Copy

Uddannelse til Intensive Interaction-koordinator hold 2 (2021-2022)

Specialområdet for børn og voksne skal have et fagligt velfunderet fokus på og praksis i forhold til kommunikation. Intensive Interaction kan spille en vigtig rolle i at forme fremtidens specialområde i Danmark. Tilgangen e der for at sikre menneskers ret til og adgang kommunikation og kommunikationsudvikling; noget af det vigtigste for, at mennesker føler forbindelse, glæde, tilhørsforhold og mening med livet.

Hvis du arbejder i et specialtilbud, der gerne vil gøre mere for:
 • at skabe ligeværdig, god og meningsfuld kommunikation
 • at alle medarbejdere forstår, hvad de selv kan gøre for, at dette sker
 • at sikre, at alle børn og voksne i tilbuddet får adgang til kommunkation
 • at det enkelte barn eller den enkelte voksne stoler på sig selv
 • at det enkelte menneske kan bruge sig selv i samspil, der giver mening for dem
 • at svære og frustrerende situationer løses gennem samarbejde, omsorg og forståelse
... så håber jeg, du vil læse videre om Intensive Interactionkoordinatorkurset som er for specialtilbud, der satser på Intensive Interaction som en del af den samlede pædagogik.

Kurset strækker sig over godt et år, og der arbejdes gennem teori og praksis med alle aspekter af Intensive Interaction, så deltageren får den viden og de færdigheder, der er brug for i implementeringen af tilgangen.


Kurset foregår over 21 dage fordelt på 7 kursusblokke. Undervisningen finder sted i utroligt hyggelige kursuslokaler i Vartov, midt i København

Hold 1 blev færdige i foråret 2021 og bidrager nu på deres arbejdspladser med bl.a. vejledning, oplæring, workshops og indarbejdelse i hverdagen, dokumentation, udviklingssyn m.v.

Nu starter hold 2 snart op (i slutningen af året), og der er nogle pladser tilbage.

Baggrund for og indhold i kurset
Jeg mener, vi skal gøre os tre vigtige ting klart, når vi gerne vil støtte og udvikle kommunikation:
 • Kommunikation er ikke én af mange "opgaver". At styrke og udvikle gensidig kommunikation skal være den absolut højeste prioritet for mennesker med kommunikationshandicap, herunder autisme, intellektuelt handicap, multiple funktionsnedsættelser, demens m.v.
 
 • Kommunikation er et behov i sig selv, og det bør vores arbejde afspejle. Selvfølgelig har vi brug for at kunne bede om vand, når vi er tørstige - men vi har også brug for at kunne udtrykke glæde, nærvær, samhørighed, humor, tilknytning, interesse, kærlighed.
 
 • Vi har i dag en god, dyb og præcis forståelse af, hvordan mennesker kan udvikle det afgørende, præverbale grundlag for kommunikation. Hovedingrediensen er adgang til afstemte, dynamiske, glædesfyldte samspil, hvor den mindst erfarne kommunikationspartner får lov at lede og føre.
Så...
 • Kommunikation må have højeste prioritet
 • Kommunikation er et behov i sig selv
 • Kommunikation udvikles, når de rette betingelser er (nok) til stede.

De tre erkendelser må vi handle ud fra!

Min store drøm er, at alle med kommunikationshandicap får tilbud, som er rettet mod det vigtigste: 

Meningsfuld, gensidig tovejskommunikation og den enkeltes evne og lyst til at tage del i et menneskeligt fællesskab.

Jeg ønsker, at hverdagen, ugerne, livet har et indhold, som er menneskeligt tilfredsstillende.
Jeg ønsker, at vi understøtter udvikling, ikke gennem at finde på mål, men ved sammen at finde ind til og møde mennesker på en måde, der styrker handlekraft, lysten til at deltage og troen på, man kan det.

Jeg ønsker, at vi i vores specialbørnehaver, botilbud, specialskoler, plejehjem, aflastning, dagtilbud m.v. kan bruge tiden på en måde, der lader mennesker træde frem som mennesker, snarere end at blive "håndteret" eller "kompenseret."

Jeg har besøgt mange af disse tilbud for at arbejde direkte med personale og medarbejdere, holde kurser og uddanne. Der er stor entusiasme for Intensive Interaction, og for at integrere og udbrede tilgangen i disse tilbud. Der er også ambitioner om, at Intensive Interaction afspejles i den samlede tilgang, dokumentation og de prioriteringer, der laves i tilbuddene.

Jeg deler det ønske, og derfor slår jeg her et slag for den kommende uddannelse til Intensive Interaction-koordinator. Uddannelsen er skabt for at kunne tilføre kompetencer til medarbejdere i specialtilbud, der gør dem til interne ressourcer i tilbuddets kommunikationsindsats.

Hvis du enten:
 • kan se dig selv i en nøglerolle i at styrke og udvikle kommunikation på din arbejdsplads
 • som leder vil vide mere om, hvad en Intensive Interaction-koordinator kan bidrage med
... synes jeg, I skal overveje koordinatorkurset.

Du/I skal ikke tøve med at kontakte mig for mere information og ansøgningsskema til uddannellsen. Jeg kan fanges på 6166 9399, og jeg besvarer også mails om kurset.

Bedste hilsner fra

Ditte Rose Andersen
Psykolog og stifter
Intensive Interaction Danmark


 
Læs mere om kurset og ansøgning her

Hovedunderviser: Ditte Rose Andersen

Ditte Rose Andersen er uddannet psykolog og har siden 2012 arbejdet for at gøre Intensive Interaction tilgængelig for danske fagfolk og familiemedlemmer. Hun forestår introkurser, konsultationer, hjemmetræning og God Praksis-kurser med henblik på at implementere Intensive Interaction i Danmark.

Læs videre om kurset og underviserne her

Gæsteunderviser: Dave Hewett

Dave Hewett er den ene grundlægger af Intensive Interaction-tilgangen, som oprindelig blev udviklet i Storbritannien på en stor hospitalsskole. Dave bidrager på kurset med både sin store tekniske kunnen og med viden om teorien og forskningen bag Intensive Interaction.

Læs mere om kurset her

Copyright © 2021 Intensive Interaction Danmark, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp