Copy
Geo-allerlei
De nieuwsbrief van NGV Utrecht en 't Gooi
Kunt u deze e-mail niet goed lezen open de e-mail dan in uw eigen browser.
 
Bijeenkomsten/excursies
In de Geo-graaf van mei/augustus en in de nieuwsbrief mei 2021 heeft u kunnen lezen dat we vanwege de coronamaatregelen nog steeds geen gewone afdelingsbijeenkomsten kunnen organiseren. Wel hopen wij dat dit weer mogelijk is na de zomervakantie. Of het dan in het souterrain van het geologische museum Hofland kan, weten we niet; wie weet eerst nog in de tijdelijke locatie in Baarn. Eveneens hopen we in het najaar weer excursies te organiseren. Houdt onze website, nieuwsbrief en de Geo-Graaf in de gaten.
 
Op maandag 17 mei om 19.30 uur hebben we onze tweede zoomlezing gehouden. Ruim 40 leden volgden de presentatie van Berend Jan Grotenhuis over Ertsen en hij liet ons het een en ander zien. Na 45 minuten was er een korte pauze en daarna volgde de Algemene Ledenvergadering.  Deze verliep bijzonder vlot, zodat we om 21.00 uur konden afronden. Het verslag van de ALV treft u aan in de volgende Geo-graaf.
Geologisch museum Hofland
Het Geologisch museum Hofland is vanaf 5 juni weer open, zij het vooralsnog alleen in de weekenden en wat later volgt de woensdagmiddag. In het museum is de nieuwe wisseltentoonstelling te zien over 'Honger naar metalen'. Een bijzondere en interessante tentoonstelling.  Een reden om een keer op afspraak naar het museum te gaan. Ook de inrichting is helemaal vernieuwd. Zie verder de website van dit museum.
Bibliotheek, boeken en tijdschriften
In de nieuwsbrief van mei 2021 waren ca. twintig boeken in de verkoop voor 1 of 2 euro. Vijftien boeken zijn door onze leden gekocht. Onderstaand de boeken, die nog niet verkocht zijn, aangevuld met enkele
nieuwe uitgaven.  Deze keer voor slechts 1 euro per boek. Er zijn ook nog 2 speciale aanbiedingen. Wie het eerst reageert ….. op is op.
 • Het Stenenboek, handboek voor herkennen, verzamelen en bewerken, uitgave 1977,304 blz.
 • Einführung in die Geschiebeforschung, uitgave 1967, 232 blz.
 • Europäische Stätten Geologischer Forschung, uitgave 1976, 191 blz.
 • Met loep en lepel rond Aachen, Gulpen en Maastricht (KRIJT), uitgave 1994, 239 blz.
 • WINTERSWIJK, geologie deel 1 en 2, uitgegeven in 1986, 136 en 120
 • Prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt - St Geertruid, uitgave 1998, 333 blz.
 • Die Geschichte des Lebens der Erde, uitgave 1925, 665 blz.
 • Reis door het Heelal, uitgave Nat. Geographic 2020, 114 blz.
 • Staringia no.4 Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losse, NGV-uitgave 1975, 40 blz.
 • Staringia no.7 Die Wirbeltier-Ichnofauna aus dem Unteren Muschelkalk von Winterswijk, NGV-uitgave 1983, 52 blz.
 • Géologie de LA FRANCE, pocket-uitgave 1969, 126 blz.
 • Excursions Géologiques dans LE BASSIN DE PARIS, deel 1, uitgave 1956, 75 blz.
 • Excursions Géologiques dans LE BASSIN DE PARIS, deel 3, uitgave 1946, 165 blz.
Degene, die belangstelling heeft kan mailen naar wimzondag@hotmail.com of bellen 035 5413060. De opbrengst is voor de afdeling. Ophalen kan in Baarn, we houden 1.5m afstand. Verzenden kan ook: kosten zijn 4,10 voor een boek dat door de brievenbus past of 6,75 als pakket tot een gewicht van 10kg.
Daarnaast hebben we nog 2 speciale aanbiedingen:
 • HET KEIENBOEK van P. van der Lijn, uitgave 1963, 390 blz., voor slechts €2,50
 • MOLLUSKEN UIT HET MIOCEEN VAN WINTERSWIJK – MISTE van A.W. Janssen, uitgave 1984, deel 1 tekst 481 blz en deel 2 (82) platen. Dit standaardwerk voor slechts €5,00.
Copyright © 2021 NGV Utrecht en 't Gooi, alle rechten voorbehouden.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de afdeling Utrecht en 't Gooi van de NGV, of omdat u de Geo-graaf ontvangt of omdat u heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.


Wilt u uw inschrijfgegevens voor deze nieuwsbrief updaten, klik dan hier
Wilt u zich voor de nieuwsbrief uitschrijven, klik dan hier

Email Marketing Powered by Mailchimp