Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
20 februari 2017

 

 

Nieuws


Modelovereenkomst ‘als het moet’; vaker tussenpersoon ‘voor de zekerheid’

Veel zzp’ers geven aan dat hoewel volgens hen geen twijfel is over hun ondernemerschap, opdrachtgevers sinds de invoering van de Wet DBA onzekerder zijn geworden. Volgens deze zzp’ers vragen ze zzp’ers vaker om hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie. De modelovereenkomsten worden in ruim een kwart van de gevallen gebruikt. Ruim een derde geeft aan ze alleen te zullen gebruiken als de opdrachtgever erom vraagt.

 

Wet normering topinkomens aangescherpt

Het wordt moeilijker om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken. De Tweede Kamer nam een wijziging van de WNT waarin dat geregeld wordt, donderdag als hamerstuk aan. Met de WNT worden de topinkomens bij de overheid gemaximeerd. Uit de eerste evaluatie van de wet blijkt dat de doeltreffendheid ervan beter kan. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken past de wet daarom aan.

 

Stemhulpen verhogen beveiliging na optreden AP
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de beveiliging van de internetverbinding van 24 interactieve stemhulpen voor de verkiezingen van 15 maart onderzocht. Hieruit bleek dat 14 van de stemhulpen geen gebruik maakten van een beveiligde verbinding. De AP heeft de beheerders van de stemhulpen opgedragen dit binnen een week in orde te maken. 4 interactieve stemhulpen zijn direct daarop verwijderd. Alle andere aangeschreven stemhulpen hebben inmiddels een goed beveiligde verbinding.

 

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.
 

Wetsvoorstel voor meer duurzaam stelsel van rechtsbijstand in consultatie

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het stelsel van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand - ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd - wordt in dit wetsvoorstel herijkt met behulp van meerdere maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om een uitbreiding van de werkzaamheden van het Juridisch Loket en de verbetering van de kwaliteit van rechtsbijstandverlening in het stelsel.

 

Onderzoek naar privacyschendingen UWV duurt en duurt
PvdA-Kamerlid Grace Tanamal vroeg ruim een jaar geleden aan minister Lodewijk Asscher van sociale zaken of het klopt dat niet bevoegde UWV-medewerkers medische gegevens van klanten verwerken. Lees hier meer.

 

 

 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep

CRvB, 8 februari 2017
1) Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Geen procesbelang bij een inhoudelijke beoordeling van de aangevallen uitspraak 1. 2) Geschikt verklaard voor eigen werk. Vangnetter. Geen twijfel aan de juistheid van de bevindingen van de verzekeringsarts. De verzekeringsarts heeft terecht erop gewezen dat ervan mag worden uitgegaan dat een werkplek voldoet aan de zogenoemde Arbo-regels. Geen reden om appellante ongeschikt te achten voor haar werkzaamheden bij een soortgelijke werkgever. Appellante heeft tevergeefs een beroep op artikel 30b, eerste lid, van de ZW gedaan. In de stukken is geen besluit van het Uwv aangetroffen waarbij appellante eenZW-uitkering is toegekend. Ook staat tussen partijen vast dat appellante met ingang van 31 maart 2011 nimmer betaling van een ZW-uitkering heeft ontvangen. Aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een uitkeringssituatie wordt dus niet voldaan. 3) Weigering WIA-uitkering terecht. Wachttijd van 104 weken niet volbracht. Het nadere onderzoek van de verzekeringsarts is voldoende zorgvuldig geweest en haar in het rapport neergelegde opvatting is afdoende gemotiveerd. Appellante heeft geen nadere medische gegevens ingebracht. Geen aanleiding de conclusie van de verzekeringsarts niet te volgen.

 

Arbeidsrecht


Gerechtshof Den Bosch,
16 februari 2017
Uitleg arbeidsovereenkomst (Haviltex). Nietig proeftijdbeding. Welke juridische grondslag mogelijk voor verzoek tot vergoeding wegens opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding? Vergoeding toewijsbaar op grond van artikel 7:677 lid 4 BW. Vervaltermijn artikel 7:686a lid 4 sub a BW niet van toepassing. Matiging vergoeding.


Rechtbank Limburg,
14 februari 2017

Mailen aan zichzelf van vertrouwelijke stukken is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Wél ontbinding op grond van een verstoorde verhouding.

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp