Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Nyhed fra UIBMRegeringen forlænger grænsekontrollen

Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. maj 2017.

EU’s ministerråd har den 7. februar 2017 vedtaget en henstilling om, at Danmark – sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig – kan opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere 3 måneder, dvs. indtil den 12. maj 2017.

Den danske regering har på den baggrund meddelt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater, at Danmarks grænsekontrol opretholdes indtil den 12. maj 2017.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

"Grænsekontrollen har givet de danske myndigheder langt bedre mulighed for at håndtere migrations- og flygtningestrømmen og sikre ro og orden i Danmark. Vi oplever lige nu lave indrejse- og asyltal i Danmark, og grænsekontrollen må anses for at have haft en præventiv virkning. Der er ingen tvivl om, at det fortsat er nødvendigt med grænsekontrol – også set i lyset af den terrortrussel, der er i Europa."

Fakta

Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol med fokus på grænsen mod Tyskland. Senest er grænsekontrollen blevet forlænget indtil den 12. februar 2017.

Europa-Kommissionen har den 25. januar 2017 præsenteret et forslag om at opretholde grænsekontrollen i yderligere tre måneder.

EU’s ministerråd har den 7. februar 2017 i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 29 vedtaget en henstilling rettet til Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig om at opretholde den midlertidige grænsekontrol i 3 måneder fra henstillingens vedtagelse. For så vidt angår Danmark har Rådet henstillet, at grænsekontrollen opretholdes ved den dansk-tyske grænse.

Sidst opdateret 10/02 2017
Copyright © 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list