Copy
PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjaile vajalik info praktikast ja õpipoisiõppest veebis kättesaadav

Eesti Tööandjate Keskliit koondas oma veebi tööandjatele vajaliku ja praktilise info, mis on juhile ja personalispetsialistile abiks praktika ja õpipoisiõppe korraldamisel organisatsioonis.
Loe edasi... »


Kuidas vähendada kääre hariduse ja tööturu vajaduste vahel?

Igal aastal lõpetavad kutse- ja kõrgkoole tuhanded noored ja särasilmsed inimesed, kellest enamik on loodetavasti õppinud eriala, millel soovitakse ka tööle asuda ja aina paremaks saada. Ometi kurdavad tööandjad, et nad ei saa koolidest piisavalt ja nende ettevõttele sobilike oskustega töötajaid. Hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamine on jätkuvalt probleemne, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.


Loe edasi... »

Milleks ettevõtjale õpipoisiõpe?

Eestis on üle 200 000 tööealise inimese, kellel puudub erialane kvalifikatsioon. Samas on ettevõtete üha suuremaks arengupiduriks just kvalifitseeritud tööjõu puudus. Üks võimalikke lahendusi on töötajaid ise koolitada,kasutades töökohapõhist õpet.


Loe edasi... »

Laidmets: Paindlikule õpipoisiõppele tuleb võtta jõulisem suund

Haridus-ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets näeb võimalust ja vajadust oluliselt laiendada töökohapõhist õpet, mis on õppijale ühtaegu paindlik ning tõstab lõpuks tema konkurentsivõimet tööjõuturul. 

Loe edasi... »

Töötukassa viib kokku õpipoisid ja tööandjad

Võimalikel õpipoistel ja tööandjatel aitab üksteist leida ka Töötukassa, kes korraldab huvilistele teabepäevi. Töötukassal on kliente, kes vajavad ümberõpet tasemeõppes osalemise kaudu ning uut algust tööelus pakub just töökohapõhises õppes osalemine, ning samas pöördub Töötukassasse tööandjad, kes otsivad sobivaid töötajaid. 
Loe edasi... »

 
KOGEMUSLOOD

Järvamaa haigla tunneb uhkust kutsetunnistusega hooldajate üle

Järvamaa haiglas osales õpipoisiõppes neljal aastal kokku 31 hooldustöötajat, kel on nüüd ette näidata kutsetunnistus. Sellise näitajaga – rohkem kui 80%-l hooldajatest on kutsetunnistus – saavad kiidelda vabariigis vaid üksikud haiglad

Loe edasi... »

Tallinna Vesi: Praktika toob ettevõttesse noori

AS Tallinna Vesi leiab praktikaprogrammi kaudu ettevõttesse tööle noori professionaale. Praktikaprogrammi teine oluline eesmärk on tutvustada ettevõtet kui atraktiivset tööandjat.

Loe edasi... »

Lõpetas Swedbanki praktikaprogrammi Kick Start esimene lend

2016. aastal tuli Swedbanki praktikale 102 entusiastlikku noort, kes said osa uuenenud praktikaprogrammist. Swedbanki praktikaprogramm Kick Start annab noortele peale töökogemuse ka võimaluse laiendada silmaringi ning teha algust professionaalsete kontaktide võrgu loomisega.

Loe edasi... »
 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kes sobib töökohapoolseks juhendajaks?

Juhendajate määramisel võetakse arvesse erialast ja pedagoogilist pädevust. Juhendajaks sobib nö õpetatava ala meister, kes tuleb toime juhendamise, hindamise ja tagasisidestamisega.

Kas töökohapoolsel juhendajal on võimalik saada koolitust?

Jah, kutseõppeasutus, kellega töökohapõhise õppe läbiviimisel koostööd tehakse, tagab juhendajate ettevalmistuse õpilaste juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast
 

Mida tuleb töökohapoolse juhendaja koolituse planeerimisel arvesse võtta?

Töökohapoolsete juhendajate koolitamist viib läbi kutseõppeasutus, kes peab koolituse sisu  planeerides arvesse võtma:
•    Kui suur on kasvatustöö osakaal juhendamises (kas õpilaste üldpädevused on kõrged või madalad, kas õpilastel on head õpi- ja enesejuhtimise pädevused)?
•    Millised on juhendaja eelnevad juhendamisega seonduvad teadmised ja oskused?
•    Kas juhendaja asub juhendama ühte õpilast või mitut korraga (ühel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat)?
•    Kas õpilase juhendamisega tegeleb valdavalt üks konkreetne isik või puutuvad juhendamisega kokku mitmed praktikakoha töötajad ning vastutava juhendaja ülesandeks on ka teiste juhendamise rolli sattuvate töötajate vastavasisulise tegevuse koordineerimine?

 
TASUB TEADA

Ilmus erileht “Praktika ja õpipoisiõpe”

Ilmus erileht “Praktika ja õpipoisiõpe”
27. septembri Eesti Päevalehe vahel ilmus tööandjatele suuatud erileht “Praktika ja Õpipoisiõpe”. Erilehest saab põhjaliku ülevaate ettevõttes praktika korraldamise eri tahkudest, samuti konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid organisatsioonis õpipoisiõppega alustamiseks. Lõviosa leheruumist võtavad aga enda alla enam kümne ettevõtte kogemuslood. Erilehe saab alla laadida Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

Loe edasi... »
 
 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eesti Tööandjate Keskliit · Kiriku 6 · Tallinn 10130 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp