Copy
Nieuwsbrief Groenste Buurt - september 2016

In deze nieuwsbrief

Hoera, onze buurt heeft een eigen Coöperatie!
Op dinsdag 30 augustus hebben Niels Tempel en Suze van Leeuwen namens de Groenste Buurt een handtekening gezet onder de oprichtingsakte van “Coöperatie Groenste Buurt Noorderplantsoen U.A.”. Het oprichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Harry van Ommen  wordt voorzitter, Niels Tempel secretaris en Suze van Leeuwen  penningmeester. Verder zijn er drie mede-oprichtende leden: Rein Rosing, Thomas Wielema en Bern Bramsleven. We hopen dat deze coöperatie het begin is van een nog hechtere buurt, waarin we elkaar helpen om ons doel, Noorderplantsoenbuurt Energieneutraal in 2024, te realiseren. Het motto laat zich omschrijven als: voor ons, door ons. Lees meer.
Heeft u een energiescan van uw huis laten maken?
Heeft u via bijvoorbeeld Groningen woont slim een uitgebreide energiescan van uw huis laten maken en aanbevelingen gekregen? Het Groenste Buurt-team is erg benieuwd naar de volgende zaken:
- In welk type huis en van welk bouwjaar woont u?
- Welke aanbevelingen heeft u gekregen om het energieverbruik te doen dalen?
- Heeft u al maatregelen uitgevoerd en heeft u daarvan een positief effect ondervonden?
 
Om meer inzicht te krijgen in mogelijke problemen en oplossingen vraagt het team uw rapport met de energiescan en de aanbevelingen te mailen naar Thomas Wielema (thomas.wielema@home.nl). De gegevens worden dan verwerkt in een database. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Aanpak voorbeeldwoningen in de buurt
Het Groenste Buurt-team werkt aan de realisatie van de ambitie om de Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te maken in 2024. Om de haalbaarheid hiervan aan te tonen zijn vier verschillende, veel in de buurt voorkomende, woningtypes  als voorbeelden uitgekozen. De aanpak van deze woningen start in de tweede helft van 2016, het doel is oktober.  Lees verder.
Peanuts en hogere wiskunde
Het Groenste Buurt-team is druk bezig met het maken en uitvoeren van plannen om onze buurt in 2024 energieneutraal te krijgen. Maar dat betekent niet, dat de overige buurtbewoners op dit gebied stil zitten. Neem Michiel en Marieke (een populaire meisjesnaam in de buurt!) in de Plantsoenstraat. Een tijdje geleden verscheen er een opvallend apparaat op het platte dak van hun woning, een zogenaamde zonnecollector. Anders dan de veel populairdere zonnepanelen wekt zo’n collector geen stroom op, maar warmte, die vervolgens gebruikt kan worden voor de verwarming van (tap)water of ruimtes. Lees verder.
Géén zonnepanelen op dak De Studio
De afgelopen jaren is er frequent overleg geweest met woningcorporatie Lefier. Dit over de wens van het Groenste Buurt-team om zonnepanelen te plaatsen op het dak van De Studio aan de Moesstraat, een zgn. postcoderoosproject. Daarbij komen de zonnepanelen in eigendom bij een coöperatie, die de opbrengsten uitkeert aan de leden, die ook nog eens profiteren van een korting op hun energierekening. Heel geschikt bijvoorbeeld voor buurtbewoners zonder een dak, dat geschikt is voor plaatsing van zonnepanelen. Op de site van Grunneger Power staat zo’n net opgestart project aan de Admiraal de Ruyterlaan, de Alfa Postcoderoos, beschreven. Meer lezen?
Tegels eruit, tuin erin!
Tot voor kort was het plaatsje van 3x3 meter achter mijn huis aan de Selwerderstraat volledig betegeld. In het verlangen naar meer tuin en meer groen én vanwege een positieve bijdrage aan leefklimaat en milieu (onder meer het verlagen van de druk op het riool, minder opwarming van de stad, CO2-absorptie en isolerende werking) had ik al een groen dak laten aanleggen op het platte dak van de aanbouw van mijn huis. En ook de voorzijde van mijn huis was door de aanleg van een geveltuintje al van extra groen voorzien. Maar wat ik nog met dat betegelde plaatsje kon doen wist ik eigenlijk niet zo goed. Lees hier het vervolg!
Stut-en-Steun: onafhankelijke hulp bij bevingsschade
Ook bewoners van de Noorderplantsoenbuurt hebben te maken met schade aan hun woningen t.g.v. bevingen.
Net als elders in de provincie Groningen, waar door de mijnbouwactiviteiten steeds meer inwoners in onveilige situaties wonen. Velen lijden daaronder en onder de aanhoudende schades en worden moedeloos van de lange en ondoorzichtige procedures van de NAM, het CVW, de NCG en andere instanties. Stut-en-Steun staat aan de kant van de inwoners en biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen, die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van die activiteiten. Je kunt er onder meer terecht met vragen over het proces rondom je schademelding en -afhandeling en het veiliger maken of bouwkundig versterken van je woning. En met vragen over de diverse regelingen (waardevermeerdering, koopregeling, e.d.). Meer lezen?
Noorderplantsoenbuurt wacht al twee jaar         op erkenning bevingsschade
De aardbeving van 30 september 2014 bij Ten Boer heeft ook in de stad Groningen veel schade veroorzaakt. Twee jaar later zitten nog steeds veel huiseigenaren met schade in een lopend bevingsschademeldingstraject.
Dit constateert de Werkgroep Bevingen Noorderplantsoenbuurt die de belangen van Noorderplantsoenbuurtbewoners behartigt. Van de ruim 50 bij de werkgroep bekende schademeldingen die bij NAM en CVW zijn aangemeld, is na twee jaar nog ruim de helft ‘in behandeling’ bij het Centrum Veilig Wonen. Lees verder.
Met een (gratis) slimme meter beter inzicht in je energieverbruik
in de Noorderplantsoenbuurt zijn volgens netbeheerder Enexis verhoudingsgewijs minder ‘slimme’ meters geplaatst dan elders. Per begin juni hingen er nog ca. 600 ‘domme’ meters en waren er 928 slimme geplaatst. 107 buurtbewoners bleken een slimme meter te hebben geweigerd, terwijl op 101 adressen plaatsing technisch niet kon. Tenslotte waren er 261 adressen (in o.m. de Selwerder- en de Veldstraat), waarmee Enexis geen afspraak had gemaakt of had kunnen maken. De bewoners van die adressen krijgen alsnog het aanbod voor gratis plaatsing van slimme meters of hebben dat inmiddels al gehad. Bij weigering kost het later €72,60 incl. btw om de meters te vervangen. Lees meer.