Copy
Geo-allerlei
De nieuwsbrief van NGV Utrecht en 't Gooi
Kunt u deze e-mail niet goed lezen open de e-mail dan in uw eigen browser.
 

Maandag 27 september
Piet van Kalmthout: Laurion, Geologie en mineralen uit de mijnen en uit de loodslakken.

Maandag, 27 september 2021 om 20.00 uur bent u van harte welkom om de presentatie te zien en te horen van Piet van Kalmthout: Laurion, Geologie en mineralen uit de mijnen en uit de loodslakken.

Zie ook onze website

De presentatie wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de IJsbaan, De Geerenweg 16 in Baarn. Daar waren we ook vorig jaar één keer in september.

Tegenover het gebouw ligt een groot parkeerterrein. In dit gebouw is een grote ruimte waar we met zo’n 40 personen op 1,5m afstand van elkaar bijeen kunnen komen. Gemiddeld komen er zo’n 30 leden/gasten.  Er is onlangs een geheel nieuw ventilatiesysteem geplaatst, verder zijn er 5 toiletten, koffie/thee voorziening, deuren kunnen worden opengezet, etc.
Excursies
Markelo. Foto: Kees Hendrix
Er worden gelukkig weer excursies georganiseerd en er hebben zich al veel leden opgegeven. Leuk om te zien dat onze leden weer vol enthousiasme meegaan met onze excursies. Als excursiecommissie zijn wij ook weer blij dat het weer mogelijk is.
 
Wijziging excursie 16 oktober
 
De excursie naar groeve Breckweg bij Rheine zal plaatsvinden op zaterdag 16 oktober. Helaas geeft de andere groeve die wij in de planning hadden geen toestemming om de groeve te betreden, dus blijft deze excursie beperkt tot één groeve. Wij hebben nog gekeken naar een ander alternatief maar ook daar krijgen wij geen toestemming.
 
Werkgroep Fossielen
Op  zaterdag 9 oktober gaan we gelukkig weer van start en wel van 10.00 uur tot 12.00 uur in de kelder van Museum Hofland. Als de omstandigheden ons gunstig gezind zijn vervolgen wij onze werkgroepactiviteiten op 13 november en 11 november.  Wim van der Brugghen bijt het spits af met een inleiding over ‘predatie op schelpen’. Voorts maken we dan afspraken over volgende onderwerpen en wie daar wat inhoudelijk aan bijdraagt.
Op dit moment zijn er 20 mensen lid van de werkgroep. Mocht je ook belangstelling hebben laat dit dan weten aan Hilda Bakker (hilbakker@hetnet.nl) of Betsy Ooms (b.ooms.1950@kpnmail.nl). De leden betalen samen de zaalhuur (ongeveer 15 euro voor zo’n 8 bijeenkomsten) plus 1 euro voor koffie/thee. Eenmalig deelnemen kost 3 euro plus 1 euro koffie/thee.
Boeken en tijdschriften
Boeken voor een zacht prijsje.
Wie heeft belangstelling voor onderstaande boeken en tijdschriften?
 • De geologische stad – steeds natuursteen, NGV-pocket uitgave 2006, 261 blz.
 • Stadsfossielen, Kijk waar je loopt! Jelle Reumer, NGV-uitgave 2021, 154 blz.
 • Einführung in die Geschiebeforschung, uitgave 1967, 232 blz.
 • Europäische Stätten Geologischer Forschung, uitgave 1976, 191 blz.
 • Die Geschichte des Lebens der Erde, uitgave 1925, 665 blz.
 • Staringia no.5 Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe, NGV-uitgave 1979, 63 blz.
 • Staringia no.8 Het Brabants Vulkanisme, NGV-uitgave 1996, 50 blz.
 • Géologie de LA FRANCE, pocket-uitgave 1969, 126 blz.
 • Excursions Géologiques dans LE BASSIN DE PARIS, deel 1, uitgave 1956, 75 blz.
 • Excursions Géologiques dans LE BASSIN DE PARIS, deel 3, uitgave 1946, 165 blz.
 • Geologie in telegramstijl, NGV-uitgave 1992, 155 blz.
 • Delfstoffen in Limburg, NGV-uitgave 1989, 292 blz.
 
Degenen, die belangstelling heeft en 1 euro per boek er voor over heeft, kan mailen naar wimzondag@hotmail.com  Wie het eerst mailt ….. De opbrengst is voor de afdeling. Ophalen kan in Baarn, we houden 1.5m afstand. Verzenden kan ook: kosten zijn 4,10 voor een boek dat door de brievenbus past of 6,75 als pakket tot een gewicht van 10kg.
 
Wim Zondag heeft ook nog een aantal jaargangen van het tijdschrift Grondboor & Hamer van de NGV. En wel de jaargangen:
 • 1991 t/m 2020.
Dus maar liefst 30 jaargangen. Voor een klein prijsje bij Wim af te halen; ook ev. één of meerdere jaargangen; opbrengst is voor de afdeling. Mail wimzondag@hotmail.com
Copyright © 2021 NGV Utrecht en 't Gooi, alle rechten voorbehouden.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de afdeling Utrecht en 't Gooi van de NGV, of omdat u de Geo-graaf ontvangt of omdat u heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.


Wilt u uw inschrijfgegevens voor deze nieuwsbrief updaten, klik dan hier
Wilt u zich voor de nieuwsbrief uitschrijven, klik dan hier

Email Marketing Powered by Mailchimp