Copy
Kika in på NLCs Q3 Nyhetsbrev! Allt att vinna inget att förlora!

NLC firar följande framgångar sedan Q2


🏆 NLC välkomnar Daniel till NLC teamet, han startade med bravur och signerade två avtal och bokade ett hett affärsmöte.
🏆 NLC har fått två riktigt fina referenser från Atracco, gällande NLCs ledningsgrupputvecklingsprogram, som vi ödmjukt tackar för.
🏆 
NLC har inlett ett spännande samarbete med WOWMEDIA som ska supportera sälj inom NLC.
🏆 NLCs hemsida är översatt till engelska vilket ger företaget förutsättningar att fortsätta utvecklas. 

Våga vara i processen för plötsligt händer det och då är det dags att fira så vi får ny energi till nästa framfart 

Investeringar i mjuka värden går ej att mäta är en fras NLC ofta bemöts av! 

Dr Bruce Tuckman skapade modellen om lagets fyra faser som skapar förståelse som gör att ledare och lagmedlemmar kan navigera genom dessa faser på ett produktivt sätt med målet att skapa effektiva team som levererar resultat!


Forming fasen är den positiva fasen för laget där alla är trevliga mot varandra. När sedan laget lärt känna varandra kommer nästa fas Storming som innebär att laget börjar utmana, denna fas är den kritiska fasen. Nästkommande fas är Norming som man kan beskriva som mer lösningsorienterade fasen för laget som leder till att laget kommer till Performing fasen. Vid Performing fasen är laget mer självständigt och arbetar målmedvetet mot målsättningarna med motivation och samspel.🔊


Det finns en femte fas som kallas Adjourning som kom fem år efter ovanstående faser som innebär att göra om laget eller bryta upp laget och vad det innebär för ett välsmort lag. 

Denna metod beskriver beteenden som påverkar relationerna i laget och även hur ledarskapet bör förändras i de olika faserna för att stötta laget att komma till Performing. I Forming fasen behövs ett nära ledarskap kontra i Performing fasen när det behövs ett mer delegerande ledarskap. Det krävs ett gott utvecklat och moget ledarskap för att ett lag ska nå sin fulla potential. 🏆

Vi i NLC förespråkar att inspireras av sportens värld inom näringslivet, många ledare anser sig vara kompletta som ledare och saknar nyfikenhet på att ständigt träna upp sin mognadsgrad till nästa steg!

Det finns stora pengar att tjäna genom att skapa förståelsen hur vi ökar kapaciteten på företagens sociala kapital, i mångt och mycket är projekten mer införstådda i detta pga att kraven är högre än hos organisationer - att göra ekonomiska resultat i var projekt!📈

Länk till NLC Lagutvecklingsprogram

Varje företag och dess lag har sin utvecklingsmognadsgrad och NLC börjar alla sina samarbeten med en GAP-analys. Detta för att ringa in kundens nuläge samt önskat läge för att få förståelsen hur var utvecklingsprogram ska gynna företaget med dess team på bästa sätt!

🏆 Kundens ord om NLC:
"Vi påbörjade samarbetet med att ringa in min målbild därefter satte NLC ihop ett förslag på utvecklingspaket, inkluderat en tidplan. Jag som kund fick tid att reflektera igenom NLC förslaget, det gillade jag! Min upplevelse är att NLC är väldigt intresserade samt lyhörda för de önskemål och behov som jag som kund lade fram
." // Regional Director Atracco Group AB

Precis som i en snickares verktygslåda så finns det är uppsjö med verktyg för ledare att använda i snickrandet av deras projekt och organisationer, Forming, Storming, Norming & Performing, nämnt ovan i detta nyhetsbrev, är ett verktyg av många i att forma och utveckla lag. 

NLC skräddarsyr varje paket utefter kundens behov och önskade resultat och i Atraccos fall inledde vi första omgången av deras ledningsgruppsutvecklingen, med fokus på Humanship & Leadership. Programmet innefattar självledarskap inkluderat vad människan behöver för att vara i balans och motiverad då ledarskap handlar om att influera genom att leva som vi lär och via det visa vägen till målsättningen. Nu har de en grund till att gå vidare till att öka förståelsen hur man bygger ett sammansvetsat och balanserat lag som har tillit och förtroende nog att storma sig till utveckling som ska leda till samspel och produktivitet!

🏆 Kundens ord om programmet: 
"Jag har aldrig under mina 25 år som ledare upplevt ett starkare verktyg och den påverkanskraft som finns i verktyget när man verkligen vill göra en förändring hos sig själv såväl som på sin omgivning.
Jag upplever att vi, som ledningsgrupp, ställer helt andra krav på både oss själva och på omgivningen i företaget." // 
Regional Director Atracco Group AB

🏆 Deltagarens ord om programmet: 
"Jag har blivit mer säker på mig själv och när jag är trygg i mig själv kan jag sprida glädjen jag har inom mig. Även om jag då och då halkar tillbaka ett steg så tänker jag på programmet och andas in och går in i mig själv en kort sekund, detta gör att jag kan hantera aktuell situation på ett bättre sätt!  Jag har kommit ut ur programmet som en mer balanserad och eftertänksam person" //
Ekonom i ledningsgruppen

NLC bygger ledningsgrupper starkare tillsammans med dess chef / ledaren inklusive dess lag, samarbete när det är som bäst!

 

Läs mer om våra tjänster

Pliktens piska dödar själens sång, en krönika som föddes i början av semestern denna sommar ✍

"Vi som människor har en portion energi att förbruka och när pliktkänslan äter upp all vår tid och all vår energi då finns det inget utrymme för själens sång. Det vill säga när det blir min plikt att rida och ta hand om vår häst då försvinner lusten, när det blir min plikt att styra vårt företag då försvinner lusten, när det blir min plikt att sköta om vårt äktenskap eller bostad då försvinner lusten. Vad jag menar med situationens makt är att när min hjärna hittar på att det är min plikt att sköta om vår häst, företag, och bostad och jag ej gör det av lust, då äger situationen mig."

Nyfiken på hela krönikan, klicka på nedan projekt 👇

Länk till NLC krönikan

Bokens huvudfokus ligger på de åtta kompetenser och den etik en coach behöver behärska enligt International Coaching Federations (ICF) definition av coaching. Den ger även kunskap till dig som vill ha ett coachande förhållningssätt i ditt yrke eller för dig som arbetar inom yrken där coaching kan fungera som ett komplement till annan metodik. 

Du hittar också intervjuer som på ett inspirerande sätt visar hur coaching och coachande förhållningssätt används på IKEA, FAR, SCA, Grant Thornton, RiseSmart, ProDesign samt inom skolan. 

Du hittar boken här
NLC personuppgiftspolicy
View this email in your browser
www.nordicleader.se
Har du frågor, funderingar eller önskemål?
Välkommen att höra av dig till oss på NLC!

Info@nordicleader.se
www.nordicleader.se
Företag, Org-Ledarskap, Therése: 073-394 13 74
Företag, Affärsmannaskap, Daniel: 073-312 39 70
Arbetsmiljö, Tina:  073-985 81 85
Copyright © 2022 Nordic Leadership Centre, All rights reserved.