Copy
8 juni – 16 september 2018
alle dagen open 11 tot 18 uur

Louwrien Wijers
Hoofdstraat 12 
9172 MP Ferwert NL

+31 624 910 885
www.100dagenjosephbeuys2018.nl

 

You Tube video: Shelley Sacks in Ferwert op 18/19 augustus 2018

Volgende week:

Ieder Mens een Kunstenaar

27 aug – 2 sept

- Zaterdag 1 september 14 uur BABETH VAN LOO (1948) heeft als filmmaker en kunstenaar internationaal succes geboekt met de filmprojecten die ze van 1977 tot 1986 maakte over haar leraar Joseph Beuys. Babeth toont een aantal films uit die jaren en vertelt hoe Beuys haar zijn ‘Ieder Mens een Kunstenaar’ heeft uitgelegd.

- Zondag 2 september 14 uur CEES HIEP geeft aanwezigen de gelegenheid op zijn vleugel te spelen. Cees nodigt u van harte uit. Mail voor bevestiging van uw deelname: c.hiep@watermerk.nu

- Zondag 2 september 15 uur BABETH VAN LOO toont haar Beuys-films en vertelt verder over hoe Beuys haar heeft leren inzien dat ‘Ieder Mens een Kunstenaar’ de manier is om nu naar kunst te kijken.

Deze week:

Free International University FIU

20 - 26 augustus

- Zaterdag 25 augustus 14 uur ANNY DE DECKER van de Wide White Space Gallery in Antwerpen vertelt via een Skype interview over haar jaren van nauwe samenwerking met Joseph Beuys. Dat begon in de jaren zestig doordat Bernd Lohaus, die van 1963-1966 leerling was van Joseph Beuys, haar man werd. Beuys deed zijn Aktion ‘Eurasienstab’ in de Wide White Space Gallery op 9 februari 1968 en we praten over andere werken die Joseph Beuys samen met Anny de Decker en Bernd Lohaus heeft uitgevoerd.
Anny De Decker vóór Beuys by Warhol, Canvas BE
- Zaterdag 25 augustus 15 uur LUDO DE SCHUTTER die door persoonlijke omstandigheden niet naar Ferwert kan komen, toont de TV en satelliet toespraak van Joseph Beuys op 24 juni 1977: ‘Wat zou Boeddha over kunst te zeggen hebben?’ tegen de achtergrond van het werk ‘TV-Buddha’, 1974 van Nam June Paik.

In ‘TV-Buddha’ reflecteert Nam June Paik op het medium televisie. Een camera filmt een 18de eeuws Boeddhabeeld. Het beeld verschijnt live op een televiesiescherm dat tegenover dit beeld is opgesteld. Er ontstaat een gesloten circuit waarin heden en verleden en ook technologie en spiritualiteit met elkaar verbonden lijken te worden.

- Zondag 26 augustus 14 uur CEES HIEP speelt zijn piano solo ‘Het Klinkende Laten Wachten 2’.

- Zondag 26 augustus 15 uur horen we opnieuw van LUDO DE SCHUTTER de TV en satelliet toespraak van Joseph Beuys met de titel ‘Wat zou Boeddha over kunst te zeggen hebben?’ die Beuys op 24 juni 1977 tijdens de Opening van de Documenta 6 in Kassel gehouden heeft tegen de achtergrond van het werk ‘TV-Buddha’ uit 1974 van Nam June Paik.

TV-Buddha, 1974, van Nam June Paik, collectie Stedelijk Museum Amsterdam

‘Wat zou Boeddha over kunst te zeggen hebben?’

Ludo de Schutter: “Een onderdeel van mijn betoog is de openingsrede die Beuys hield op 24 juni 1977, bij de opening van Documenta 6 en die als performance life uitgezonden werd via satelliet, waardoor dit zichtbaar was in Europa, de USA en Japan.

Joseph Beuys tijdens zijn openingsrede per satelliet telecast voor de Documenta 6 in 1977. (medienkunstnetz.de)

“Zeer geachte dames en heren, lieve kinderen!

U hebt daarnet de Boeddha gezien (Beuys verwijst naar het net getoonde werk van Nam June Paik 'TV-Buddha'). Deze goden- en mensenvriend, deze mens in zijn volledige waardigheid, wat zou hij over kunst te zeggen hebben? Hij zou zeggen dat die zich zou willen losmaken van iets waaronder ze lijdt, iets waaronder de mens lijdt en iets waaronder de toekomst van de ganse mensheid lijdt. Dat ze iets uit zichzelf zou willen losmaken, wat dan als een nieuwe vorm van kunst zou kunnen ontstaan.

Hij zou zeggen: Het gaat om de sociale kunst. Dat kunstwerk, die kunst die niet uitsluitend betrekking heeft op de moderne kunstwereld, op de kunstenaars, maar een begrip van kunst dat betrekking heeft op iedereen en op alle kwesties en problemen van de samenleving. Zo’n kunstbegrip zal niet enkel meer betrekking hebben op het werk van specialisten binnen het kunstbedrijf, maar zal betrekking hebben op de totaliteit van de menselijke arbeid. En dat wil zeggen: betrekking hebben op alÍe domeinen die door een vrije beslissing een vorm zouden moeten krijgen, die vanuit de kracht van de mensen een toekomstige structuur oprichten die berust op de vrijheid. Want wat zou kunst zijn zonder het begrip vrijheid? Wat zou het begrip menselijke scheppingskracht.. wat zou creativiteit betekenen zonder het begrip vrijheid? Daarom kan het enkel gaan over het ontwikkelen van een ruimer cultuurbegrip, een ruimer geestbegrip dan wat we nu hebben.

Dit begrip van een omvattend geestesleven is alleen dan te bereiken wanneer de begrippen, zoals we ze nu kennen in ons dagelijks leven, tot het verleden gaan behoren. Ik bedoel hiermee in de eerste plaats dat alles wat betrekking heeft op het culturele leven, in brede zin genomen, niet enkel de kunst dus, maar ook en vooral de scholen en hogescholen, de pers, radio en TV, de media, in de huidige tíjd ondernemingen van de staat geworden zijn.

De staat, die tegenwoordig het geestesleven omklemt, moet uit deze positie verjaagd worden. En wij moeten naar middelen en wegen zoeken om instellingen te creëren - zoals vrije scholen en vrije hogescholen - en om wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die aantonen dat zij de staat kunnen vervangen door het principe van zelÍbestuur. Dat zij in vrijheid en in zelfbeheer die vormen kunnen scheppen, die in het democratische rechtsleven de vorm van wetten verkrijgen, die hun uitwerking hebben op het economische leven, wat als taak heeft de bevrediging van de menselijke noden en behoeften.

Dat betekent dat op die manier het kunstbegrip zich totaal zou hebben uitgebreid en dat het zich gericht zou hebben tot het ganse sociale organisme, tot alle aspecten van de menselijke arbeid."

Joseph Beuys

(vertaling Ludo De Schutter)

Joseph Beuys met Ludo de Schutter, 1983 in Berlijn

Ludo de Schutter zegt ook: “De titel ‘100dagenBeuys’ verwijst terecht naar de Documenta van Kassel, waar Beuys aan deelnam in 1964, 1968, 1972, 1977 en 1982.

Mijn bijdrage in Ferwert zou gewijd zijn aan de consistente ontwikkeling van de themata die Beuys daar behandelde:

  • Het werken aan de begrippen
  • De spirituele dimensie van de materie
  • Het parallelproces “waarnemen-denken”
  • Het verruimde kunstbegrip
  • De “sociale plastiek”.

Bovendien wilde ik de aandacht vestigen op de logische opbouw en het taalgebruik in zijn “Oproep tot een alternatief” van 1978, die wij in Antwerpen hebben vertaald en uitgegeven in 1982.

pagina 3 van de “Oproep tot een alternatief”.
Lees hier de hele: 'Oproep tot een Alternatief'
CV van Ludo de Schutter

Next week:

Everybody is an Artist

27 aug – 2 sept

- Saturday 1 September 2 pm BABETH VAN LOO (1948) has as a filmmaker and visual artist had international success with the film projects from 1977 to 1986 she made with her teacher Joseph Beuys. Babeth shows a number of her films on Beuys made in those years and she tells how Beuys explained to her his topic ‘Everybody is an Artist.

- Sunday 2 September 2 pm CEES HIEP gives everyone the opportunity to play on his grand piano. Cees invites you heartily to join in. Please mail him to inform about your wish to participate: <c.hiep@watermerk.nu>

- Sunday 2 September 3 pm BABETH VAN LOO shows all her Beuys-films, tells us more about that important Beuys idea that ‘Everybody is an Artist’ and answers questions.

BEUYS Text On Invisible Sculpture By Babeth VanLoo
Antje Von Graevenitz On Babeth, Beuys & Buddha Eng/NL/Duits
Babeth VanLoo CV Eng/Ned
100dagenJosephBeuys2018.nl
Copyright © 2018 Louwrien Wijers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp