Copy
8 juni – 16 september 2018

Zondag 16 september was ‘100DagenBeuys’ voorbij. Alle bezoekers die voor Beuys naar Ferwert kwamen heel hartelijk dank daarvoor, alle mensen die de Beuys2018 mailberichten gelezen hebben en de filmregistraties van de voordrachten bekeken hebben op www.100dagenjosephbeuys2018.nl ook veel dank. Alle gastsprekers die naar Ferwert zijn gereisd nogmaals duizend maal dank. Voor vijftien zondagen met vleugelklanken grote dank. Enorm veel dank voor Fred Wagemans van Kunstruimte Wagemans in Beetsterzwaag voor de honderden rode posters door jou geschonken en door Claudia Gravestijn ontworpen. Dank ook aan alle mensen die de rode poster in hun raam hebben gehangen. Die posters hebben uit alle hoeken Beuysliefhebbers naar Ferwert gebracht. Tenslotte, Mondriaan Fonds dank voor de financiële hulp.

Hoofdstraat 12 in Ferwert tijdens 100DagenBeuys met rode posters

Beuys and Food / Art and Food

10 – 16 September

That last day of ‘100DaysBeuys’, 16 Sept, composer CEES HIEP plays two of his compositions on the grand piano: ‘Oven’ because FOOD is the topic this last week and his newest work ‘Follow the Course’. Spontaneously then artist FRED LANDSMAN reads the text he has written to express his gratitude for the Beuys event. Fred describes how very little an artist has to hold on to and what that groundlessness actually means to artists. “As well ‘I’ as ‘self’ are assumptions. Do not misuse representation by declaring the images we make to be the truth. As an image life is not alive.” Of himself FREDERICO, who was present every of the 15 Sundays during the 100 days, jumps up with an enormous bouquet of sunflowers, asters and colorful autumn leaves to thank us for the “dynamism, love and passion that went into the accomplishment of getting to know Beuys better over a period of almost fiteen weeks.” Then EGON HANFSTINGL talks about FOOD in a way unknown until now, by especially pointing at minimizing the intake of food that is filled with emotions. An animal is while being slaughtered going through deep emotions that are still in the meat when we eat it. Egon points out to preferably eat vegetables because plants suffer much less while we harvest and prepare them. We then cooked together: a vegan bouillon, pakoras, fresh apple chutney and a grain dish. Finally with much happiness and relaxation the group of about twenty ate what we had prepared together and talked and talked at length.

Watch the fims and enjoy the last day of ‘100 days JOSEPH BEUYS comes from Friesland 2018’.

Egon gives his talk on 16 September 2018

You find the menu with explanations for preparation here

Beuys en Voeding / Kunst en Voeding

10 – 16 September

De laatste dag van ‘100DagenBeuys’, 16 sept, speelt componist CEES HIEP twee van zijn composities op de vleugel: ‘Oven’, omdat VOEDING de laatste week het onderwerp is en zijn nieuwste werk ‘Volgen van Verloop’. Spontaan leest kunstenaar FRED LANDSMAN dan de tekst die hij voor deze dag heeft geschreven om zijn dankbaarheid voor voor het Beuys event uit te drukken. Fred beschrijft hoe weinig houvast een kunstenaar heeft en wat die grondloosheid voor kunstenaars betekent. “Zowel ‘ik’ als ‘zelf’ zijn denkbeelden. Misbruik verbeelding niet door de beelden die wij ons vormen tot waarheid te verklaren. Als beeld is leven geen léven!” Uit zichzelf springt dan FREDERICO, die er alle vijftien zondagen van van de 100 dagen was, op met een enorm boeket zonnebloemen, asters en gekleurde herfstbladeren om ons te bedanken voor ‘wat met zoveel gedrevenheid, liefde en passie tot stand is gebracht en waarvan ik getuige mocht zijn.” Dan spreekt EGON HANFSTINGL over VOEDING op een manier die tot nu toe ongekend is, door speciaal te wijzen op hetminimaliseren van voeding die gevuld is met emoties. “Een dier dat geslacht wordt gaat door diepe emoties heen die nog in het vlees zitten als wij het eten.” Egon wijst erop bij voorkeur plantaardige voeding te eten, omdat groenten veel minder lijden ervaren als we ze oogsten en bereiden. Dan koken we samen; groenten, een graangerecht, een vegetarische soep, pakora’s en verse appel chutney. Tenslotte eten we met veel vreugde en ontspanning, met een groep van ongeveer twintig, alles dat we samen hebben klaargemaakt en we praten, praten, praten uitgebreid. Het uitgeschreven menu met uitleg over de juiste bereiding staat hieronder:

Bekijk de laatste dag van ‘100 dagen JOSEPH BEUYS komt uit Friesland 2018’
Tenslotte eten we met veel vreugde en ontspanning

‘Food is the Future’ is de slogan die Egon Hanfstingl al sedert 2008 hanteert. Wat we eten bepaalt hoe we denken, wat we denken bepaalt wat we zeggen, wat we zeggen zullen we uiteindelijk doen: onze toekomst begint echt bij wat we eten.

Menu gemaakt en gegeten op de laatste dag van ‘100DagenBeuys’

November 1979 tot januari 1980 toonde Museum Boijmans-van Beuningen met de titel ‘Een Konfrontatie’ de expositie ‘137 tekeningen 1945-1979’ van Joseph Beuys. Er moet daar een bijeenkomst geweest zijn waar we in grote getale naartoe kwamen, want 17 september jl, de dag na ‘100DagenBeuys’ gaf Elbrig de Groot, toen conservator bij Boijmans-van Beuningen, mij in Rotterdam bijgaande twee foto’s gemaakt door Dick Wolters. Ik was daar dus in 1979. Dat was ik helemaal vergeten. Elbrig de Groot opende als eerste gastspreker ‘100Dagen Beuys’ in Ferwert op 9 juni jl.

Joseph Beuys en Louwrien Wijers in 1979 in Rotterdam. Wat leuk om dit moment terug te zien.

Na de afgelopen intensieve Beuys-periode is voor mij nog steeds de grote uitdaging het idee van Beuys over ‘de juiste connectie tussen creativiteit en economie’ helder te krijgen. Joseph Beuys zegt: “Ons werkelijke kapitaal is onze creativiteit. Het economische principe moet een artistiek concept worden. Onze basisproductie is dan de kwaliteit van het menselijke denken en het menselijke bewustzijn. Er zou een Permanent Gesprek geïnitieerd moeten worden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste kunstwerk.”

Mijn wens is dat kunstwerk op een dag helder door te kunnen geven,
Louwrien Wijers

Om ‘100DagenBeuys’ te realiseren heeft Fonds Kwadraat een lening gegeven die terugbetaald moet worden. Uw support daarbij is heel erg welkom. Bij voorbaat dank.
Stichting ASSET
NL79INGB0007884698

Van ‘100 dagen JOSEPH BEUYS komt uit Friesland 2018’ zou een digitale publicatie gemaakt kunnen worden met alles dat tussen 8 juni en 16 september in Ferwert ter sprake is gekomen en van belang is voor onze toekomst. Ook alle gesprekken met Beuys opgenomen tussen 1978 en 1986 kunnen in het Nederlands gepubliceerd worden, want over Beuys is in Nederland verrassend weinig bekend. Vooral mensen uit Duitsland en België kwamen blij binnen in Hoofdstraat 12, maar de belangstelling uit de regio en uit het land was aarzelend. Met uitzondering van Nijmegen en omgeving, want daar vandaan kwamen veel mensen helemaal naar Ferwert. De ideeën van Beuys zouden breder bekend moeten worden, ze hebben toekomst dat wordt nu overduidelijk.

Louwrien Wijers
Hoofdstraat 12 
9172 MP Ferwert NL

+31 624 910 885

www.100dagenjosephbeuys2018.nl
Copyright © 2018 Louwrien Wijers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp