Copy
Nyhetsbrev från branschorganisationen Språkföretagen
View this email in your browser

Välkommen till vårt nyhetsbrev

Det här är första utgåvan av Språkföretagens Nyhetsbrev och det riktar sig till dig som har en anknytning till tolk- eller översättningsbranschen. Vår ambition är att sprida nyheter och information som ska vara både till nytta och nöje för dig.

Branschorganisationen Språkföretagen grundades i Almegas regi hösten 2012 med syfte att samla representanter från tolk- och översättningsbranschen och erbjuda ett forum för utbyte av information. Språkföretagen ska även vara vägledande i etiska och praktiska frågor vid exempelvis upphandlingar. Vi samlar erfarenheter genom utbyten av liknade organisationer i Norden och uppdaterar oss via de olika organisationer som finns representerade i Europa och USA.

Tolkning
Ett brännande ämne just nu är den omfattande flyktingströmmen till Sverige vilket i allra högsta grad påverkar alla aktörer i språkbranschen. Språkföretagen vill ge en mer nyanserad bild av den akuta resursbristen som nu råder, inom en rad språkområden, och har valt att informera allmänheten genom en debattartikel i DN. Artikeln väckte stor uppmärksamhet i bl.a. Ekot och ledde till flera intervjuer i både radio och TV.

Bristen av tolkar är mycket påfrestande för leverantörerna och risken är överhängande att det leder till misstag i kommunikationen mellan myndigheter och migranter om inte professionella tolkar finns på plats.

Artikeln belyser nuläget och de åtgärder som Språkföretagen föreslår för att tillgodose framtidens behov av tolkar i våra invandrarspråk. Läs gärna artikeln här: "Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas"
 
EUATC
European Union of Associations of Translation Companies är paraplyorganisation för alla europeiska branschorganisationer. Språkföretagen är medlemmar och har därmed insyn och är delaktiga i en rad centrala frågor. Varje år anordnas en konferens för erfarenhetsutbyte och nätverkande.  Årets konferens äger rum i Budapest, 21-22 april.
Styrelsen
Språkföretagen styrelse representeras av större och mindre företag. Ordförande Anne-Marie Colliander Lind är oberoende konsult, inte knuten till något av medlemsföretagen, men har lång erfarenhet av branschen både nationellt och internationellt. Detta gör att vi har en neutral talesperson i möte med myndigheter, press och när vi tillfrågas som remissinstans.
Copyright © 2016 Språkföretagen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp