Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
18 april 2017

 

 

 

Nieuws
 

Experts komen met advies voor modernisering van bewijsrecht in civiele zaken

Partijen moeten vóórdat zij een civiele procedure starten alle relevante informatie over hun geschil verzamelen. Daardoor kunnen zij direct bij aanvang van de procedure hun bewijsmateriaal voorleggen aan de rechter, die dan sneller een beslissing kan nemen. Dit blijkt uit een advies van de expertgroep modernisering bewijsrecht dat vandaag aan minister Blok (Veiligheid en Justitie) is aangeboden. Het bewijsrecht in civiele procedures regelt hoe, wanneer en in welke mate partijen informatie mogen of moeten aanleveren om hun stellingen in een procedure te onderbouwen.

 

Europese privacytoezichthouders publiceren opinie ePrivacyverordening

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29),verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe ePrivacyverordening. Zij zijn positief over de keuze voor een verordening. Dit zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde regels gelden en biedt duidelijkheid aan zowel organisaties als toezichthouders. De toezichthouders verwelkomen de uitbreiding van de verordening naar Over-The-Top (OTT) providers en de principiële keuze voor brede verboden en smalle uitzonderingen. Zij hebben echter ook 4 zorgen benoemd in een opinie die de toezichthouders vorige week tijdens hun vergadering hebben aangenomen.

 

AP biedt 10-stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. De AP heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders ook guidelines opgesteld die meer uitleg geven over wanneer en hoe organisaties een privacy impact assessment (PIA) moeten uitvoeren.

 

Kamerbrief hybride markt WGA

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

 

Nu beschikbaar: het UWV Jaarverslag 2016

Sinds 12 april kunt u het UWV Jaarverslag 2016 online inzien. U leest er informatie over de uitbreiding van de online dienstverlening van het UWV, de banenafspraak en arbeidsmarktontwikkelingen.

 

UWV loopt achterstand herbeoordeling arbeidsongeschiktheid in

Lees hier meer.

 

Digitaal procederen in civiele zaken verplicht per 1 september; ‘Begin grote transformatie in juridische wereld’
Lees hier meer.


Overig nieuws
 

'Mail van de baas' kost tonnen

Als je baas je in een mailtje vraagt om met spoed geld over te maken, dan doe je dat. Maar is de mail wel van je baas? Ceo-fraude grijpt razendsnel om zich heen. Ook Nederlandse bedrijven zijn de dupe.

 

 

 


Jurisprudentie

 
Centrale Raad van Beroep
 

Centrale Raad van beroep, 31 maart 2017

Weigering WIA-uitkering toe te kennen. Geen twijfel aan de juistheid van het standpunt van de artsen van het UWV, dat de medische situatie van appellante op 2 april 2013 niet is gewijzigd ten opzichte van haar belastbaarheid zoals vastgelegd in de FML van 21 juli 2011. Geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de beperkingen van appellante op psychisch vlak zijn onderschat. Arbeidskundig onderzoek kan achterwege worden gelaten indien de artsen van het UWV bij een claim van toegenomen arbeidsongeschiktheid vaststellen dat daarvan geen sprake is (zie ECLI:NL:CRVB:BY9851).

Arbeidsrecht


Rechtbank Overijssel,
6 april 2017

Re-integratie. Vermeende weigering passende werkzaamheden. Ontslag op staande voet. Loondoorbetaling.

 

Rechtbank Limburg,
5 april 2017

Toewijzing verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 onder e BW. Niet gebleken dat gedrag werknemer voortkomt uit zijn verslavingsproblematiek. Nu werknemer werkgever niet van (het risico op mogelijke terugval in) zijn verslavingsproblematiek in kennis heeft gesteld en deze voor werkgever ook niet op andere wijze kenbaar was, kan haar niet verweten worden dat zij werknemer geen steun en begeleiding heeft geboden.

 


 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp