Copy
Nieuwsbrief  November
Panta Rhei blijft ontwikkelen. Zo hebben we een nieuw format voor de nieuwsbrieven ontwikkeld zodat we u nog beter en overzichtelijker kunnen informeren over nieuws! We hopen dat u op deze manier op uw computer, tablet of telefoon altijd op een goede manier onze nieuwsbrief kunt lezen. 

Veiligheid op het schoolplein

Om te voorkomen dat kleuters zonder toestemming van de leerkrachten naar huis gaan willen wij u dringend verzoeken om bij het ophalen in de buurt van het voetbalveld hek te gaan staan zodat de leerkrachten goed zicht kunnen houden op de leerlingen. 

Wilt u wat vragen aan de leerkracht dan kan dit nadat alle kinderen bij de leerkrachten weg zijn. 

Ook zien wij regelmatig dat kinderen gaan fietsen op het schoolplein; dat is niet de bedoeling!

De fietsen horen in een fietsenrek te staan; wilt u dat ook aan uw kind vertellen? Nu wordt het pad naar school vaak belemmerd door slordig geparkeerde fietsen.

Groei in Unit 1

Vanaf 1 januari zal er gestart worden met een derde kleutergroep. Er komen tot 1 januari nog 16 leerlingen bij en aangezien de groepen dan echt te groot zijn is dit echt noodzakelijk. Waar en hoe we dit gaan doen wordt nog besproken in het team en met de MR. Zodra we hier uit zijn zullen de ouders van de kleuters  geïnformeerd worden.

Nationale Schoollunch

Nationaal Schoolontbijt = Nationaal Schoollunch op Panta Rhei

Op woensdag 11 november gaan we met alle kinderen genieten van een heerlijke lunch. Voor u betekent dit dat u uw kind geen lunch mee naar school hoeft te geven. 

De volgende producten zitten in het pakket: 

  • 7 lunchdozen (met appelstroop, jam, smeerkaas, glutenvrije crackers, placemats en ouderleaflets) 
  • 7 brooddozen (per doos: 18 krentenbollen, 18 tarwe/volkorenbollen, 2 gesneden volkorenbroden per doos)
  • 28 pakken halfvolle melk (van 1 liter)
  • 14 pakjes 30+ kaas (van 200 gram)
  • 7 kuipjes halvarine (van 250 of 500 gram)
  • 14 netjes mandarijnen
  • 14 komkommers 

Mocht uw kind dit alles niet mogen/willen eten dan verzoeken wij u om zelf voor een lunch te zorgen.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Inmiddels bent u door de penningmeester uitgenodigd om de ouderbijdrage over te maken. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €35,00 per schoolgaand kind vanaf groep 1 t/m groep 8.

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar een gezond financieel schooljaar mogen hebben en verzoeken u dan ook vriendelijk de ouderbijdrage voor 2015/2016 uiterlijk 6 november 2015 over te maken op rekeningnummer NL84INGB0005944608 t.n.v. OBS Panta Rhei te Zeewolde onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) en groep(en).

Voor een snelle en eenvoudige verwerking van de betaling verzoeken wij u om uitsluitend middels overboeking te betalen.

Zelfstandig werken

Dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben tijdens onze studiedag. We hanteren op school drie verschillende kaarten die aanduiden welke ‘stem’ de kinderen en de leerkracht mogen gebruiken tijdens het zelfstandig werken.

Pictogram 1: De kinderen en de leerkracht mogen hun burenstem gebruiken. Ze mogen zacht praten, indien nodig. 
Pictogram 2: De kinderen zijn stil. De leerkracht geeft uitleg/begeleidt kinderen en mag zacht praten.
Pictogram 3: De kinderen en de leerkracht zijn stil.

Daarnaast hebben alle kinderen vanaf groep 3 een blokje op hun tafel. In groep 3 en begin groep 4 leren de kinderen hun blokje op de kleur te zetten die past bij de kaart die op het bord hangt. (Stil werken=rood,  burenstem=groen).  Na de kerstvakantie in groep 4 leren de kinderen zelf de kleur van hun blokje te kiezen als de burenstemkaart hangt.  Willen ze niet gestoord worden, dan zetten ze hun eigen dobbelsteen op rood. Mogen andere kinderen vragen aan ze stellen, dan zetten ze hun dobbelsteen op groen. Bij het vraagteken weet de leerkracht dat haar hulp nodig is.

Praktijk Oefentherapie Zeewolde actief op Panta Rhei
De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en context gericht dient te gebeuren. De kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen. Een deel van de kinderoefentherapie kan zelfs direct in de context plaatsvinden zoals tijdens de gymles, het buiten spelen en/of in de klas.

Daarnaast kan de leerkracht gemakkelijk worden meegenomen in de behandeling van het kind, door de leerkracht adviezen te geven over het motorisch functioneren. De school is de omgeving waar het kind een groot deel van de dag besteedt. Tijdens schooluren wordt een beroep gedaan op het motorisch functioneren van het kind. Het grof motorisch functioneren komt met name terug bij het buiten spelen en de gymles, terwijl het fijn motorisch functioneren met name terug komt bij het knutselen en het (voorbereidend) schrijven. 
Klik hier voor meer informatie
Kalender Synchronisatie

Op de website kunt u vanaf nu alle kalender items vinden en is het mogelijk om deze te exporteren naar uw eigen agenda.

Klasbord is inmiddels bij alle groepen gestart. Wij hopen u op deze manier snel van informatie te kunnen voorzien. Heeft u de app nog niet gedownload dan hopen we dat u dit alsnog doet. Code kwijt? Vraag het aan de leerkracht en u ontvangt een nieuwe!!

Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 

Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. 

Mirjam Folkers (intern begeleider) is bij ons op school intermediair voor het jeugdsportfonds. Wilt uw kind graag sporten, maar kunt u dat niet betalen, neem dan contact op met Mirjam Folkers en kijk op www.jeugdsportfonds.nl.

Panta Rhei Theater


1/2 A+8    Vr 6 november
3+5           Vr 13 november (gewijzigd)
4+ 6          Vr 20 november
Unit 4        Di 12 februari
Unit 3        Vr 19 februari
Unit 2        Vr 1 april (groep 4)
Unit 1         Di 5 april
Unit 2        Vr 8 april (groep 3)


De voorstellingen beginnen meestal om 13.15 uur maar op Klasbord zal de juiste tijd komen te staan.

Nieuws volgen?
Al het nieuws volgen? U bent ook welkom op onze website of via Facebook (zie buttons).
Copyright © 2015 OBS Panta Rhei, Alle rechten voorbehouden.