Nachtegaal nieuws maart 2020
Nieuwsbrief nr. 1
Foto: Arjen IJff
In deze nieuwsbrief de volgende punten:
  • Coronavirus
  • Vrijwilligers gezocht
  • Scholenbezoek
  • Onderhoud en vervanging
  • Builen
  • Brandveiligheid
Coronavirus
Ook molens ontkomen niet aan de gevolgen van de malaise waarin wij ons bevinden. Sterker nog, veel korenmolens hebben de afgelopen weken een extreme toeloop aan klanten ervaren die in veel gevallen tot filevorming voor de deur hebben geleid. Zoals de supermarkten een hamsterwoede rondom toiletpapier hebben gezien was bij veel korenmolens een ongekende verkoop aan meel en meelproducten het gevolg. Zo was ook bij De Nachtegaal reeds begin maart een verrassend sterke stijging van onze verkoop merkbaar. Wat daarbij opviel was de toename van voor ons nieuwe klanten, het feit dat er vooral meel werd verkocht en dan ook nog in grootverpakking. Zakken van 20 kilo gingen daarbij veelvuldig over de toonbank.
Het resultaat was o.a. dat al het op dinsdag 17 maart gemalen meel op woensdag al was uitverkocht.
Deze ongekende aanloop en de ontwikkelingen in Nederland en de wereld waren direct reden voor ons om vraagtekens te plaatsen bij het voortzetten van het malen en het verkopen op deze wijze.
Op 17 maart plaatsten wij een bericht op onze website en op facebook over de manier waarop wij dachten met de productie en verkoop voort te kunnen gaan. Een en ander werd echter razendsnel door de ontwikkelingen achterhaald die ons al op 18 maart hebben doen besluiten om zowel met malen als met verkopen te moeten stoppen.
Bij dit besluit hebben de veiligheid van zowel onze vrijwilligers als onze vaste en minder vaste klanten voorop gestaan, met daarbij vooral aandacht voor het maatschappelijk belang en de gezondheid van iedereen.
Als molen De Nachtegaal weer opengaat voor rondleidingen en verkoop vermelden we dat uiteraard direct op onze website (www.nachtegaalbeemster.nl) en Facebook.
 
Wij hopen dat u als gewaardeerde donateur, klant of vriend begrip heeft voor deze buitengewone omstandigheden en ons besluit daarbij.
Voorlopig gaan onze gedachten vooral uit naar iedereen in binnen- en buitenland die direct of indirect geraakt is door het virus en wensen u sterkte, kracht, gezondheid en betere tijden toe.
Stil staan bij een niet draaiende molen nu doet ons beseffen dat wij toch ook weer vooruit moeten kijken. Niet alleen wat molen en malen betreft maar ook denkend aan bezetting en mankracht.
Marco van Ammers Fotografie
Vrijwilligers gezocht
Afgelopen jaar is de molen  in staat gebleken een toename in de stroom van klanten te realiseren. Meer klanten en ook fors gestegen verkoopcijfers. Dit alles maakt dat wij steeds vaker onze handen vol hadden aan het malen, vullen en afwegen van onze (h)eerlijke Beemster meel- en mixproducten. Een leuke bezigheid die onze vrijwilligers soms ook iets teveel kon zijn. Wij zijn daarom ook nu al op zoek naar mensen die het straks leuk zullen vinden om ons hechte team te komen versterken.
Niet alleen de molen, het malen en de winkel verlangen straks weer onze aandacht, ook diverse externe activiteiten zoals promotie en markten komen met enige regelmaat terug. Voor dit jaar hebben wij bijvoorbeeld  "Purmerend onder stoom" op 4 t/m 6 september en het Midwinterfeest op 12 en 13 december in De Rijp op het programma staan.
Het is nog te vroeg om in te kunnen schatten hoe 2020 zal verlopen maar voor dergelijke activiteiten zijn extra vrijwilligers altijd meer dan welkom.
Mensen die het leuk lijkt om in de nabije toekomst met enige regelmaat een middag te komen helpen nodigen wij nu al van harte uit om contact met onze secretaris op te nemen (Thea Erkamp, info@nachtegaalbeemster.nl).
Scholenbezoek
Onder normale omstandigheden zijn bezoekers zeer welkom in de Nachtegaal en daarbij heeft scholenbezoek altijd onze prioriteit.
Woensdag 26 februari bezochten drie groepen 5/6/7/8 van basisschool de Bussel uit Blokker onze molen. Molenaars Sander, Theo en Erik leidden de kinderen met veel enthousiasme rond. Samen met Sander de molen laten draaien, de verschillende soorten meel voelen en met een handmaalsteentje zelf malen bij Erik en dan op de zolder uitleg krijgen over de werking van de molen door Theo, zorgden voor enthousiaste reacties. Vol verbazing merkte een leerling op: ‘Dat ze dat vroeger allemaal al konden maken’. Ervaren, kijken en beleven blijven belangrijk in ons digitale tijdperk.
Marco van Ammers Fotografie
Onderhoud en vervanging
Om de molen up to date te houden is altijd veel zorg en onderhoud nodig.
De molen heeft de hevige stormen in februari goed doorstaan. Wel was er een kleine lekkage. In overleg met de molenaars, inspectie door de Monumentenwacht, en een rondje met de firma Poland is een onderhoudsplan gemaakt voor 2020 en daarna. De doorgemeten roeden (wieken) zijn  gelukkig nog in goede staat.
Het klein onderhoud wordt gedeeltelijk door onze technisch specialist Ad Koopman, vrijwilligers en de molenaars zelf gedaan.
Builen
Het zeven van het gemalen meel met onze “borstelbuil” laat te wensen over. Het door de molen gemalen volkorenmeel wordt gezeefd, waarbij bloem, gries en zemelen gescheiden worden. De huidige buil is ooit tweedehands aangeschaft en dringend aan vervanging toe. Tijd voor een nieuwe buil dus. De in 2020 te ontvangen giften van onze donateurs wordt aan een nieuwe buil besteed. Deze is inmiddels in Oostenrijk besteld en zal u over niet al te veel tijd worden gepresenteerd.
Brandveiligheid
Op Oudejaarsavond werden wij opgeschrikt door de brand van de Molen Ceres in Bovenkarspel, waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. Ook voor ons een extra reden om nog eens kritisch te kijken naar onze brandbeveiliging en maatregelen, temeer omdat  er op de Hobrederweg in de buurt van de molen ook vuurwerkresten lagen. Een vuurwerkvrije zone is een wens van ons.
De brandweer kwam maandagavond 17 februari op hun oefenavond naar de molen.
Onder andere de sprinklerinstallatie werd bekeken en daarna is samen met bestuursleden een rondje gemaakt in en om de molen. De kapzolder bleek in ieder geval sterk genoeg voor zoveel mensen.
We kregen nog enkele adviezen en brandweer en molen zijn nu goed op de hoogte van elkaars werkwijze.
Foto: Marco van Ammers Fotografie
Warme groet namens het hele team van Korenmolen De Nachtegaal en we hopen elkaar snel weer te mogen begroeten!
Facebook
Website
Copyright © 2020 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp