Copy
Tällä uutiskirjeellä tavoitellaan ruokajärjestelmän toimijoita sekä toimialueelta että kansallisesti.  Katso selaimessa

AES-verkostot Uutiskirje Joulukuu 2018

Tutkimushankkeella vipuvartta paikallisen ravinne- ja energiaomavaraisuuden edistämiseen

Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja Nivos Energia Oy:n kanssa hankkeen, jossa luodaan pohjaa nykyistä paikallisemmalle ruoan- ja energiantuotannolle. Lisää hankkeesta uutiskirjeen lopussa.

Nivoksen biokaasun tankkausaseman avajaiset Hyvinkäällä la 12.1.2019

Hyvinkään Palopurolle valmistuvan biokaasun tankkausaseman avajaisia vietetään lauantaina 12.1.2019 klo 10-14. Asemalla myytävä kaasu on Palopuron Biokaasun paikallisesti tuottamaa luomubiokaasua. Panostoiminen biokaasulaitos on osa Palopuron agroekologista symbioosia, jossa toteutetaan ravinne- ja energiaomavaraista lähiruoan tuotantomallia Knehtilän tilan ympäristössä. Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle, muun muassa tutustumiskierrokset biokaasulaitosalueella ja tv:stä tuttujen Maltin ja Valtin esitys lapsille. Avajaisetuna Nivos tarjoaa 50 ensimmäiselle tankkaajalle yllätyslahjan.

-Tule paikan päälle tutustumaan laitokseen ja symbioosin toimijoihin!
12.1.
2019
Klo 10-14
Biokaasun tankkausaseman avajaiset
Knehtilän tila, Haapasaarentie 75, 05470 Hyvinkää
Lisää tietoa täältä--->
Katso tästä Nivos Oyn:n video Palopuron Biokaasusta.

____________________________________________________________

Muuta ajankohtaista

Hanketyönä selvitys lähiruoan mahdollistavasta keskuskeittiöstä

Mäntsälässä on lähdetty selvittämään lähiruoan käytön lisäämistä kouluissa ja päiväkodeissa. Mäntsälässä kulutetaan ruokaa julkisissa ruokahankinnoissa yli 400 000 kg vuodessa (Kuva 1). Mistä tämä ruoka on peräisin? Lähes 80 prosenttia ruoasta on kotimaista, mutta paikallisen, mäntsäläläisen tai lähikunnissa tuotetun ruoan osuus on erittäin pieni. Jos julkisissa ruokahankinnoissa suosittaisiin enemmän paikallisia tuotteita, tällä olisi positiivisia vaikutuksia aluetalouteen uusien työpaikkojen ja maaseudun elinvoimaisuuden lisääntymisen kautta.

Logistiikan järjestäminen ja vaadittu jalostusaste nousevat keskeisiksi pullonkauloiksi lähiruoan tuomisessa kunnallisiin keittiöihin. Lisäksi viljely alueella on hyvin viljanviljelypainotteista ja tuotteiden jalostaminen vähäistä.

Näiden haasteiden purkamiseksi selvitetään mahdollisuutta muuttaa paikallista keittiöjärjestelmää siten että myös vähemmän prosessoidut lähialueen raaka-aineet soveltuisivat ruokaloiden käyttöön. Työn tuloksena sadaan käsitys muutosten kokoluokasta ja vaikutuksista aluetalouteen. Lisäksi selvitetään paikalliseen kulutukseen tuotetun ruoan ympäristövaikutukset. Tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Kuva 1. Raaka-aineiden osuudet Mäntsälän kunnan julkisissa ruokahankinnoissa.

Kannattaako biokaasuratkaisu maatilalla?

Luonnonvarakeskuksen biokaasuasiantuntijat esittelevät uusimmassa Bioenergia-lehdessä maatiloille parhaiten sopivia biokaasuratkaisuja. Biokaasulaitos ei pelkästään tuota lähienergiaa, vaan edistää samalla ravinteiden kierrätystä. Kierrätys vähentää ostolannoitteiden tarvetta ja parantaa maan rakennetta.

 

Jos energiaa (lämpö + sähkö) tuotetaan yli oman tarpeen, on kannattavinta jalostaa se kaasu liikennekäyttöön sopivaksi biometaaniksi. Se voidaan myydä omalla tankkausasemalla tai kuljettaa muualle.

Laitostyyppejä on kahdenlaisia: märkämädätysreaktoreita (pääsyöte lietelannat yms. nesteet) ja kuivamädätysreaktoreita (pääsyöte nurmet ja muut kuivat jakeet). Molempien reaktorityyppien tuottama mädätysjäännös on oivaa kierrätyslannoitetta, sillä se sisältää käytettyjen syötteiden ravinteet lähes sataprosenttisesti.

 

Reaktorityypistä riippuen mädätysjäännöksen levittämiseen sopivat liete- ja kuivalantalaitteistot. Biokaasuntuotanto vähentää levityksen hajuhaittoja ja auttaa tiloja tasaamaan ravinnemääriä. 

Maatiloilla on mahdollisuus saada biokaasuinvestointiin investointitukea sille osalla millä tuotetaan energiaa tilan omaan tarpeeseen
. Maksimissaan tukea voi saada 250 kW:lle. Tuki on sekä suoraa tukea että lainajärjestelyä. Muutamissa tapauksissa paikallinen energiayhtiö on lähtenyt mukaan biokaasuinvestointiin.

Lisää aiheesta Bioenergia -lehden numerossa 1/2019.

 


Agroekologisten symbioosien verkostot -hanke

Agroekologisella symbioosilla - AES - tarkoitetaan ruoantuotantoa, jossa maatilat, elintarvikkeiden jalostajat ja energian tuottajat toimivat paikallisesti yhdessä: AES tuottaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Se tuottaa omista biomassoistaan bioenergiaa omiin tarpeisiin ja myyntiin. AES on toimintatapa, joka tuo ratkaisevia ympäristöhyötyjä nykyiseen tuotantoon verrattuna. Symbioosit synnyttävät alueellista ruokakulttuuria ja maaseudun elinvoimaa sekä kasvattavat aluetaloutta.“

Maatilat

Tuottavat ruokaa ja kierrättävät biokaasun mädätysjäännöksen ravinteet takaisin kasveille. Maatalouden sivuvirrat kuten lannat ja kasvijätteet hyödynnetään kaasutuksessa.

 

Elintarvikeyritykset

Jalostavat korkealuokkaisia elintarvikkeita alkutuotannon raaka-aineista hyödyntäen biokaasua energian lähteenä ja kierrättäen sivuvirtansa takaisin biokaasutukseen.

 

Biokaasulaitokset

Tuottavat energiaa liikenpolttoaineeksi ja lämmitykseen. Myös maatilojen traktorit ja muut liikennevälineet saavat kaasusta polttoaineen.

 

toimenpiteet

· Kartoitetaan biokaasutukseen soveltuvat ruokajärjestelmän sivuvirrat Nivos Energia Oy:n alueelta.
 
· Selvitetään biokaasuntuotannosta kiinnostuneet toimijat.
 
· Laaditaan alueelle neljä biokaasulaitossuunnitelmaa.

· Suunnitellaan malli ravinteiden kierrätyksen mahdollistaville julkisille ruokahankinnoille.
 
· Kartoitetaan elintarvikkeidenjalostuksesta ja lähiruoan tuottamisesta kiinnostuneet toimijat.
 
· Selvitetään ruokajärjestelmän paikallistamisen alueellisia
ympäristö– ja talousvaikutuksia.
 
· Dokumentoidaan Palopuron Biokaasu Oy:n laitoksen toimintaa.
 
· Kirjoitetaan lehtijuttuja, järjestetään työpajoja ja seminaareja.

 
Share
Tweet
Forward
Agroekologisten symbioosien verkostot -hankkeen uutiskirje

Lisätietoa : http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/

Hankekoordinaattori: Ari-Matti Seppänen
ari-matti.seppanen@luke.fi

 
 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Luke · Humppilantie 7 · Jokioinen 02100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp