Copy
PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
 

Õpipoisiõpe aitab kutseharidust siduda kaasaegse tööturu vajadustega

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on Eestis populaarsust kogumas ja kutsekoolid avavad koostöös ettevõtetega aina enam õppekavasid, kus õppurid kutse just sellises vormis omandavad. Millega täpsemalt on tegemist ja mida on tööandjatel õpipoisiõppe oma ettevõttes juurutamisest võita, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Loe edasi... »


Juhendmaterjal tööandjale: kuidas rakendada oma organisatsioonis õpipoisiõpet

Selgitamaks, mida õpipoisiõpe täpsemalt tähendab ja kuidas see tööandja vaatest paistab, on Eesti Tööandjate Keskliit, Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove kokku pannud ülevaatliku juhendmaterjali.


Loe edasi... »

Parim Praktikakoht 2016 on ABB

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Parima praktikakoht“ võitis energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS, kes on pikka aega olnud valdkonna õppuritele oluliseks praktikabaasiks ning panustanud märkimisväärselt töötajate järelkasvu koolitamisesse.


Loe edasi... »
 
KOGEMUSLOOD

Meeli Kaldma: Kool ootab ettevõttelt soovi juhendada

Olgu tegemist praktika või õpipoisiõppega – kõige eeldus on mentori ja juhendaja olemasolu tööandja poolt. Ilma juhendajata ei tee ükski õpilane praktikat ära ega omanda õpipoisiõppes ametit.

Loe edasi... »

Katrina Laurson: Kasu läbimõeldud praktikast kaalub vaeva üle

Et Eesti Energias sooritatav praktika oleks kõrge kvaliteediga, palub ettevõte alati oma töötajatel põhjalikult läbi mõelda, mis on konkreetse praktikakoha loomise eesmärk, kas meil on võimalik noorele aega pühendada ning kuivõrd sisukaid ülesandeid saame talle pakkuda.

Loe edasi... »

Jüri Saarma: Endisest praktikandist töötaja peale võib kindel olla

Igal aastal on Nortalis praktikal 15–30 inimest, paljud neist jäävad praktika lõppedes õpingute kõrvalt osakoormusega tööle. Praktika on ettevõttes korraldatud nii, et noored saaksid kohe algusest peale nö päris tööd teha.

Loe edasi... »
 
TOIMUB

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

SA Innove kutsub tööandjaid osalema konverentsil „Õpipoisiõpe – õng või kala?”. Konverents toimub reedel, 8. aprillil 2016 algusega kell 10.00 Nordic Hotell Forum (Viru väljak 3, Tallinn). Konverentsi eesmärk on jagada parimaid õpipoisiõppe kogemusi, tutvustada töökohapõhist õpet Eesti tööandjatele  ja  analüüsida õpipoisiõppe olukorda ning kitsaskohti.

Loe edasi... »

Töötukassa kutsub messidele praktikante värbama

Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid osalema läbi kevade toimuvatel töömessidel. Messid toimuvad igas maakonnas ja osalema on oodatud kõik tööandjad, kellel on pakkuda töökohti koheselt või lähitulevikus. Lisaks oodatakse ka neid, kellel on pakkuda tudengitele ja kutseõppuritele praktikakohti.

Loe edasi... »

Tööandjad on oodatud Tartu Karjääripäevale

OLE ROHKEM liikumine Tartus , mis koondab mitukümmend tudengiorganisatsiooni ja sadu aktiivseid tudengeid, kutsub tööandjaid osalema karjääripäevale „Täna tudeng, aga homme?“, mis toimub 21. aprillil AHHAA keskuses (Sadama 1, Tartu).


Loe edasi... »
 
 
 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskiri valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.