Copy
Nieuwsbrief  Februari
We zijn inmiddels al een paar weken onderweg in 2016. Er staat ons weer een mooie periode te wachten en we kunnen niet wachten tot de lente haar intrede doet. Leest u de nieuwsbrief goed door? Ook voor u kunnen er handige dingen instaan. 
Bedenkt u een nieuwe naam?

Het bestuur van onze school (SSBZ) nodigt u van harte uit om een nieuwe naam te bedenken voor de stichting. Doordat vanaf augustus 2015 alleen nog maar openbare scholen tot de stichting behoren zullen de scholen daarmee ook vallen onder de wet van het openbaar onderwijs.

Een nieuwe naam lijkt het bestuur daarom wenselijk. Heeft u ideeën laat ons dat dan weten. Ik ontvang uw ideeën  hierover graag voor 1 maart.  Mail kunt u naar info@obspantarhei.eu sturen.

Kleutergym

De kleuters gymmen voortaan in hun ondergoed. De leerkrachten geven aan dat het teveel tijd kost voor kinderen om naast het uitkleden ook nog eens gymkleding aan te trekken. Natuurlijk gaan de gymschoenen wel aan. Tevens verzoeken wij u om deze gymschoenen in een klein tasje voorzien van naam te doen.

Schooltassen

We groeien als school maar het lijkt of de schooltassen ook ieder jaar in omvang toenemen. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind een kleine tas mee naar school neemt? Alle tassen moeten aan de kapstokken hangen en die puilen uit door de veel te grote tassen. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. 

Gevonden Voorwerpen

Er zijn weer dusdanig veel gevonden kledingstukken dat we u willen vragen om te kijken of er iets van uw kind bij ligt. Bij de hoofdingang staan de bakken met gevonden kledingstukken. Indien er dan nog kledingstukken in liggen zullen deze op 18 februari aan het Leger Des Heils worden gedoneerd.

Project: De Culturele Haven

De Culturele Haven is de doorlopende cultuurlijn van Flevolandse bodem.In de Culturele Haven leren kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multiculturele leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

De Culturele Haven is voor groep 1 tot en met groep 8 en bestaat uit digitale lesmaterialen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars en muzikanten, theatervoorstellingen van BonteHond en excursies naar o.a. Nieuw Land en de landschapskunstwerken van Flevoland. Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken zoals taal en rekenen ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Met de leerlijn leren Flevolandse kinderen niet alleen reflecteren op hun eigen omgeving,  ze spreiden ook hun vleugels uit en ontwikkelen daarbij hun creativiteit en boren kunstzinnige talenten aan.
Het project start na de voorjaarsvakantie en op 17 of 18 maart sluiten we dit project groots af. Hoe we dit gaan doen blijft nog even een verrassing. U ontvangt hierover nog een uitnodiging.

Klik hier voor meer informatie
Kalender Synchronisatie

Op de website kunt u vanaf nu alle kalender items vinden en is het mogelijk om deze te exporteren naar uw eigen agenda.

Klasbord is inmiddels bij alle groepen gestart. Wij hopen u op deze manier snel van informatie te kunnen voorzien. Heeft u de app nog niet gedownload dan hopen we dat u dit alsnog doet. Code kwijt? Vraag het aan de leerkracht en u ontvangt een nieuwe!!

Alle vijf basisscholen van SSBZ openen tweemaal per jaar hun deuren voor peuters, ouders en geïnteresseerden. SSBZ staat voor Glansrijk Onderwijs. Iedereen is op deze twee dagen van harte welkom om de sfeer van de basisschool te ervaren en in gesprek te gaan met de directeur. De eerstvolgende open dag vindt plaats op woensdag 16 maart.

Kalender
  Di   9 feb   Rapportgesprekken
  Do   11 feb   Rapportgesprekken
  Ma   22 feb   Start Voorjaarsvakantie
  Di   1 mrt   Weer beginnen en start Culturele Haven
  Wo 16 mrt   Open Dag OBS Panta Rhei
  Do   24 mrt   Paasfeest Panta Rhei
  Vr   25 mrt   Goede vrijdag (vrije dag)
  Di   29 mrt   Studiedag Openbaar onderwijs
  (leerlingen vrij)
  Wo   30 mrt   Weer naar school
  Do   7 apr   Schoolfotograaf
  Vr   15 apr   Onderwijstoneel groep 1 t/m 4
   18 t/m 21 apr   Digitale Eind Cito toets voor groep 8
  Vr   22 apr   Start Meivakantie
  Ma   9 mei   Studiedag
  Di   10 mei   Weer naar school
  Vr   27 mei   Bosdag Groep 1 t/m 6
Nieuws volgen?
Al het nieuws volgen? U bent ook welkom op onze website of via Facebook (zie buttons).
Copyright © 2016 OBS Panta Rhei, Alle rechten voorbehouden.