Copy

Nieuwsbrief De Sterrebloem
(Maart 2016)

Een nieuwsbrief?!!
De verbouwingen, hoe staat het daarmee?
Studiedag cultuurbeschouwing
Kleuterwerving
De Sterrebloem, straffe school op weg naar duurzame school
View this email in your browser

Een nieuwsbrief?!!

Wat krijg ik nu? Een nieuwsbrief in mijn inbox? En dan nog wel van de Sterrebloem?  Je ziet het goed, we hebben er lang over gepraat maar eindelijk is het zo ver.  We sturen u, ouder, oud-ouder, oud-leerling, sponsor of sympathisant, een nieuwsbrief waarin we wat info geven over onze school. 

Je ziet ons af en toe wel in de pers verschijnen en misschien volg je ons ook op de Facebook pagina of via twitter maar via deze kanalen kunnen we niet altijd de informatie delen die we zouden willen delen vandaar deze nieuwsbrief.  Het is de eerste maar zeker niet de laatste.  We willen jullie dan ook een aantal keer in het jaar op de hoogte brengen van dingen die je niet op de sociale media leest maar die razend interessant zijn!

In deze nieuwsbrief een verslag van de MOS week, een update ivm de verbouwingen, informatie over een studiedag die de begeleiders zullen volgen en nog eens een warme oproep om kleuters te werven.

Veel leesplezier!

De Sterrebloem, straffe school op weg naar duurzame school

Wat hebben bloemen, planten, kippen, bomen en het transport in de natuur gemeen? Jawel, ze zijn onderdeel van een kringloop of lopen in kringlopen. En ‘kringlopen’ is nu precies het thema dat dit jaar belicht werd vanuit het project Milieuzorg Op School (MOS). Ook al is dat project op De Sterrebloem niet langer een project, maar maken de MOS-thema’s meer en meer deel uit van onze dagelijkse werking zoals ingebed in onze missie en visie.

Bij het begin van de lente werd het thema ‘kringlopen’ opnieuw heel sterk in de verf gezet! Leefgroep 1 was niet te houden bij de aanleg van een heuse MO(e)Stuin. Er werd getimmerd, gemeten, gezaaid en geplant. De kringloop van zaad over plant tot compost heeft voor de kleuters geen geheimen meer. Verlangend wordt er al uitgekeken naar de eerste radijzen en aardbeien…

Het containerpark en een struisvogelboerderij bracht de tweede leefgroep bij het denkwerk hoe we anders met afval kunnen omgaan. Het composteren en kringlooptuinieren werd opnieuw onder de aandacht gebracht. Al gauw werd ingezien dat kippen daar ook een belangrijke schakel in kunnen zijn. Er werd een kippenhok, waterbak en graanbak ontworpen vanuit tweedehands of recup-materialen. Twee nieuwe gasten kwamen ook op de Sterrebloem wonen. Nu is het uitkijken naar het eerste ei! Of was er dan toch eerst de kip? Van kringlopen gesproken… De eerste zaadjes voor dit project werden gelegd door een aantal leerlingen in Leefgroep 4.

In de derde leefgroep lag de focus op bomen en water. In de vierde leefgroep werd het transport in de natuur onderzocht. Wereldwaterdag op 22 maart gaf nog een extra dimensie aan de MOS-week: planten water geven, belang van hemelwater, privatisering van water…
Kringlopen hebben ook iets repetitiefs in zich, voortdurende herhaling, een soort ritme dat rust en structuur brengt. Vandaar dat deze week ook speciaal aandacht werd besteed aan tijd, tijd als kwali-tijd, een onthaasten… even loskomen van de kloktijd, op zoek naar die andere tijd. En dat deed deze week -vol van hectische berichten- echt wel deugd.

Heel wat acties uit het verleden zijn ondertussen ingebed in de schoolplanning: wekelijkse MOStaakjes, Gloob, dikketruiendag, zwerfvuilactie, fietspool, tellingen duurzame verplaatsingen, strapdag, duurzame festiviteiten,…

Een groep van ouders denkt en werkt ook mee met het team om van MOS een echt werkwoord te maken. Zij verzorgden ook de MOS-communicatie in nauwe samenwerking met de werkgroep externe communicatie. Ze deden ook de zwaardere werkzaamheden voor het kippenhok en de moestuin en onderhouden het grasveld.

Ook onze infrastructuurwerken worden op MOS-wijze aangepakt. De keuze voor houtskeletbouw met strobalenbouw voor de nieuwe kleuterklassen is ook ingegeven vanuit een circulair denken en handelen…
En of we het derde MOS-logo verdiend hebben? Dat vernemen we in juni, wanneer we de MOS-jury verwelkomen. Maar aan de inspanningen van de leerlingen, het team en de ouders zal het niet gelegen hebben.

De verbouwingen, hoe staat het daarmee?

Zoals de meesten onder jullie wel weten, zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de verbouwingen.  We zijn ondertussen zover dat de onderhandelingen met de aannemers afgerond zijn en ons dossier opgestuurd is naar AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) voor de subsidie-aanvraag.

Van zodra deze goedgekeurd wordt, zullen de werken ook effectief starten. Fase 1 is de bouw van de nieuwe kleuterblok en het inrichten van nieuw sanitair in de zone van het huidige atelier.  Voor info over de andere fases kun je steeds de website consulteren.

Nu het administratieve werk rond is, rekenen we ook op jullie als ouders of sympathisanten om dit alles te kunnen realiseren. Vanaf de paasvakantie zullen er op geregelde tijdstippen “bouwdagen” georganiseerd worden om zoveel mogelijk zaken op voorhand uit te voeren. We denken hierbij aan het verwijderen van de duplex-verdiepingen, het leegmaken van lokalen, het uitbreken van vloeren en plafonds, enz...

Van zodra we zicht hebben op wat wanneer gaat uitgevoerd worden, zal een lijst ter beschikking gesteld worden waar iedereen kan op inschrijven om een aantal werken mee te komen uitvoeren. Er zal zeker voor iedereen iets te vinden zijn. We maken samen de school, en wat is er leuker dan samen werken uit te voeren voor onze kinderen en/of kleinkinderen?

Verder zijn we nog op zoek naar bedrijven die ons op één of andere manier kunnen steunen door bvb materialen te schenken, materieel ter beschikking te stellen, enz… Indien je plaatsen weet waar we terecht kunnen, stuur dit dan zeker door naar infrastructuur@desterrebloem.be of neem contact op met Sven (Tycho en Yoni).

Studiedag cultuurbeschouwing

Enkele jaren geleden besliste de Vlaamse Gemeenschap om transparantie inzake cultuurbeschouwing te realiseren voor alle officiële scholen in Vlaanderen.

Binnen onze scholengemeenschap staan we open voor alle culturen én hebben we toch voor de waarden, respect, verantwoordelijkheid, engagement, geloof, hoop, enz.. gekozen. Van daaruit gaan we in dialoog met elkaar.  Deze visie krijgt in elk contact met onze leerkrachten en onze school weer vorm.

FOPEM (Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) besliste om hier een 3-jarig proces van te maken waarbij alle leerkrachten zouden worden betrokken. Bij de uitvoering van het cahier hierrond worden ook de kinderen zelf betrokken.
 
Op vrijdag 29 april gaat ons schoolteam samen met 100 andere leerkrachten naar Brussel om daar adhv de spiegel van een andere cultuur naar hun eigen beschouwing in de klas te reflecteren.

Kleuterwerving

U las het op Deinze Online, Het Laatste Nieuws of het Nieuwsblad, de inschrijvingen voor volgend schooljaar, zijn gestart.  De informatie dat de lagere school volzet is, is correct maar we zijn zeker nog op zoek naar kleuters. Zoals je misschien weet worden de leerlingen per leerjaar beperkt tot 11. Op die manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs, met onze waarden en normen, blijven garanderen.

De krachtlijnen van "De Sterrebloem" zijn:
- Leren vanuit het kind met oog voor de totale ontwikkeling,
- Stimuleren van zelfstandigheid en samenwerking, reflectie en verantwoordelijkheid, initiatief, onderzoek en experiment,
- Open en warm contact,
- Grote betrokkenheid van ouders, begeleiders en kinderen.

Ken je iemand met een zoontje of dochtertje geboren tussen 2011 en 2014, geef hen dan zeker deze informatie van "De Sterrebloem" door!
 
Op zondag, 17 april opent de school vanaf 14u zijn deuren en kan iedereen een kijkje komen nemen. Dit is dus een uitstekend moment om de school te komen verkennen.

Alle info rond visie en aanpak kan gevonden worden op www.desterrebloem.be. Een afspraak maken is steeds mogelijk. Stuur een mailtje naar co@desterrebloem.be en er zal contact worden opgenomen.

Onze volgende activiteiten


Zondag 17 april 2015 - Opendeurfeest
Zaterdag 25 juni 2015 - Fe(e)stje

Hou de website en onze facebook pagina in het oog voor meer details!

De leefgroep blogs

Copyright © 2016 De Sterrebloem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list