Copy

Nyheter, tips och råd om sexuell hälsa i socialt arbete.

Ser brevet konstigt ut?
Läs i webbläsare.

Nyhetsbrev #2: SRHR i socialt arbete

Nu är det dags för det andra nyhetsbrevet om SRHR i socialt arbete! SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Här får du nyheter, tips och inspiration inom området. I varje nyhetsbrev presenterar vi dessutom ett projekt.

Nyhetsbrevet kommer tre gånger per år och görs av det nystartade nätverket för SRHR i socialt arbete. Trevlig läsning!

Vill du lära dig mer om hur sexuell hälsa och SRHR hänger ihop med socialt arbete? Läs mer här.

PROJEKT I FOKUS
Socialarbetare snackar sex i Skåne

Unga risktagande är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Region Skåne som har som målsättning att erbjuda yrkesverksamma inom socialtjänsten kompetensutveckling kring hur man som socialarbetare kan synliggöra frågor kring SRHR i sitt arbete.  

2013 genomförde projektet en kartläggning av hur yrkesverksamma upplever att arbetet kring SRHR fungerar och hur behoven kring kompetensutveckling kring sexualitetsfrågor ser ut.  Resultaten från kartläggningen visade att yrkersverksamma upplevde ett stort behov av kompetensutveckling inom området. Sexualitetsfrågor upplevdes som relevanta att lyfta i samtal med de klienter de yrkesverksamma möter i sitt arbete, samtidigt som kunskapsbrist och brist på relevanta verktyg och metoder bidrar till att frågorna inte uppmärksammas.

Med utgångspunkt i kartläggningens resultat har projektet genomfört olika former av utbildningsinsatser i Malmö stad, Helsingborgs stad och Hörby kommun. Projektet har även tagit fram metodmaterialet Våga fråga om sex som ska underlätta för socialarbetare att synliggöra sexualitetsfrågor i sitt arbete.

Om ni vill veta mer om projektet  Läs mer här.

 

Bilder: LAFA, Blue Seat Studios, Forum SKILL

Digitala verktyg om SRHR för ungdomar och unga vuxna

Det finns många verktyg att använda för att prata om SRHR med ungdomar i olika åldrar. Det kommer nya hemsidor, videor, poddar och andra medier varje år som fokuserar på olika aspekter inom SRHR och riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Här kommer våra tips om några digitala verktyg som kan vara intressanta för er och dem ni träffar. 
 

Film om samtycke

Amerikansk kortfilm som förklarar samtycke genom metaforen att bjuda någon på en kopp te. Se filmen med engelsk text här. (Obs! Detta är en "clean" version utan svärord.)  


Reslust

Reslust är ett interaktivt webb-spel som riktar sig till unga mellan 15-19 år i syftet att lära ut och prata om säkraer sex och ömsesidighet, både på resor och hemma. Hitta spelet tillsammans med lärarhandleding här.


Fylleligg.se - alkohol och sex

Den nya hemsidan fylleligg.se har världens första Liggometer, ett interaktivt sätt att visa hur alkohol påverkar män och kvinnor i samband med sex. Hemsidan har syftet att få unga att reflektera över frågor kring alkohol och sex. Testa Liggometer och läs mer om hur alkohol påverkar sex här.   
 

Koll på soc

Koll på soc är en ny webbplats som drivs av barnombudsmannen. Syftet är att barn och unga ska få information om socialtjänsten och vilket stöd som finns att få där. Här finns också en särskild sida som behandlar sexuella övergrepp.
 

Fråga Chans

Lafa (Stockholms läns landsting) har utvecklat en hemsida som vänder sig direkt till 10-13-åringar och svarar på frågor kring kropp, relationer och sexualitet. Hemsidan är interaktiv och det går att ställa frågor helt anonymt. Testa Fråga Chans här.
 

1000 modiga frågor

En podd där 9-13-åringar får svar på sina frågor om kroppen och känslor av två experter och en ungdomspanel. Lyssna här
 

Så funkar sex

Är en hemsida framtagen av Forum SKILL som är utformad för att vara tillgänglig för så många som möjligt. Informationen är skriven på lättläst svenska, och det finns även möjlighet att lyssna på eller förstora texten. Läs mer här.

Så funkar sex finns också som podd där en panel med erfarenhet av att arbeta på daglig verksamhet eller gå i särskola diskuterar sex, kropp och känslor. Här kan du lyssna på podden.

Uppdatering om Hiv idag

Informationskampanjen kommer att pågå även under 2016, för att fortsätta sprida kunskap om hur det är att leva med hiv i Sverige idag. 
Läs mer om Folkhälsomyndighetens informationsinsats och uppdatera dina kunskaper på www.hividag.se.

Missa inte nya Ottar!

Ottar är en sexualpolitisk tidskrift som ges ut av RFSU. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Senaste numret  fokuserar på sex mot ersättning. Läs mer här. 

Bild: Ottar.se

Bloggtips

Elza Dunkels är forskare vid Umeå universitet och har skrivit flera böcker om unga och nätet. Den senaste heter "Näthat, nätkärlek och nätmobbning". På hennes blogg Nätkulturer finns både text och filmade föreläsningar om unga och internet. Här hittar du bloggen. 

Bild: Kristina Alexandersson

Insikt nr 1 2016: SRHR i fokus 

I årets första nummer av Insikt tittar vi närmare på SRHR-begreppet och lite särskilt extra på det där sista R:et, R som i Rättigheter. Vad innebär det egentligen i det praktiska arbetet med att främja sexuell och reproduktiv hälsa? Läs Insikt direkt på webben.

Bild: LAFA
 

Copyright © 2016 Nätverket för SRHR i socialt arbete, All rights reserved.
Du får det här brevet eftersom du anmält intresse för att få nyheter om sexuell hälsa i socialt arbete.

Nätverket för SRHR i socialt arbete
Gårdavägen 2
Goteborg 41250
Sweden

Add us to your address book


Du kan uppdatera din profil eller avprenumerera

Email Marketing Powered by MailChimp