Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
12 september 2016

 

Nieuws

 
Nu ook digitaal ontslagformulier voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV
Bij het UWV kan een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen nu ook door middel van een digitaal formulier worden ingediend.


De UWV Kennisbrief is verschenen
Het UWV deelt haar kennis met ons!
 

Reactie van AP op nadere vragen van OVAL over Beleidsregels de zieke werknemer en arbeidsmogelijkheden
Op 4 juli jl. heeft OVAL samen met het Verbond van Verzekeraars via bijgaande brief gereageerd op de Beleidsregels zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft nu op deze brief gereageerd. AP geeft in zijn reactie geen enkele ruimte voor het vragen naar functionele beperkingen en mogelijkheden door de werkgever. Ook vragen naar arbeidsmogelijkheden wordt als strijdig met de norm gezien. Deze gegevens schaart AP allen onder het begrip 'gezondheidsgegevens' en mogen uitsluitend via de bedrijfsarts worden opgevraagd. AP is van mening dat de werkgever re-integratie en verzuimbegeleiding vanaf ziekmelding gewoon kan starten zonder over deze gegevens te beschikken. Ten slotte reageert de AP in de brief op de gestelde vragen over de vangnetregeling, het regresrecht, de probleemanalyse en het doorbreken van de medische geheimhoudingsplicht. Een aantal van deze punten zijn ook nader verduidelijkt in Q&A’s op de website van AP.
 

De bedrijfsarts centraal bij vergadering over de wijziging Arbeidsomstandighedenwet
De Tweede Kamer is weer terug van vakantie en heeft het debat over de Nieuwe Arbowet weer hervat.


Aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid licht gedaald sinds 2003 
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000.
Begin 2003 lag het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op recordniveau, zo
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Toen werden er 993.000 uitkeringen verstrekt.


Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) Verzamelwet SZW 2017

Ook dit jaar worden een aantal SZ-wetten aangepast door middel van een Verzamelwet.


 

Tot slot

 

Advocaat van klokkenluider Ad Bos op de vingers getikt door “no cure, no pay afspraak”


Het was de week van de Rechtspraak
Lees hier meer. 

 

 


Jurisprudentie

 

 

Centrale Raad van Beroep,
2 september 2016

ERD WGA moet betalen voor wga-uitkering van ex-werkneemster, ook als deze op grond artikel 55 Wet WIA is toegekend. 

 

 Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp