten

Gemeenten zijn bang dat mensen met een arbeidshandicap steeds vaker thuis komen te zitten. Dat blijkt uit een manifest van ruim 230 wethouders gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur. Volgens de wethouders is er 400 miljoen euro extra nodig om mensen met een arbeidshandicap aan werk te helpen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1,7 miljoen Nederlanders een arbeidsbeperking hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die slechthorend of autistisch zijn. In 2015 was de helft van deze groep werkloos.

 

Aanpassing regeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend. De Raad van State heeft een kritisch advies over het wetsvoorstel uitgebracht. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de zorgen van werkgevers over de cumulatie van financiële verplichtingen bij langdurig zieke werknemers. Daarnaast wordt voorgesteld dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen als een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen en de cao een voorziening bevat om werkloosheid te beperken of daarin voorzien wordt in een redelijke vergoeding. Deze vergoeding hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn.

 

Wettelijke regeling verhouding mannen en vrouwen in besturen

Per 13 april 2017 treedt de wet in werking die moet zorgen voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van ondernemingen. In de wet is een streefcijfer opgenomen waaraan moet worden voldaan. Het besluit voor de inwerkingtreding is op 24 maart 2017 in het Staatsblad gepubliceerd.

 

 


Jurisprudentie

 

 


Centrale Raad van Beroep
 

Centrale Raad van Beroep,
29 maart 2017

Laattijdige ziekmelding. Niet verzekerd voor de ZW, geen recht op ZW-uitkering.
Nu appellant zich eerst heeft ziekgemeld op 4 februari 2015, welke ziekmelding volgens hem ziet op uiterlijk 1 december 2014, is sprake van een laattijdige ziekmelding waarbij ziekengeld is aangevraagd. In dit verband wijst de Raad op zijn vaste rechtspraak dat het risico dat de medische situatie niet meer met zekerheid is vast te stellen bij een laattijdige aanvraag bij de aanvrager ligt, (onder meer de uitspraak van 17 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4779). Hieruit volgt dat het aan appellant is om, met medisch objectiveerbare stukken, aannemelijk te maken dat hij reeds tijdens de verzekerde periode tot 1 december 2014, met een uitloop van vier weken tot 29 december 2014, arbeidsongeschikt was.Arbeidsrecht


Rechtbank Overrijssel,
30 maart 2017

Werknemer werkt als vrachtwagenchauffeur op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden zonder tussentijds opzegbeding. Van meet af aan is de relatie werkgever/werknemer troebel. Werknemer deelt na drie weken via de WhatsApp werkgever mee dat bij bezig is aan zijn laatste rit voor die werkgever. De werkgever bevestigt die opzegging enkele dagen later via de e-mail. Werknemer ziet deze bevestiging als een ontslag op staande voet en verzoekt vernietiging van deze opzegging. De kantonrechter kwalificeert de feitelijke gang van zaken als een opzegging door de werknemer. Het verzoek wordt afgewezen.

Rechtbank Noord-Holland,
21 maart 2017

De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, te weten schending van de re-integratieverplichtingen. Werkgever heeft voldaan aan de voorwaarde dat een deskundigenoordeel moet worden overgelegd en dat de werknemer moet zijn aangemaand tot nakoming van de verplichtingen en/of een loonsanctie is opgelegd. Er is ook sprake van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, zodat wordt ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn en de gevraagde verklaring voor recht wordt toegewezen dat geen transitievergoeding verschuldigd is.
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp