Copy

 

 

WVO Nieuwsflits              


Jaargang 1
Nummer 3
Augustus 2016

 

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens: gemeenten beëindigen overtredingen beveiliging Suwinet
Elf gemeenten hebben de eerder door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde overtredingen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens die met Suwinet worden uitgewisseld beëindigd. De gemeenten voldoen nu aan de belangrijkste beveiligingsnormen voor Suwinet, constateert de AP. Zo hebben ze een door het management goedgekeurd beveiligingsplan voor Suwinet, zijn de toegangsrechten goed geregeld in een formele procedure en wordt het gebruik van Suwinet gecontroleerd. Door deze maatregelen wordt het risico verkleind dat persoonsgegevens van burgers in verkeerde handen komen.


CBS: Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar
De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen. Dat meldt CBS.


Werkgever aanklagen omdat je baan te saai is?
Een Fransman klaagt zijn werkgever aan, omdat hij naar eigen zeggen naar werd van zijn oersaaie baan. Een bore-out dus in plaats van een burn-out. Zou dat in Nederland ook kunnen?


Kledingvoorschriften door de werkgever: Moet ik echt mijn oksels scheren?

Advocate legt privémails van medewerkster over in arbeidsgeschil: berisping
Een Noord-Hollandse advocate raakt verwikkeld in een arbeidsgeschil met een medewerkster van haar kantoor en dient in de hierop volgende kantonprocedure een reeks privé e-mails van deze medewerkster in. Dat komt haar op een dekenklacht en uiteindelijk op een berisping door de Raad van Discipline Amsterdam te staan.


Stappenplan invulling banenafspraak voor werkgevers in sector overheid en onderwijs

Het stappenplan is een handig hulpmiddel voor iedereen die aan de slag wil met de banenafspraak. Maar ook werkgevers die al bezig zijn, kunnen het stappenplan gebruiken om hun organisatie inclusiever te maken. In het plan zijn verschillende fasen uitgewerkt: van het zorgen voor draagvlak tot het uitzoeken van het financiële plaatje, en van het zoeken naar een passende functie tot het begeleiden van de nieuwe collega op de werkplek. Het stappenplan is speciaal ontwikkeld voor werkgevers in de sector overheid en onderwijs. Maar ook voor werkgevers uit de marktsector is het een handig hulpmiddel.


 

Overig nieuws
 

Zelfs de Rechtbank ontkomt niet aan PokémonGo..

 

  
 


Jurisprudentie

 

 

Centrale Raad van Beroep, 22 juli 2016
Weigering WIA-uitkering. Geen toegenomen arbeidsongeschiktheid. Voldoende medische grondslag. Uit de longklachten voortvloeiende beperkingen zijn niet toegenomen. Indien er sprake zou zijn van toegenomen hartklachten, dan betreft dit geen toename van klachten voortvloeiend uit dezelfde oorzaak als die waarvoor eerder een WIA-uitkering is toegekend.

 

Centrale Raad van Beroep,
20 juli 2016

Het UWV is terecht uitgegaan van een dienstverband tussen werkneemster en appellante en was appellante gehouden om werkneemster tijdig ziek te melden. Nu niet in geschil is dat dit niet is gebeurd, was het UWV bevoegd en gehouden om appellante een boete op te leggen.


Centrale Raad van Beroep, 13 juli 2016

Volledige heroverweging besluit in bezwaar. Een zorgvuldige beoordeling van het bezwaar vergt gemotiveerde reactie op wezenlijke kritiek tegen primaire besluit. Gerechtvaardigde twijfel aan re-integratie inspanningen. Deugdelijke motivering ontbreekt. Schadevergoeding als gevolg van ten onrechte niet opgelegde loonsanctie.
 

Kantonrechter Almelo,
27 juli 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Niet nakomen van re-integratieverplichtingen. Wel transitievergoeding.

Kantonrechter Enschede,
15 juli 2016

Vordering tot ongedaan maken van plaatsing in een andere functie en (tijdelijke) loonvermindering als disciplinaire straf als gevolg van een "te innig contact" op de werkvloer.


Kantonrechter Alkmaar,
28 juni 2016

Niet tijdig scholen van werkneemster levert ernstig verwijtbaar handelen van werkgever op en werkgever moet een billijke vergoeding betalen aan werkneemster.Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp