Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
13 december 2016

 

 


Nieuws

 

Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts
Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd.
Het ontwerpbesluit wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Zo zijn er dus bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts.

 

Aangepast Dagloonbesluit in werking getreden
Per 1 december is het aangepaste Dagloonbesluit in werking getreden. Het nieuwe Dagloonbesluit bevat enkele aanpassingen voor de berekening van het dagloon. Met name voor flexwerkers, herintreders en starters betekent dit een verbetering van de berekening van het Dagloon. 

 

Jaarplan Inspectie SZW
In het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd schrijft de Inspecteur-Generaal, de heer Marc Kuipers, dat de Inspectie SZW zich meer richt op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. 


Werknemers die eigen werktijden bepalen, voelen zich beter en werken gemotiveerder
Werknemers die hun werktijden flexibel kunnen indelen, die invloed hebben op de tijd die ze werken, voelen zich beter en zijn gemotiveerder voor hun werk. Dat blijkt uit onderzoek waarop arbeids- en organisatiepsycholoog Hylco Nijp van de Radboud Universiteit op 12 december promoveert.


Certificatieregeling Arbodiensten vereenvoudigd
Per januari a.s. vervalt de eis dat deskundigen werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht volstaat. Dit is met name voor kleine arbodiensten een verlichting. Minister Asscher besloot hiertoe op verzoek van de Beheerstichting Certificatie Arbodiensten waarin arbodiensten en centrale sociale partners deelnemen.


Het bericht dat verzekeraars WAO- en WIA-verzekeringen niet door laten lopen tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd
Kamervragen naar aanleiding van bericht over verzekeraars die niet alle verzekerde polissen door laten lopen tot aan de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd.Overig nieuws
 

Hoe zit dat met privacy?
De pop 'My Friend Cayla' moet uit de winkels worden gehaald, zeggen Europese consumentenorganisaties. Aanleiding is onderzoek van de Noorse Consumentenbond Forbrukerrådet, waaruit blijkt dat kinderen via het speelgoed kunnen worden afgeluisterd.

 

 

 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep, 2 december 2016
Melding van 2 september 2013 is terecht niet als herzieningsverzoek in de zin van artikel 4:6 van de Awb opgevat. Rechtbank heeft op goede gronden medische grondslag bestreden besluit onderschreven en beroepsgronden afdoende besproken. Rechtbank terecht afgezien van raadplegen onafhankelijke deskundige.
Ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling heeft de rechtbank op goede gronden de medische grondslag van het bestreden besluit onderschreven en de beroepsgronden in de aangevallen uitspraak afdoende besproken. In de beschikbare gegevens zijn geen aanknopingspunten te vinden voor een duidelijke toename van de klachten na maart 2012. Dat de actuele medische situatie van appellant ter zitting door de gemachtigde van appellant als zeer ernstig is gekwalificeerd, maakt de beoordeling niet anders, nu deze procedure betrekking heeft op de medische situatie van appellant van maart 2012 tot datum melding van de verslechtering, september 2013. In wat namens appellant is aangevoerd wordt dan ook geen aanleiding gezien om aan de juistheid van de beoordeling door het Uwv te twijfelen. Verder heeft de rechtbank kunnen afzien van het raadplegen van een onafhankelijke deskundige en ziet de Raad daartoe evenmin aanleiding.

 

Centrale Raad van Beroep, 25 november 2016
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek zorgvuldig is geweest en de beperkingen van appellante op de in geding zijnde datum, 22 mei 2014, goed zijn weergegeven in de FML van 18 november 2014. Appellante heeft in hoger beroep geen (nieuwe) medische gegevens ingebracht die aanleiding geven voor twijfel aan de vastgestelde belastbaarheid. De enkele stelling van appellante dat geen objectief medisch onderzoek is verricht omdat geen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden slaagt niet. Hierbij is mede van belang dat de verzekeringsarts appellante op het spreekuur op 21 mei 2014 heeft gezien en over haar klachten heeft bevraagd. De verzekeringsarts heeft vastgesteld dat appellante gespannen is, maar hij heeft geen lichamelijk onderzoek verricht, omdat er geen specifieke lichamelijke klachten waren. Voorts is gebleken dat de verzekeringsarts bezwaar en beroep beschikte over informatie van de huisarts en de behandelend gynaecoloog en dat hij appellante tijdens de hoorzitting heeft gezien. 4.2.Tevens heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat de verzekeringsarts bezwaar en beroep voldoende heeft gemotiveerd waarom geen aanleiding bestaat voor een verdergaande urenbeperking dan zes uur per dag en dertig uur per week. Met de mededelingen ter zitting dat appellante voortdurend wordt ondersteund door een maatschappelijk werkster, dat zij oververmoeid is en dat de huisarts heeft verklaard dat zij niet meer dan vier uur per dag, twintig uur per week kan werken, is niet aannemelijk gemaakt dat met de in de FML van 18 november 2014 opgenomen urenbeperking onvoldoende mate rekening is gehouden met haar klachten en de daaruit voortvloeiende energetische beperkingen. Terecht heeft de rechtbank overwogen dat het tot de deskundigheid van verzekeringsartsen behoort om de belastbaarheid van een verzekerde te bepalen.

 

Gerechtshof Den Bosch, 8 december 2016

WWZ: ontslag op staande voet beveiliger wegens wegdommelen tijdens de dienst terecht vernietigd door de kantonrechter aldus het Hof. 

 

Gerechtshof Amsterdam, 15 november 2016
Werkneemster tekortgeschoten in re-integratieverplichtingen; daarom opzegverbod niet meer van toepassing. Werkgever gehandeld in strijd goed werkgeverschap, daarom opzegging kennelijk onredelijk. Vergoeding
€ 10.000,- bruto, gerelateerd aan inkomensverlies gedurende 15 maanden.


Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp