Copy

 


Extra WVO Nieuwsbrief              


Jaargang 12
Nummer 12
Oktober 2016

 

 

Gewijzigde Arbowet? Nieuwe arbocontracten!

 


Op 19 september jl. heeft de Tweede Kamer de gewijzigde Arbowet aangenomen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de rol en de positie van de bedrijfsarts. Maar ook de positie van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker zijn duidelijker omlijnd. 
Een voor de praktijk belangrijke wijziging is de verplichting voor werkgevers en arbodienstverleners (gecertificeerde arbodiensten en/of bedrijfsartsen) om een basiscontract af te sluiten waarin minimaal een aantal rechten en plichten van de bedrijfsarts moeten zijn vastgelegd. Zo moet in het contract nadrukkelijk opgenomen worden dat de bedrijfsarts elke werkplek kan bezoeken en dat er overleg plaats dient te vinden tussen de bedrijfsarts en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker. Een andere belangrijke verplichting is de mogelijkheid voor een werknemer om een advies van de bedrijfsarts te laten beoordelen door een andere bedrijfsarts die niet verbonden is aan de organisatie van de eigen arbodienst/bedrijfsarts. De verplichting om een basiscontract af te spreken is overigens niet vrijblijvend: de inspectie SZW heeft de mogelijkheid om direct een boete op te leggen als het arbocontract niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Deze boetes kunnen in het ergste geval oplopen tot € 13.500,- per overtreding.


Verplichte arbocontracten
Het is dus belangrijk dat uw arbocontracten voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Maar niet alleen vanwege de dreiging van een boete, maar ook om ervoor te zorgen dat u een geldig contract afsluit waarbij de arbodienstverlening aansluit bij uw wensen en behoefte. De arbodienstaanbieder met de laagste prijs per werknemer is namelijk in de meeste gevallen niet de goedkoopste. Verzuimende medewerkers kosten veel geld en een adequate arbodienstverlener kan u veel geld besparen, ook als de prijs per medewerker wat hoger ligt.
Ook ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen moeten zich voorbereiden op deze nieuwe contracten. Zij krijgen in de gewijzigde wet meer rechten en worden nadrukkelijker betrokken bij het arbobeleid, maar dat betekent dat zij ook medeverantwoordelijk worden voor de arbocontracten die de werkgever afsluit. Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging die haar taak serieus neemt, zorgt er dus voor dat zij over deskundige kennis beschikt, of die desnoods inkoopt, om arbocontracten te kunnen beoordelen en desnoods wijzigingen voor te stellen die in het belang van hun collega’s zijn.


Overgangsperiode
De komende maanden zal het wetsvoorstel nog behandeld worden in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet zonder grote problemen wordt aangenomen en op 1 juli 2017 in werking treedt. Lopende arbocontracten die dan nog niet aan de wet voldoen, worden gedurende 1 jaar gedoogd. Toch is het verstandig om nu al uw bestaande arbocontracten te laten beoordelen, zeker als het contracten zijn met een looptijd van langer dan een jaar. Veruit de meeste arbocontracten gaan in op 1 januari van een kalenderjaar en als een contract een looptijd heeft die langer is dan 1 ½ jaar, dan dient het contract al op korte termijn aangepast te worden. Maar ook bij korter lopende contracten, die u stilzwijgend wilt voortzetten, is het verstandig om deze contracten al aan te passen aan de komende wetgeving zodat u volgend jaar niet opnieuw contractonderhandelingen hoeft te voeren.

Deskundig advies

WVO Advocaten heeft het wetgevingsproces rondom de Arbowet op de voet gevolgd en is als geen ander op de hoogte van de eisen waaraan de nieuwe basiscontracten voor arbodienstverleners moeten voldoen. Doordat wij al jarenlang gespecialiseerd zijn op het gebied van ziekte, verzuim en arbodienstverlening en wij ook voor veel arbodienstverleners de modelcontracten hebben gemaakt, kunnen wij u op deskundige wijze adviseren over zowel de wettelijk verplichte bepalingen die in arbocontracten moeten worden opgenomen, maar ook over andere afspraken die u in een arbocontract kunt maken. Want meer afspraken maken dan wettelijk is voorgeschreven mag uiteraard! 
Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen rondom de privacy van zieke werknemers - en met name de (nieuwe) Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens - op de voet en kunnen wij u adviseren op welke wijze u deze regels kunt toepassen in uw werkproces en tevens in uw (arbo) contracten. 


Aanbieding
Vanwege de komende veranderingen in de Arbowet heeft WVO Advocaten de volgende aanbieding voor u. U kunt uw bestaande (model) arbocontract vrijblijvend aan ons toesturen. U geeft daarbij aan of u het contract alleen wilt laten aanpassen aan de nieuwe Arbowet, of dat u eventueel nog andere wensen heeft. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van het contract aan de hand van de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op basis van uw aanvraag krijgt u van ons een scherpe prijs(opgave) voor het aanpassen van het (model) arbocontract aan de nieuwe wetgeving en uw eventuele aanvullende wensen of advisering. Op die manier komt u niet voor onverwachte kosten te staan en kunt u zelf bepalen of u uw modelovereenkomst door ons laat aanpassen. Uiteraard wordt elk contract beoordeeld en aangepast door één van onze deskundige advocaten, zodat u verzekerd bent van een up-to-date arbocontract.

Indien u gebruik wenst te maken van deze aanbieding, stuur ons dan uw (model) arbocontract met daarbij de gewenste aanpassingen naar info@wvo-advocaten.nl. Wij streven ernaar om u binnen 10 dagen van een passende prijsopgave te voorzien.

Deze aanbieding geldt tot 31 december 2016.

 

 


 


Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp