Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
6 februari 2017

 

 


Nieuws

 

Doorbetaling zieke werknemers snel goed regelen
Ik wens je veel personeel, zo luidt een oud Joods gezegde. Dat is dan niet vriendelijk bedoeld. Voor veel ondernemers is personeel immers een zware verantwoordelijkheid en een enorme kopzorg. En het is pijnlijk om te zien dat die eeuwenoude wijsheid nog altijd uiterst actueel is. Meer dan ooit zelfs.
Van veel ondernemingen vormen de medewerkers het belangrijkste bedrijfsmiddel, helemaal in de moderne diensteneconomie. Maar vooral voor kleine werkgevers is het vaste personeel uitgegroeid tot een gigantische risico-post, in plaats van de key-asset die het zou moeten zijn. Want als er één ziek wordt en uitvalt mag je in dit land nog twee jaar lang salaris doorbetalen. Plus de kosten van een vervangende arbeidskracht. Een langdurig zieke werknemer kan daarmee een kleine ondernemer financieel te gronde richten. Het gevolg is dat veel MKB-ers voor geen goud nog iemand op de loonlijst durven zetten, maar liever losse krachten inhuren via payrollbedrijven. Uit angst voor faillissement. Lees hier meer.

 

 Kwart minder ontslagen via rechter of UWV in 2015 

In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2013 daalde het aantal met bijna de helft, zo maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het UWV maandag bekend. Het aantal ontslagen via de kantonrechter daalde tussen 2013 en 2015 van 10.100 naar 5.600. Dit betreft alleen werknemers met een vast contract. Het aantal via het UWV afgehandelde ontslagzaken nam af van een piekniveau van 35.600 in 2013 naar 17.800 in 2015. 

 

UWV Kennisverslag (UKV) 2017-1

UWV Kennisverslag (UKV) 2017-1 vergelijkt het beroep van eindedienstverbanders voor en na invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava). Op 1 januari 2013 is de Wet bezava ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Sinds de invoering van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling stromen aan het begin van het tweede ziektejaar meer eindedienstverbanders uit dan in de jaren vóór de invoering. Het percentage werknemers dat als eindedienstverbander de WGA instroomt, daalt.

 

Limburgse instellingen passen betaling stagiairs aan

Twee Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hadden stagiaires in dienst die feitelijk een normale dienstbetrekking hadden. De stagiaires, die er werkten na hun afgeronde opleiding, hadden dan ook recht op het minimumloon. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. De instellingen zijn hiervan door de Inspectie op de hoogte gebracht. De instellingen hebben hun stage beleid ondertussen aangepast.

 

Nederlandse verzekeringsartsen oordelen eensluidend

Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van patiënten laat internationaal grote verschillen zien tussen verzekeringsartsen. Maar Nederlandse artsen doen het goed. Dat blijkt uit een systematische review van 23 studies uitgevoerd in 12 landen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in The BMJ door Jürgen Barth e.a., onder wie dr. Jan Hoving (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC) en dr. Jerry Spanjer (UMCG/UWV). Deels gaat het om studies die zijn verricht in een verzekeringsgeneeskundige setting (16 onderzoeken), deels om studies in een researchsetting (7 onderzoeken). Als er gestandaardiseerde methoden werden gebruikt, verbeterde de betrouwbaarheid van de beoordelingen. Die beoordelingen hadden steeds betrekking op psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat of van een mix van beide.

 

Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers miljoenen

Volgens berekeningen van Aon kost de achterstand in herkeuringen bij het UWV werkgevers miljoenen. Het wegwerken van die achterstand zou jaarlijks een besparing kunnen opleveren van € 870 miljoen.

 

 

 

 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep,
1 februari 2017

Het oordeel van de rechtbank heeft tot gevolg dat appellant de bevoegdheid wordt ontzegd om in het kader van de zogenoemde eerstejaarsbeoordeling als bedoeld in artikel 19aa van de ZW, het recht van betrokkene op ziekengeld vast te stellen. Het belang voor appellant is om uitgesproken te krijgen of hij zodanige bevoegdheid heeft en dus kan vaststellen of betrokkene na een ziekteperiode van 52 weken nog recht op ziekengeld heeft. Reeds om die reden moet worden geoordeeld dat appellant procesbelang heeft bij de beoordeling van zijn hoger beroep. 4.2.1. Appellant wordt gevolgd in het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat als gevolg van het besluit van 4 maart 2014 geen rechtsverhouding tussen hem en betrokkene is ontstaan. Op grond van artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de ZW weigert het UWV ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, indien de verzekerde door zijn doen of laten het Algemeen Werkloosheidsfonds benadeelt of zou kunnen benadelen. Het besluit van 4 maart 2014 behelst naar zijn bewoording en strekking een maatregel, als bedoeld in artikel 45 van de ZW, inhoudende dat, nu betrokkene haar loonaanspraken op haar werkgever heeft prijsgegeven, zij daarom ten onrechte een beroep doet op de ZW en aan haar dus geen ziekengeld wordt uitbetaald. Zodanige maatregel tast het recht op ziekengeld als zodanig niet aan. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet onderkend.
 

Gerechtshof Den Bosch,
24 januari 2017

In deze zaak stelt het gerechtshof vast dat, nu partijen een zogeheten M.U.P.-overeenkomst (met uitgestelde prestatieplicht) hebben gesloten, de werkneemster geen recht heeft op loon over de tijd waarin zij beschikbaar was voor werk, maar niet is opgeroepen. Wel dient de werkgever drie uur per oproep te betalen op grond van artikel 7:628a BW.Rechtbank Amsterdam,
19 januari 2017

De kantonrechter vernietigt het door KLM gegeven ontslag op staande voet en wijst het (voorwaardelijke) ontbindingsverzoek af. Dat de werkneemster in uniform te zien is op Facebook, uit eten gaat terwijl zij ziek is en vrolijke berichten plaatst tijdens haar ziekteperiode, rechtvaardigt geen ontslag.


Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp