Copy
Nieuwsbrief Maart

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en na een tijdje radiostilte hebben we weer een bomvolle nieuwsbrief met informatie en leuke weetjes van Panta Rhei. Veel lees plezier. 

Het hele team wenst u een fijne voorjaarsvakantie en ziet er naar uit om iedereen op woensdag 8 maart weer te zien.

Verandering E-mailadressen

Na de kerstvakantie zijn wij op school gaan werken vanuit de Cloud. De emailadressen zijn hierbij ook veranderd. Hieronder treft u de juiste e-mailadressen aan van alle medewerkers.
 

Aag van Keulen

a.vankeulen@obspantarhei.eu

Annelies Hengeveld

a.hengeveld@obspantarhei.eu

Agnes Leenders

a.leenders@obspantarhei.eu

Bea van den Berg

b.vandenberg@obspantarhei.eu

Chiara Addink

c.addink@obspantarhei.eu

Els van den Noort

e.vandennoort@obspantarhei.eu

Femke van Winkelen

f.vanwinkelen@obspantarhei.eu

Francis Maters

f.maters@obspantarhei.eu

Jeanette Luijmes

j.luijmes@obspantarhei.eu

Joris van der Heide

j.vanderheide@obspantarhei.eu

Judith Meijer-Senn

j.meijer@obspantarhei.eu

Mirjam Folkers - Vliek

m.folkers@obspantarhei.eu

Margreet Jagers

m.jagers@obspantarhei.eu

Marijke van de Meent

m.vandemeent@obspantarhei.eu

Marjo Kilkens

m.kilkens@obspantarhei.eu

Rianne Beemer

r.beemer@obspantarhei.eu

Sarah Vermeulen

s.vermeulen@obspantarhei.eu

Tanja Bobeldijk

t.bobeldijk@obspantarhei.eu

Yolande van de Lustgraaf

y.vandelustgraaf@obspantarhei.eu


John Weistra
 
j.weistra@obspantarhei.eu
Zieken op Panta Rhei

Panta Rhei heeft dit jaar te maken met veel zieke leerkrachten, maar ook met veel zieke kinderen. De griep heeft flink huisgehouden op school en is erg hardnekkig. We hopen dat iedereen na de voorjaarsvakantie weer gezond en wel op school komt.

Juf Yolande uit groep 5 is steeds meer te vinden op school; na de voorjaarsvakantie zal zij met groepjes kinderen uit groep 5 aan de slag gaan en ook zal zij weer een opbouw gaan maken om uiteindelijk weer zelf voor de groep te kunnen staan.

We zijn blij dat Juf Jeanette na de voorjaarsvakantie ook weer een aantal uurtjes op school te vinden is en zo kan werken aan haar reintegratie.

Voorlopig blijven juf Sarah en meester John in de groep werken.

Juf Marijke verwacht zelf na de voorjaarsvakantie weer te kunnen starten; zij heeft erg veel last gehad van haar longen, maar gelukkig hebben longfoto’s geen bijzonderheden laten zien. Heel vervelend dat de kinderen toch een dag naar huis gestuurd moesten worden omdat er geen invaller meer te vinden was.

Zelf knap ik gelukkig ook weer op; ik probeer zoveel mogelijk om weer hele dagen op school te zijn. Mijn energielevel is nog een beetje schommelend, maar ik voel iedere week verbetering. Mijn streven is om na de meivakantie weer volledig in de running te zijn.

Kleuteruniversiteit


 

Bij de kleutergroepen wordt er dit schooljaar gewerkt met thema’s die bedacht zijn door kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit maakt in samenwerking met uitgevers van kinderboeken digitale thematische projecten voor (kleuter)leerkrachten op basis van (prenten)boeken. Deze periode zijn de kleuters bijvoorbeeld aan het werk met vormen.

Het kennen en kunnen benoemen van de namen van meetkundige figuren zoals cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, bol en kubus. Daarnaast speelt opereren met vormen en figuren  een wezenlijke rol bij dit doel. Daarmee wordt o.a. bedoeld:  het kunnen maken of namaken en spiegelen van vormen en er over kunnen redeneren.

Bij ieder volgend thema zult u door de leerkrachten ook digitaal op de hoogte gebracht worden; er zal bv. een woordenschatlijst gestuurd worden zodat u deze thuis ook kunt bespreken. Door meer over de thema’s geïnformeerd te worden hopen we dat u zich als ouder ook meer betrokken voelt  bij wat uw kind op school leert en waar hij/zij mee bezig is. Neemt u gerust ook eens een kijkje op :http://www.kleuteruniversiteit.nl/

 

Test: gebruik tablets in Groep 4

Als school gaan we ons dit schooljaar verdiepen in het inrichten van een digitale leeromgeving voor de leerlingen. We zijn toe aan een nieuwe taal-en spellingmethode en inmiddels is er een werkgroep binnen het team opgericht die zich gaat oriënteren op de verschillende aanbieders van leermethodes. Omdat methodes pas na 10 jaar als afgeschreven worden beschouwd vergt het van ons een duidelijke visie rondom de inzet van digitale middelen.

In de periode tot de zomervakantie zal er in groep 4 gestart worden met het gebruik van tablets voor verschillende vakken. De onderdelen waarmee gewerkt wordt sluiten geheel aan met de methodes van nu, zodat alle kinderen op de voor hun bekende manier blijven werken. Antwoorden zullen ze nu regelmatig op de tablets gaan invoeren waarbij het grote voordeel is dat ze onmiddellijke feedback krijgen en bijsturing makkelijker wordt. Ook krijgt de leerkracht dit op het scherm te zien; voert de hele groep een opdracht niet goed uit dan kan er gelijk ingegrepen worden. De leerlingen zullen nog steeds werken met een kladschrift waar ze sommen op moeten uitrekenen. Wilt u meer weten dan kunt u een kijkje nemen op: https://nl.snappet.org/

Voor de duidelijkheid: er is nog geen besluit genomen of we in de toekomst met Snappet gaan werken.

Zodra we er met het team van overtuigd zijn dat 'Snappet' bij Panta Rhei past, wordt u uitgenodigd om zelf te ervaren hoe het werkt en om deze ervaring met ons te delen. De MR is op de hoogte en zal ook meegenomen worden in het proces. NL DOET 2017, helpt u mee?


Op 11 maart 2017 gaan we het schoolplein opnieuw voorzien van betonverf, zodat de kinderen ook komend schooljaar weer fijn kunnen spelen. Als er genoeg ouders zijn zou het ook fijn zijn als de terrassen boven een opknapbeurt krijgen. Wie wil ons komen helpen? We verzamelen om 09:00. 

Opgeven kan bij de Ouderraad via het volgende emailadres: jvleghaar@hotmail.com

Culturele Haven

De Culturele Haven is voor groep 1 tot en met groep 8 en bestaat uit digitale lesmaterialen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars en muzikanten, theatervoorstellingen van BonteHond en excursies naar o.a. Nieuw Land en de landschapskunstwerken van Flevoland. Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken zoals taal en rekenen ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Met de leerlijn leren Flevolandse kinderen niet alleen reflecteren op hun eigen omgeving,  ze spreiden ook hun vleugels uit en ontwikkelen daarbij hun creativiteit en boren kunstzinnige talenten aan.

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een geweldige afsluiting zijn waarbij we u van harte uitnodigen. U kunt nu vast in uw agenda noteren dat deze afsluiting op donderdag 23 maart van 17.30 tot 18.30 uur zal plaatsvinden. Een officiële uitnodiging ontvangt u na de voorjaarsvakantie. 

Nieuws van de OR

De ouderraad heeft een aantal zaken die we graag onder de aandacht brengen.

In de laatste OR vergadering is besloten dat we op Panta Rhei willen gaan werken met Klassenouders.  Het is de bedoeling dat deze klassenouders gaan deelnemen aan de OR-vergaderingen, waarbij er per vergadering minimaal 1 klassenouder per groep vertegenwoordigd dient te zijn.

Wat doet nou eigenlijk die klassenouder?

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten.  We streven ernaar om 2 klassenouders per groep te hebben, in een kleutergroep is het soms ook prettig met 3 personen te zijn waarbij het fijn is als er een ouder van een kind uit zowel groep 1 als groep 2 klassenouder is.

De klassenouders en leerkracht houden contact met elkaar. De afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt en kunnen per groep verschillen.

Het is fijn als een klassenouder meedenkt en initiatieven toont maar houdt contact en overleg altijd met de leerkracht.

Hoe nu verder? Er zal per groep vanuit de betreffende leerkracht/en een voorstel worden gedaan richting een ouder die de betreffende leerkracht(en) graag de rol van Klassenouder zien vertegenwoordigen. Zodra alle groepen voorzien zijn van klassenouders brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte. In een aantal groepen zijn de klassenouders al aan het begin van dit schooljaar gestart.

Gezocht: enthousiaste ouders!
 

Tot slot: Versterking van ouderraad gezocht!

Wil je een bijdrage leveren aan de Ouderraad? We zijn op zoek naar één bestuurslid en een aantal leden die ons graag helpen met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. We vergaderen 1 x per 6 weken in de avond op school.

Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren op school waar je 1 of meerdere kinderen hebt maar wil je eerst graag weten wat het lid zijn van onze Ouderraad inhoudt? Je mag natuurlijk altijd een keer vrijblijvend aansluiten bij een vergadering of één van ons om meer informatie vragen.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar: ouderraad@obspantarhei.eu

Woensdag 28 maart is er weer een open dag voor alle basisscholen in Zeewolde. natuurlijk willen we ook graag Panta Rhei onder de aandacht van “nieuwe” ouders brengen. Wij zijn op zoek naar ouders die flyers willen rondbrengen in de Polderwijk.

Het zou fijn zijn als er een ouder is die dit wil coördineren? ik hoor heel graag van u!

Er zijn weer zoveel gevonden kledingstukken dat we u vragen om te kijken of er iets van uw kind bij ligt. In de hoofdingang staan de bakken met gevonden kledingstukken. Na 10 maart zullen de spullen naar een inzamelplaats gaan.

Nieuws volgen?
Kalender
 Ma 6 maart Eerste vrije dag na voorjaarsvakantie
 Di 7 maart  Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij.
8 maart weer beginnen! 
 Za 11 maart NL Doet op Panta Rhei (zie oproep)
 Ma 13 maart Start Project Culturele Haven
 Di 14 maart - groep 6/7/8 voor een excursie naar het Nieuwe land
- theater voorstelling voor groep 5 in het speellokaal
- groepen 1/2 krijgen een muziekles door een vakdocent
- Archeoloog op bezoek bij de groepen 2/3 en 3
 Wo 15 maart Landelijke verkiezingen (stemmen is dus ook mogelijk op Panta Rhei)
 Do 16 maart Zeemanskoor voor  groep 4
 Do 23 maart Afsluiting Culturele Haven
 Wo  29 maart Open dag Openbare Basisscholen Zeewolde
 Za 1 april Woonmanifestatie op school
 Vrij 7 april Groepen 5 t/m 8 naar een voorstelling van het onderwijs toneel
     
Copyright © 2017 OBS Panta Rhei, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OBS Panta Rhei · Gedempte Gracht 17 · Zeewolde, 3894 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp