Copy
Nordic Leadership Centre
www.nordicleader.se

Entreprenören som önskar sig en organisation som bär tillväxten!

Kika in och lyssna på den tränings och utvecklingsbenägna entreprenören, Oskar Bejke, som beskriver samarbetet med NLC och programmet ”Företagsstruktur kompletterar Entreprenörskapet”.

Henrik Dunder säger bland annat: "jag har fått rätt verktyg att leda arbetet inom effektiviseringsresan, som gör att många är sugna på att jobba hos Bejke Entreprenad".
NLC utvecklar sitt team och söker nya träning / utveckling hungriga entreprenörer att samarbeta tillsammans med. Har ni tips eller själva är nyfikna, hör av er till oss på info@nordicleader.se eller 073-3941374.

Filmen om företagsstruktur som kompletterar entreprenörsskap

 

Träning ger färdighet och träning är en färskvara

Detta är NLC´s motto. Hösten 2021 skapade NLC en ”goodybag” inom Arbetsmiljöns byggstenar, missa inte vår serie som startar med del 1, vikten att definiera bolagets kultur och värdegrund, se länk nedan.

Mingla gärna runt på NLC´s YouTube kanal och hämta inspiration på övriga delar inom Arbetsmiljöns byggstenar. 

Näringslivet som den ser ut idag har mycket att kopiera från sportens värld, som har kontinuerlig träning, upprepning och påminnelser som grund till förbättring. NLC möter många affärsmän/kvinnor, ledare och medarbetare som anser sig vara fullärda och fullkomliga. Träning är en färskvara och företagande, med dess ingredienser, är en brunn utan botten. 

Ta fram din nyfikenhet och bli motiverad att öppna sinnet, se NLC boktips "Öppet Sinne" författare, Adam Grant.

 

Filmer arbetsmiljö

Tills bolagen har muskler nog att anställa egna resurser!

NLC har utvecklat ett populärt koncept där entreprenören får tillgång till olika kompetenser, per %, då bolaget kanske inte har muskler nog att anställa. Entreprenörerna investerar i NLC´s kostnadseffektiva timbank och får tillgång till / träna med, de olika kompetenserna som bolaget och entreprenören har behov av i varje nuläge.

Exempelvis, definiera, utveckla och implementera: ägardirektiv, strategiarbete, ledningsgrupp, taktikarbete, ekonomi, affärsmannaskap, org-ledarskap, lag -/ medarbetarskap, HR och arbetsmiljö etc.

Alltid ett unikt, skräddarsytt samarbete mellan NLC, entreprenören och bolaget som börjar med att det görs en GAP analys med nuläge, önskat läge och plan för vägen dit. 

NLC målsättning är alltid att entreprenören ska vara självständig i sitt samarbete med NLC, det innebär att vi sätter målsättning med träningsprogrammet i tårtbitar som gör att entreprenören kan välja att ta en paus eller stanna utvecklingsarbetet vid behov.

NLC bygger bolagen starkare tillsammans med entreprenören, samarbete när det är som bäst!

 

Läs mer om våra tjänster
Nu kan NLC tillgodose ert bolag med kompetent ekonomi konsult

NLC erbjuder kompetens inom ett brett område inom ekonomi. Vi bygger ekonomiorganisationen utifrån ditt bolags behov och mognadsgrad tillsammans med er. 

Vi erbjuder följande tjänster inom ekonomi:
styrelsearbete, strategisk ledning, verksamhetsstyrning, ekonomiska analyser, internrevision och årsbokslut, p
rojektekonomi, prognos- och budgetarbete, skatteoptimering, redovisning etc.

Ni kommer att få lära känna vår ekonomi-konsult närmare i nästa nyhetsbrev!
Nu kan NLC tillgodose ert bolag med kompetent HR konsult

NLC erbjuder kompetens inom alla typer av personalfrågor. Vi bygger HR-organisationen utifrån ditt bolags behov och mognadsgrad tillsammans med er. 
 
Vi erbjuder följande tjänster inom HR:
strategisk planering av personal och kompetensförsörjning, rekrytering, samtal och konflikthantering, personalhandbok, upprättande av styrdokument och policys, systematiskt arbetsmiljöarbete & arbetsrättsfrågor, upprättande av handlingsplaner inom personalområdet, utbildning och workshops inom ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet, -mångfald, kompetensutveckling och personalekonomi, aktiva åtgärder mot diskriminering etc.

Ni kommer att få lära känna vår HR-konsult närmare i nästa nyhetsbrev!

Organisationspsykologen Adam Grant är expert på att öppna andras sinnen och på att få oss att öppna våra egna sinnen. Baserat på vetenskaplig evidens formulerar han nyskapande idéer kring hur vi kan välkomna glädjen över att ha fel, hur man kan nyansera laddade samtal och skapa skolor, arbetsplatser och gemenskaper där man lär livet ut. Öppet sinne visar att vi inte behöver tro på allt vi tänker eller internalisera allt vi känner. Det är en inbjudan till att släppa taget om åsikter som inte längre gagnar oss och värdera mental flexibilitet, ödmjukhet och nyfikenhet högre än korkad tvärsäkerhet.

Om kunskap är makt är det visdom att veta vad vi inte vet.

Du hittar boken här
NLC personuppgiftspolicy
View this email in your browser
www.nordicleader.se
Har du frågor, funderingar eller önskemål?
Välkommen att höra av dig till oss på NLC!

Info@nordicleader.se
www.nordicleader.se
Therese Johansson, senior konsult: 073-394 13 74
Copyright © 2022 Nordic Leadership Centre, All rights reserved.