Nachtegaal Nieuws |Mei 2017
Bekijk deze mail in uw browser
Aan alle mensen die molen De Nachtegaal een warm hart toedragen!

Beste mensen,

Het is inmiddels 12 jaar geleden dat  door het bestuur van De Nachtegaal gestart is met het reddingsprogramma van molen De Nachtegaal.  De molen was ernstig in verval geraakt. De  toenmalige eigenaar was financieel niet in staat de molen te onderhouden o.a. omdat je als particulier eigenaar geen  subsidies kunt aanvragen.  De opgerichte Stichting tot behoud van De Nachtegaal kwam overeen met de eigenaar  dat de molen overgenomen kon worden.
Met subsidie van o.a. het VSB Fonds, de Jonge Arnoldus , de Bank Giro loterij en vele andere (zie http://www.nachtegaalbeemster.nl/stichting/begunstigers) is het gelukt de molen aan te kopen, te verplaatsen en te restaureren. Dankzij de inzet van onze vrijwillige molenaars, vrijwilligers en  bestuursleden is het gelukt de molen weer terug te geven aan de (Beemster) bevolking. Tegenwoordig wordt er bijna maandelijks Beemster graan gemalen.  Het meel gaat o.a. naar bakker Harry de Groot, maar ook gaat er veel meel, al dan niet als mix, over de toonbank in de molenwinkel naar veel "thuisbakkers". Maar ook als er geen graan gemalen wordt , draait de molen op de dagen van de openstelling.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er naast de molen een molenschuur geplaatst is. Deze schuur wordt verhuurd aan Rona Uitentuis. Rona is een enthousiaste Beemster ondernemer. Ze heeft de molenschuur inmiddels sfeervol ingericht voor verhuur als groepsaccommodatie. Van de huurpenningen die we daarvoor ontvangen kunnen we een deel van het onderhoud van de molen bekostigen.

Echter we houden een gat in onze begroting. Het onderhouden van een molen kost jaarlijks tussen de € 15.000,00 en € 20.000,00. Om dat gat op te vullen is het bestuur op zoek naar donateurs.
Daarom doen we een beroep op alle mensen die ooit hebben aangegeven interesse te hebben in onze molen om donateur te worden.
Hoe kunt u donateur worden:
  1. Donateur worden voor minimaal € 15,00 per jaar.
    Nadat het bedrag door ons is ontvangen, ontvangt de donateur 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief + 1 x per jaar een uitnodiging voor een ontvangst op de molen. Tevens kan de donateur 1 malig ons boekje van de geschiedenis van De Nachtegaal ophalen in de molen. 
  2. Donateur worden voor minimaal € 50,00 per jaar. Nadat het bedrag door ons is ontvangen, ontvangt de donateur 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief + 1 x per jaar een uitnodiging voor een ontvangst op de molen. Daarnaast krijgt de donateur een “knipkaart” waarmee regelmatig een meelproduct opgehaald kan worden op de molen. Tevens kan de donateur 1 malig ons boekje van de geschiedenis van De Nachtegaal ophalen in de molen.
    Molen De Nachtegaal heeft een culturele ANBI status. De structurele donateur ontvangt van de belasting weer een deel van de inleg  terug.
Wilt u donateur worden van De Nachtegaal?
Meldt u dan aan via info@nachtegaalbeemster.nl
Graag onder vermelding van uw naam, adres en het bedrag dat u per jaar wilt doneren.
We hopen van harte op uw steun.

Alleen donateurs zullen vanaf nu de nieuwsbrief van molen De Nachtegaal ontvangen.

Met vriendelijke groet vanuit het bestuur.


 
Copyright © 2017 Molen De Nachtegaal, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief als vriend van molen De Nachtegaal.

Ons adres:
Molen De Nachtegaal
Hobrederweg 4a
1462 LJ Middenbeemster
Rabobank: NL54 RABO 0126 3338 23

In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ook contact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp