Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
30 januari 2017

 

 

Nieuws

 

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016 laat zien dat de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten in 2015 gunstiger waren dan we in de jaren hiervoor zagen. Een logische verklaring hiervoor is dat de economie voor het eerst sinds lange tijd in 2015 weer in de lift zat.

 

Staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het afwentelen van de verantwoordelijkheid en risico’s door de opdrachtgever op de zzp’er na invoering van Wet DBA
Lees hier meer.

 

Verstrekken BSN uitzendkracht nu toegestaan

Inleners mogen sinds 1 januari 2017 uitzendbureaus verzoeken om het Burgerservicenummer van hun uitzendkrachten te verstrekken. De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is daarvoor gewijzigd.
 

Nieuwe beschikkingen Whk 2017 in de maak

Werkgevers die in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA waren, maar dat dit jaar niet meer zijn, krijgen een nieuwe beschikking met de premie voor de Werkhervattingskas 2017. De oude beschikkingen worden herzien.
 

Eerste Kamer is akkoord met wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

Lees hier meer.
 

'Ziekte en re-integratie draaien vaker uit op conflict met werkgever' 

Het aantal arbeidsrechtelijke zaken rond ziekte en re-integratie is "opvallend" toegenomen in 2016.

Dat laat Stichting Achmea Rechtsbijstand donderdag weten in haar juridische barometer 2016-2017. Volgens de juridische dienstverlener sturen werkgevers strakker op ziekteverzuim van werknemers, wat steeds vaker tot conflicten leidt.


 

Tot slot

 

Z'n droom komt dan toch uit, hij staat in de rechtbank
Rechtenstudent met vervalste punten wordt veroordeeld.

 

 

 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep,
25 januari 2017

De weigering om de opgelegde loonsanctie te bekorten wordt niet gedragen door een deugdelijke motivering. Het UWV heeft onvoldoende onderbouwd dat de inspanningen van appellante in de gegeven omstandigheden onvoldoende zijn geweest. Juist is dat appellante te lang heeft gewacht met het starten van re-integratie van werknemer via het tweede spoor. Appellante heeft dit echter ook zelf onderkend en heeft daarom verzocht om haar verplichting tot het doorbetalen van loon aan werknemer te verlengen totdat het tweede-spoor-traject zou zijn afgerond. Met appellante wordt geoordeeld dat appellante aldus het manco van de te late start heeft hersteld en dat het UWV haar in redelijkheid niet kan blijven verwijten dat zij te laat is gestart. Appellante zou die omissie anders nooit meer hebben kunnen herstellen, wat in strijd is met het wettelijk systeem dat inhoudt dat een opgelegde loonsanctie kan worden bekort als een werkgever alsnog in redelijkheid aan haar verplichtingen heeft voldaan.


Gerechtshof Den Bosch,
24 januari 2017

Is passende arbeid in kader re-integratie bedongen arbeid geworden?


 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2017
Ontslag op staande voet kassière supermarkt tijdens ziekte wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden als schoonheidsspecialiste. Hof oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden.

 

 
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp