Copy
8 juni – 16 september 2018
alle dagen open 11 tot 18 uur

Louwrien Wijers
Hoofdstraat 12 
9172 MP Ferwert NL

+31 624 910 885
www.100dagenjosephbeuys2018.nl

 

Johannes Stüttgen in Ferwert op 28 juli 2018
Volgende week:

Creativiteit is het Werkelijke Kapitaal

13 - 19 augustus

- Zaterdag 18 augustus 14 uur SHELLEY SACKS Professor Social Sculpture en Interdisciplinary Practices aan de Oxford Brookes University, UK en Director van de Social Sculpture Research Unit en initiator van het Earth Forum, Graduate supervisor en programma leider van Masters in Social Sculpture and Connective Practices vertelt hoe met ieders eigen creativiteit onze Sociale Sculptuur tot stand komt.

-Zondag 19 augustus 14 uur CEES HIEP speelt zijn piano solo ‘Alles Blau’.

- Zondag 19 augustus 15 uur SHELLEY SACKS vertelt verder over Creativity=Capital en beantwoordt vragen.

Het Onvoorwaardelijke Basisinkomen

6 - 12 augustus

- Zaterdag 11 augustus 14 uur JOS VERHULST (1949), wetenschapper, politiek publicist en antroposoof schrijft over alternatieve econonomie en legt de onvermijdelijke komst van het basisinkomen zo overtuigend uit in samenhang met het begrip landrente, dat geen eigentijdse econoom om zijn diepzinnige en op eerlijkheid gebaseerde stelling kan weerleggen.

Landrente wordt gegenereerd uit kapitaal en is van nature bestemd om terug te vloeien naar het land als schenkgeld. In de huidige samenleving wordt dit schenkgeld in beslag genomen met gebruikmaking van valse, oneigenlijke eigendoms- en machtsverhoudingen, die gecreëerd en in stand gehouden worden doordat degenen die het schenkgeld in beslag nemen de staatsmacht inzetten voor hun doeleinden. Hij zegt ook:

Het basisinkomen is niet zomaar een 'leuk idee', basisinkomen is de directe uitdrukking van het natuurlijke recht op fysiek bestaan. En: Een basisinkomen kan alleen ingevoerd worden als in de geesten van betrokkenen in voldoende mate de menskundige en maatschappelijke inzichten leven die met de invoering in overeenkomst zijn. Het basisinkomen dient uit inzicht en liefde voor de zaak door voldoende mensen gewild te worden.

JosVerhulst over Basisinkomen en Landrente

- Zondag 12 augustus 14 uur JOS VERHULST spreekt verder over het op eerlijkheid gebaseerde Basisinkomen en kunstenaar IVANKA ANNOT, groot voorstander van het basisinkomen stelt vragen en opent zo het groepsgesprek.

Jos Verhulst

Creativity = Capital

13 - 19 August

- Saturday 18 August 2 pm SHELLEY SACKS, Professor Social Sculpture and Interdisciplinary Practices at Oxford Brookes University, UK, Director of the Social Sculpture Research Unit and initiator of the Earth Forum, Graduate supervisor and programm leader of Masters in Social Sculpture and Connective Practices tells how our own creativity we can build our society Social Sculpture.

- Sunday 19 August 2 pm CEES HIEP plays his piano solo ‘Alles Blau’.

- Sunday 19 August 3 pm SHELLEY SACKS tells more about Creativity=Capital and answers questions.

Shelley Sacks
Shelley Sacks - exchange-values.org
100dagenjosephbeuys2018.nl
Copyright © 2018 Louwrien Wijers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp