Copy
8 juni – 16 september 2018
alle dagen open 11 tot 18 uur

Louwrien Wijers
Hoofdstraat 12 
9172 MP Ferwert NL

+31 624 910 885
www.100dagenjosephbeuys2018.nl

 

Klik voor: 2 september voordracht door BABETH VANLOO en aan de vleugel hulde voor Erik Satie door GEERTHE VAN DER VEER en voor John Cage door CEES HIEP.
Click for: 2 September talk by BABETH VANLOO and grand piano solos in honor of Erik Satie by GEERTHE VAN DER VEER and of John Cage by CEES HIEP.

Volgende week:

Beuys en Voeding / Kunst en Voeding

10 – 16 September

- Zondag 16 sept. 14 uur de laatste dag van ‘100DagenBeuys’, CEES HIEP speelt zijn laatste composities op de vleugel ‘Volgen van Verloop’ en ‘Oven’, omdat de dag over eten gaat, ANNE SOLLIE rolt zijn vleugel naar buiten, EGON HANFSTINGL kookt en praat over het belang van voeding voor het ontwikkelen van onze talenten.

Next week:

Beuys and Food / Art and Food

10 – 16 September

- Sunday 16 Sept. 2 pm the very last day of ‘100DaysBeuys’. CEES HIEP plays his last compositions on the grand piano ‘Follow the Course’ and ‘Oven’, because the day is about food, ANNE SOLLIE tows away his grand piano, EGON HANFSTINGL makes food and speaks about the importance of food to help develop our talents.

Deze week:

Wat boeide Beuys in het Oude Friesland

3 - 9 september

- Zaterdag 8 september, 15 uur LOUWRIEN WIJERS (1941) werkte 18 jaar met Beuys, die zei: “We moeten af van het Romeinse recht waar we op een bepaald moment opnieuw in terecht gekomen zijn. We moeten terug naar het oude recht dat gold in ons deel van de wereld en dat de Friezen nog lange tijd gehad hebben.” In het kader van ‘Almende’ de missie van de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag, hebben we het over het oude Friese recht. Beuys las wat daarover staat in het Fryske Akademy tijdschrift ‘It Beaken’ uit 1959 dat hij in 1979 kreeg via de vader van Elbrig de Groot, conservator moderne kunst in Museum Boijmans Van Beuningen, en dat ging over het Frysk Kongres Ljouwert 1958 waar de drie Frieslanden, Noord, Oost en West, elkaar ontmoetten. Die dag is ‘100DagenBeuys’ in Kunstruimte Wagemans, Hoofdstraat 24-A, 9244 CN Beetsterzwaag in het kader van de ‘Tweede Triennale van Beetsterzwaag’. In Hoofdstraat 12, 9172 MP Ferwert is de deur open voor ‘100DagenBeuys’ om Beuys boeken in te kijken en over Beuys te praten met Anneke Hartmans,

- Zondag 9 september 14 uur, CEES HIEP eert Joseph Beuys met zijn piano solo ‘Eine Rede’ en de film ‘Dank an Wilhelm Lehmbruck’, 16 minuten, de allerlaatste rede van Beuys. Elf dagen voor zijn dood dankt Beuys de beeldhouwer Wilhelm Lehmbruck, die hem inspireerde sculpturen te maken en Cees Hiep dankt hiermee Beuys.

- Zondag 9 september, 15 uur LOUWRIEN WIJERS vertelt verder over Friesland, de eerste democratie ter wereld, wat Beuys als Fries inspireerde zich in te gaan zetten voor Directe Democratie. Beuys kende de beroemde Friese Democratie uit de Middeleeuwen, waarvoor drie Frieslanden, Noord, Oost en West, elkaar sedert 1323 bijna jaarlijks ontmoetten. De voordracht is in Hoofdstraat 12, 9172 MP Ferwert en kan via Skype gevolgd worden in Kunstruimte Wagemans, Hoofdstraat 24-A, 9244 CN Beetsterzwaag als onderdeel van de ‘Tweede Triennale van Beetsterzwaag’.

 

Beuys zei: “We moeten af van het Romeinse recht waar we opnieuw in terecht gekomen zijn. We moeten terug naar het oude recht dat altijd gold in ons deel van de wereld, dat de Friezen nog lang gehad hebben.”

Wat wist Beuys van de beroemde Friese Democratie uit de Middeleeuwen? Hij las in het tijdschrift ‘It Beaken’: “Als we in het verre verleden terugkijken dan vinden we dat in Friesland het Recht een sterke basis voor het leven was. Volksrecht en rechtsbewustzijn legden de rechten en plichten van de enkeling tegenover de gemeenschap vast, die iedereen moest nakomen om de zekerheid en vrijheid van de gemeeschap te helpen ondersteunen. Het grondbezit is gebonden aan de wil en talenten van de bezitter er met wapen en spade voor op te komen. Waar Friezen als volksverhuizers heen trokken daar naartoe brachten zij hun eigen recht mee en verdedigden het uit alle macht. Dat gaf Friezen de mogelijkheid in hun nieuwe omgeving vrije boeren te blijven, meestal langer dan andere stammen, met uitzondering van de Zwitsers, en het recht op zelfbestuur en een eigen administratie te behouden, altijd uit het gezichtspunt van eigen verantwoordelijkheid. Uit het hoge aanzien dat rechters en rechtsgeleerden door alle tijden heen in Friesland hadden, blijkt de bijzondre positie van het Recht. Friezen zijn tot heden voortreffelijke juristen, ze hebben er van oudsher aanleg voor. De Friezen bestuurden zichzelf en hadden geen feodale uitgangspunten.”

In www.11en30.nu staat nog: “De Friezen hadden geen staatsvorm maar stamrecht, dat in 800 op schrift gesteld is. Aan het Oudfriese recht kwam een eind in 1504, toen Friesland onder het bewind stond van de hertog van Saksen, die het Romeinse recht verkoos boven het Friese recht, maar de Friezen hebben zich nog eeuwenlang aan het Oudfriese recht gehouden.”

Egon Hanfstingl kookt met studenten in het Piet Zwart Institute in Rotterdam

“Ondertussen weten we dat het lichaam voortkomt uit de voeding die we eten, maar minder bekend is dat het dagelijkse eten ook een beslissende invloed op ons denken heeft. Het koken en eten van sattvic voedsel, dat licht verteerbaar en krachtgevend is en je lichaam niet vervuilt, helpt enorm. Uit zo’n leefwijze ontstaat ‘Ieder mens een kunstenaar’ vanzelf,” zegt Egon Hanfstingl.

Klik hiervoor: 100dagenJosephBeuys2018.nl
Copyright © 2018 Louwrien Wijers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp