Copy

 

 

WVO Nieuwsflits              


Jaargang 1
Nummer 4
Augustus 2016

 

Nieuws

 

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen: meer differentiatie
In een recent besluit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen aangepast. Aanleiding voor de aanpassing is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 oktober 2015. Naar aanleiding van die uitspraak had de minister van SZW vorig jaar de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen al aanpast waarbij het boetenormbedrag verlaagd is naar € 8.000 per werknemer per overtreding. In het nu gepubliceerde besluit komt de minister met een fijnmaziger differentiatie naar categorie werkgever.


Autoriteit Persoonsgegevens wijzigt bestuursreglement en mandaatregelingen
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar bestuursreglement en mandaatregelingen gewijzigd. De aanleiding hiervoor zijn de wijzigingen per 1 januari 2016, te weten de nieuwe naam, de uitbreiding van de boetebevoegdheid en de invoering van de meldplicht datalekken.


Flexibel werken belangrijk bindmiddel voor werknemers
Uit een recent onderzoek van Regus blijkt dat flexibiliteit een zeer belangrijke factor is voor medewerkers. Zij geven aan dat ze een baan die geen flexibiliteit biedt zelfs zouden weigeren. Bijna de helft van de medewerkers meldt dat ze langer in hun vorige baan zouden zijn gebleven als ze de mogelijkheid zouden hebben gehad om flexibel te werken.

 
CRM: Handen schudden of niet?
College voor de Rechten van de Mens: het moet mogelijk zijn dat de vrouw haar werk doet zonder handen te schudden. In de zaak tegen het COA oordeelde het College op basis van de gelijkebehandelingswetgeving dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om, ongeacht geloofsovertuiging, deel te nemen aan de samenleving. En dus ook aan de arbeidsmarkt. Het College houdt hierbij de bedoeling van de Nederlandse gelijkebehandelingswet voor ogen: het bevorderen van een inclusieve samenleving met respect voor verschillen.


Voorstel flexibele AOW krijgt handen Kamer niet op elkaar
De initiatiefwet voor een flexibele AOW van onafhankelijk Tweede Kamerlid Norbert Klein krijgt de handen in het parlement nog niet direct op elkaar. In een schriftelijke reactie ter voorbereiding op de openbare behandeling van het wetsvoorstel regent het vragen van de fracties, die weinig toegevoegde waarde zien en vrezen voor hoge kosten. Het wetsvoorstel van Klein beoogt mensen een keuze te geven of ze eerder of later stoppen met werken. De uitkering is dan afhankelijk van het moment dat ze de AOW laten ingaan. Eerder had staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) al laten weten dat het kabinet geen heil ziet in het idee, omdat de werkgelegenheid krimpt en de overheid per saldo meer kwijt is aan AOW-uitkeringen. De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken sluit zich in grote lijnen aan bij de bezwaren van Klijnsma.

Het gaat nog steeds wel eens mis: zo’n 3.000 Amsterdammers met een uitkering hebben recent per abuis de uitkeringsgegevens van een ander toegestuurd gekregen.

Nieuwe beslagsyllabus is gepubliceerd, wat zijn de belangrijkste wijzigingen

 

 


Jurisprudentie

 

 

Centrale Raad van Beroep,
18 november 2015

Vaststelling datum van aanvang van de ZW-uitkering. De periode van 104 weken doorlopend arbeidsongeschikt zijn, vangt aan op de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. In het geval van appellant vangt deze periode aan op 31 januari 2011. Het feit dat appellant na de eerste dag van ongeschiktheid nog bij de werkgever in loondienst was waardoor hij op dat moment nog geen aanspraak had op een ziektewetuitkering, maakt niet dat de periode van 104 weken op een later moment aanvangt. Lees de uitspraak hier.
 

Centrale Raad van Beroep,
3 augustus 2016

Tijdelijke verlaging WIA-uitkering van appellante door eigenrisicodrager niet in overeenstemming met ernst van de gedraging, herstel met terugwerkende kracht.

 

Kantonrechter Almere,
21 juli 2016

Ontslag op staande voet in deze zaak een te vergaande maatregel, werkgever had minder zware maatregelen kunnen treffen; ontslag op staande voet is ultimum remedium. 

 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch,
28 juli 2016

Overtredingen rookverbod is verwijtbaar handelen van de werknemer en bovendien erg nonchalant, maar niet ernstig verwijtbaar, dus werkgever moet de transitievergoeding betalen.  

 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
28 juli 2016
Ontslag op staande voet van werknemer door zijn werkgever (hotel) omdat hij weigert zijn gezichtsbeharing te scheren. 
 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp