Copy

Julen nalkas i vacker vinterskrud, liksom ett innehållsrikt nytt år!


Snart knackar tomten på och som vanligt är det mycket som ska hinnas med innan det är dags! På FoU Nordost har vi siktet inställt på 2023 och planerar inför det nya året – processutvärdering, ISU, implementering, digitalisering och samverkansprojekt för äldre samt barn och unga, är några ämnen som står på schemat. Men först vill vi passa på att önska er alla en riktigt God Jul &
Gott Nytt År!

AKTUELLT

Förenklad verksamhetsplan ger överblick!

I FoU Nordosts förenklade verksamhetsplan kan du läsa om våra fokusområden, pågående projekt och om ett urval av aktiviteter 2023
– kort, koncist och enkelt! Ladda ner FoU Nordosts förenklade VP 2023>>


Vill du arbeta för en kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg?

Nu söker vi en processledare som kan komplettera vårt team!
Är det du eller någon du känner?
Läs mer om tjänsten och ansök här>>

Workshop: Processutvärdering som verktyg för kvalitetsutveckling 27 januari kl. 1012

Processutvärderingar kan vara ett verkningsfullt instrument för att lära sig mer om vad som har gått bra och mindre bra i ett utvecklingsarbete. Blev det som vi tänkte oss och gjorde vi det vi skulle? Vad hände på vägen från idé till praktik och hur ska vi se på det som hände? Vad kan vi lära oss av arbetet inför framtiden? FoU Nordost bjuder in till en workshop för dig som vill lära dig mer om den här sortens utvärderingar som verktyg för att utveckla kvaliteten i en verksamhet. Läs mer och anmäl dig senast 23 jan>>


Ny FoU-rapport: Nyanländ i det digitaliserade samhället

Sedan 2021 har nordostkommunerna tillsammans med FoU Nordost samarbetat för att se över hur man kan förbättra stödet till nyanlända i digitala frågor. I rapporten Nyanländ i det digitaliserade samhället – En utvärdering av kurser för ökad digital förmåga och delaktighet bland nyanlända i Danderyd av Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost, granskas de utbildningar för ökad digital kompetens som ges till nyanlända i Danderyd genom intervjuer med kursdeltagare och tjänstepersoner som arbetar med utbildningarna. Framgångsfaktorer liksom utvecklingsmöjligheter tas upp. Rapportens innehåll är relevant för dig som arbetar med integration och/eller digital delaktighet.
Läs mer och ladda ner rapporten>>


Material för att stötta nyanländas digitala kompetens

Nordostkommunernas arbete har genererat en bank av stödmaterial och lathundar för olika appar och e-tjänster, som täcker in många av de vanligaste digitala lösningarna som nyanlända behöver kunna hantera i sin vardag.
Vill du få tillgång till detta material? Kontakta Christofer Lindgren, e-post: christofer.lindgren@founordost.se


Connected Children på studiebesök i Skottland

24–25 november var Connected Childrens forskargrupp på studiebesök i Edinburgh, däribland Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost. Syftet var att få en fördjupad förståelse för hur man på olika nivåer i Skottland arbetat med implementeringen av GIRFEC – Getting it right for every child. GIRFEC är en modell som syftar till att främja tidiga och samordnade insatser kring barn, unga och deras familjer.
Första dagen träffade forskargruppen representanter från Edinburghs universitet och den skotska regeringen som berättade om erfarenheter och lärdomar av att implementera GIRFEC under det senaste decenniet. Andra dagen besökte halva gruppen en högstadieskola och den andra halvan ett lågstadium samt förskola, där de träffade engagerade rektorer, lärare och barn som berättade om såväl vinster som svårigheter med att integrera GIRFEC:s värderingar och verktyg i sitt arbete. Forskargruppen åkte hem med många nya kunskaper och inspiration till det fortsatta arbetet! 
Läs mer om Connected Children>>


Forskningsprojekt Samsas  samskapad samverkan för att förebygga hälsa hos äldre kliver framåt

FoU Nordost arbetar sedan 2021 tillsammans med länets övriga FoU-enheter som verkar inom äldreområdet i ett fyraårigt forskningsprojekt för att utforska, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser för äldre hemmaboende personer. Syftet är att utveckla ny kunskap om hur samverkan kan utformas inom och mellan organisationer för att stödja äldre personer att bibehålla sin hälsa så länge som möjligt. Under hösten 2022 har en första samskapandeprocess på detta tema genomförts i Skogås i Huddinge tillsammans med företrädare för kommun, region och civilsamhälle. Nu kommer liknande processer att påbörjas och studeras även i andra delar av länet. Under 2023 hoppas vi också kunna inleda arbetet med att sprida en del av den kunskap som hittills har genererats i forskningsprojektet till en bredare publik.
Läs mer om Samsas>>

Planeringsbidrag från Forte till arbete med en forskningsansökan om omställningen mot God och nära vård

FoU Nordost har tillsammans med Stockholms läns andra FoU-enheter med äldreinriktning, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, samt forskare från Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum, beviljats 500 000 kronor i planeringsbidrag för arbete med en forskningsansökan som rör omställningen mot ”God och nära vård”. Det framtida projektet (om det blir beviljat) syftar till att genom fallstudier utvärdera vad som fungerar, för vem, under vilka omständigheter, och varför – vid omställningen mot god och nära vård, med fokus på äldre personer. Syftet med planeringsprojektet är att skapa förutsättningar för en sådan framtida utvärdering, genom samarbete med kommun, region och civilsamhälle.
Vill du veta mer? Kontakta Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost, e-post: christofer.lindgren@founordost.se

God Jul & Gott Nytt År! 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Du hittar mer information på www.founordost.se
Copyright © 2023 FoU Nordost, All rights reserved.


Önskar du inte längre motta nyhetsbrev från FoU Nordost?
Här kan du avanmäla dig från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp