Copy

STERKdown #2.

*for english, see below!

 

Beste boulderaar, 

In navolging van de nieuwe corona regels moeten ook wij onze deuren sluiten tot en met 19 januari. Het is nu akelig stil in de hal en de nieuwe set hangt er wat eenzaam bij. 

Wij ontvangen echter veel steunbetuigingen, enorm bedankt hiervoor! Wij gaan de komende maand dan ook met positieve zin tegemoet. 

Naast een grondige schoonmaakbeurt, pakken we flink wat zichtbare & onzichtbare klussen op. We zullen een hoop nieuwe boulders bouwen en tevens onze bezorgservice weer opstarten.

Supporten of pauzeren? 

Heb je een lidmaatschap of jaarkaart dan kan je deze uiteraard pauzeren gedurende de tijd dat wij gesloten zijn. Het is een uitdagende tijd voor iedereen, aarzel dan ook niet om je lidmaatschap te pauzeren als je dat wilt. Dit kan via de onderstaande button of door een mail naar info@boulderhalsterk.nl te sturen. Mocht je ons kunnen steunen tijdens deze spannende periode door het laten doorlopen van jouw abonnement, dan zou dat fantastisch zijn!

Lidmaatschap Pauzeren

Voor al onze supporters wacht er een leuk presentje zodra wij de deuren weer mogen openen.

Is deze mail je ontgaan of bereikt hij je later, geen punt, je kan altijd nog je contributie terugvragen!  

We houden je via de mail, onze website en sociale media op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Verder willen we al onze bezoekers een hart onder de riem steken, we weten inmiddels dat we hier doorheen gaan komen.

Open of dicht, de leus ‘Samen Sterk’ gaat nog steeds op. We missen jullie, hopelijk tot gauw!

Liefs,Team Sterk


STERKdown #2.

*for dutch, see above


Dear boulderer,

Due to the new Corona rules we also have to close our doors until January 19th. It is very quiet in the gym and our new boulder set looks somewhat lonely. 

Nevertheless we received many statements of support, thank you very much for this! We are therefore looking forward to the upcoming month with a positive attitude. 

Besides a cleaning the gym thoroughly, we do a lot of visible and invisible jobs. We’ll set a lot of new boulders and we started our Sterkdelivery service again. 

Supporting or pauzing? 

If you have a membership or annual card, you can of course pause it during the time that we are closed. It is a challenging time for everyone, so don't hesitate to pause your membership if you wish. This can be done by pressing the button below or sending an e-mail to info@boulderhalsterk.nl. If you could keep supporting us during this difficult period, that would be great! 
 

Pause membership
A nice present awaits all our supporters as soon as we can open the doors again!

Did you miss this e-mail? No problem, you can always reclaim your contribution! 

We will keep you informed on any new developments via email, our website and social media. We want to encourage all our visitors, we now know that we will get through this. 

Open or closed, the slogan ‘Samen Sterk’ (Together Strong) is still relevant.

We miss you, hopefully we’ll see you soon!

Love, Team Sterk
 
Copyright © *2020* *BOULDERHAL STERK*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp