Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
Nummer 8
September 2016

 

 

Nieuws

 

Nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken
Per 1 september 2016 is een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep in werking getreden. De nieuwe regels moeten de afwikkeling van civiele dagvaardingszaken vereenvoudigen en doorlooptijden verkorten.


Stabilisatie aandeel WGA-eigen risico dragers (ERD), meer ZW-ers
Het UWV verwacht als gevolg van wetswijzigingen per 1 januari 2017 een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA. Vorig jaar was er nog sprake van een daling van het marktaandeel eigenrisicodragers.


Oud garantiedagloon soms toch van toepassing
Op 1 juni 2013 is het garantiedagloon vervallen voor mensen die van baan wisselden. Maar op 30 maart 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat er een overgangsregeling had moeten zijn. Daarom is het nu in sommige gevallen mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor het garantiedagloon.


Schatting maken van de hoogte van gedifferentieerde premie?  
Werkgevers kunnen via de website van het UWV een
indicatieve berekening maken van de hoogte van de gedifferentieerde premie van de werkhervattingskas.


Online feedback geven op rechters kan!

Ook de rechtspraak gaat mee in de maatschappelijke ontwikkeling…


Advocaten schrijven praktisch boek over KEI
Digitaal procederen komt dichterbij. Deze zomer nam de Eerste Kamer 4 wetsvoorstellen aan om invoering van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI), mogelijk te maken, dat leidt tot eigentijdse, snelle en toegankelijke rechtspraak. In de nabije toekomst kan iedereen via de computer een rechtszaak starten. Ook wordt het burgerlijk procesrecht ingrijpend aangepast. Wat houdt dat allemaal in? Daarover hebben Willem Heemskerk, Karlijn Teuben en Renee Wieringa van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken een boek geschreven. 


Column over de per 2017 ingaande intervisieplicht voor advocaten
Lees hier meer. 


 

Tot slot

 

Modelcontracten ZZP-ers worden massaal verworpen door de Belastingdienst
De Belastingdienst wijst bijna de helft van de modelovereenkomsten voor ZZP’ers af. Dat blijkt uit een overzicht van staatssecretaris Eric Wiebes.

 

Een wollen toga is tijdens de zomermaanden toch wel erg warm, vond deze Belgische advocaat… 

 

 


Jurisprudentie

 

Centrale Raad van Beroep,
18 augustus 2016

De Centrale Raad van Beroep  wijzigt de vaste jurisprudentie over ziekengeld en twee dienstbetrekkingen. De Raad heeft in zijn uitspraak van 18 februari 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AF5806 (USZ 2003/188) overwogen dat er geen grond is om een splitsing in twee dienstbetrekkingen tussen dezelfde werknemer en werkgever te maken als de werkzaamheden in de extra uren niet wezenlijk verschillen van het werk binnen de contractueel vastgelegde uren, en er ook overigens geen verschillende arbeidsvoorwaarden gelden. 

 

Centrale Raad van Beroep,
8 juni 2016

De doorwerking van een WW-maatregel in het WIA-dagloon is een punitieve sanctie die niet evenredig is en om die reden in zoverre buiten toepassing dient te blijven.


Gerechtshof Arnhem,
18 augustus 2016

(Seksueel) opdringerige werknemer is het niet eens met zijn ontslag en stapt naar de rechter. De rechter oordeelt“[verweerder] is met zijn hiervoor omschreven handelwijze naar het oordeel van het hof ver over de schreef gegaan. [verweerder] heeft de schriftelijke waarschuwingen aan zijn adres niet serieus genomen, althans deze hebben hem er niet van weerhouden zijn handelwijze voort te zetten. 
Deze waarschuwingen en het daaraan verbonden advies waren volstrekt duidelijk: ‘geen lichamelijk contact’ en ‘bewaar afstand’. Het voorgaande geldt temeer aangezien [verweerder] leidinggevende was en die zin ook een voorbeeldfunctie had. De jonge medewerksters bevonden zich jegens hem in een afhankelijkheidspositie.”
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp