Copy
Geo-allerlei
De nieuwsbrief van NGV Utrecht en 't Gooi
Kunt u deze e-mail niet goed lezen open de e-mail dan in uw eigen browser.
 
We gaan weer activiteiten organiseren....
Als bestuur hopen wij dat u deze hele coronaperiode goed bent doorgekomen. Tsjonge, wie had ooit kunnen bedenken, dat we zolang geconfronteerd worden door deze corona-pandemie. En we zijn er helaas nog niet vanaf.
Als afdeling hebben we al bijna een jaar lang geen bijeenkomsten en excursies kunnen organiseren. Wel hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en ons mededelingenblad de Geo-graaf. Ook hebben we 2 keer een zoom-lezing kunnen organiseren.
We denken dat vrijwel al onze leden volledig zijn gevaccineerd. De corona-beperkingen worden meer en meer teruggedraaid en maken het mogelijk om weer activiteiten te organiseren.
Afdelingsbijeenkomsten
Vanaf september willen wij weer als afdeling bij elkaar komen. Helaas is het nog niet mogelijk in het museum Hofland, maar we kunnen wel terecht in het verenigingsgebouw van de IJsbaan, De Geerenweg 16 in Baarn. Daar waren we ook vorig jaar één keer in september. We beginnen op maandag 27 september (let op: dit is de 4e maandag, de 3e was helaas al bezet). Aanvang 20:00 uur.

Tegenover het gebouw ligt een groot parkeerterrein. In dit gebouw is een grote ruimte waar we met zo’n 40 personen op 1,5m afstand van elkaar bijeen kunnen komen. Gemiddeld komen er zo’n 30 leden/gasten.  Er is onlangs een geheel nieuw ventilatiesysteem geplaatst, verder zijn er 5 toiletten, koffie/thee voorziening, deuren kunnen worden opengezet, etc.
 
De afdelingsbijeenkomst in oktober is op maandag 25 oktober (let op: dit is ook op de 4e maandag i.v.m de herfstvakantie), in het verenigingsgebouw van de IJsbaan in Baarn. Dan staat o.a. op het programma: de excursies voor 2022, verloting en mogelijk een korte geologische presentatie.
 
Excursies
Markelo. Foto: Kees Hendrix
Voor het komend najaar gaat de excursiecommissie weer excursies organiseren. Inmiddels hebben veel leden de vaccinaties gehad en willen weer graag op pad. Wij hopen dat dit gaat lukken.Maar alles blijft nog onzeker en het zal afhangen van de hoeveelheid besmettingen in het najaar en welke maatregelen er genomen gaan worden.
Het is belangrijk dat u goed de nieuwsbrieven, de site en Geo-graaf in de gaten houdt.
 
Mineralenexcursies:
Op 17 en 18 september willen wij een tweedaagse excursie organiseren naar het Sauerland. We zullen in de omgeving van Warstein verschillende groeves bezoeken. Mineralen als calciet, kwarts en dolomiet zijn over het algemeen makkelijk te vinden. Hopelijk vinden we ook nog malachiet, azuriet en galeniet.
 
Op 16 of 17 oktober willen wij een bezoek brengen aan de groeves Rheine en Wettringen. Onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Het zijn kalksteengroeves en wij kunnen daar een beperkt aantal mineralen vinden. Pyriet is er te vinden in vrijstaande kristallen en clusters. Markasiet is o.a. te vinden als bolvormige knollen. Verder is er natuurlijk calciet te vinden, en ook limoniet.
 
Fossielenexcursies:
Op dit moment bestaat het programma uit drie excursies waarvan twee locaties voor ons geheel nieuw zijn. We zijn nog wel in verdere onderhandelingen en het zou kunnen zijn dat we nog nieuwe excursies gaan toevoegen.
 
Onze programma is als volgt:
Op Zaterdag 11 September gaan we naar een gehele nieuwe locatie. We gaan op deze dag naar twee zand- en grindgroeves in Noord-Limburg. Groeves waar we nog nooit geweest zijn en waar normaliter veel te vinden is. Materiaal vanaf het Cambrium tot aan heden komen hier naar boven. Kortgeleden is hier nog een Neolithische nederzetting gevonden. Als eerste gaan we naar een plaatsje net ten noorden van Venlo, Grubbenvorst. In de middag steken we de Maas over en gaan we net over de grens van Duitsland naar de groeve Twisteden. Natuurlijk zijn we afhankelijk van datgeen op dat moment naar bovenkomt maar volgens onze gids die ons zal gaan begeleiden zijn er al veel mooie vondsten gedaan zoals trilobieten, goniatieten, ammonieten, koralen, sponsen, mammoet en nog veel meer pleistoceen materiaal.
 
Op Vrijdag 17 September gaan we naar ons jaarlijks terugkerende groeve Markelo. Hier is materiaal van de Rijn, Eridanos en zwerfstenen uit de Saalien-ijstijd te vinden. Ook hier zijn al veel mooie vondsten gedaan van sponzen, koralen, versteend hout, pleistoceen materiaal en natuurlijk diverse gesteentesoorten voor de liefhebber.
 
Op Zaterdag 16 Oktober gaan we naar het plaatsje Varsselder waar we het museum Min40celsius gaan bezoeken. Vanuit deze plaats gaan we daarna een kilometer verderop naar de zandgroeve Azewijnsbroek. Hier kunnen we ook Rijn en ijstijd materiaal vinden. Onze gids die al jaren excursie begeleid naar deze groeve geeft ook aan dat hier over het algemeen veel gevonden wordt. En dat kun je dan ook zien in het museum.

U kunt zich voor de mineralen- en fossielenexcursies aanmelden vanaf zaterdag 14 augustus 17:00 op onze website
Nieuw boek Kees Hendrix
Na 7 jaar van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Het boek: Op ontdekkingsreis in de geologie is vanaf heden te koop. Kijk voor meer informatie op de website www.geoboek.nl

Komende lezingen en bij diverse excursies zal ik aanwezig zijn en is het boek te koop voor € 29,95. Maar wil je niet wachten, dan kan het natuurlijk ook besteld worden via de website, er komen dan wel verzendkosten bij.
Nieuws van musea
Doggerland, de tentoonstelling van het Rijksmuseum voor Oudheden.
Geologisch museum Hofland
Het museum is weer open, zij het vooralsnog alleen in de weekenden en de woensdagmiddagen. Vooraf aanmelden. In het museum is de nieuwe wisseltentoonstelling te zien over 'Honger naar metalen'. Een bijzondere en interessante tentoonstelling.  Een reden om een keer op naar het museum te gaan. Ook de inrichting is helemaal vernieuwd. Zie verder de website van dit museum.
Zie verder de website van dit museum.

Rijksmuseum voor Oudheden
In dit museum in Leiden is t/m eind oktober is een tentoonstelling te zien: ‘Tijdreis van een miljoen jaar’. Over Doggerland, een verdwenen wereld in de Noordzee.  Veel vondsten zijn er te zien van de Zandmotor en Maasvlakte 2, zoals artefacten/vuistbijlen gemaakt door Neanderthalers; botten en tanden en kiezen van mammoeten, rendieren,  beren, oerossen, vissen, etc.

Zie ook de website van het museum
12de mineralen- en fossielenbeurs in De Bilt
Op 19 september van 10-17u een internationale fossielen-, mineralen- en sieradenbeurs in De Bilt,Henri Dunantplein 4, in het Cultureel en Vergadercentrum ‘Witte’. 

Verdere informatie kunt u vinden op hier vinden.
Copyright © 2021 NGV Utrecht en 't Gooi, alle rechten voorbehouden.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de afdeling Utrecht en 't Gooi van de NGV, of omdat u de Geo-graaf ontvangt of omdat u heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.


Wilt u uw inschrijfgegevens voor deze nieuwsbrief updaten, klik dan hier
Wilt u zich voor de nieuwsbrief uitschrijven, klik dan hier

Email Marketing Powered by Mailchimp