Nachtegaal nieuws | maart 2018
Foto: Jordy Krul

Beste donateur, vriend van de molen,

Een nieuwe jas voor "De Nachtegaal"
 
Bijna op het diepste punt van de Beemsterpolder torent sinds 1669 fier en trots een uniek brok cultuurhistorie boven het lage polderlandschap uit.
De Nachtegaal, de enige windmolen die de Beemster nog rijk is, werd in 2013 na een lange tijd van verval weer draai- en maalvaardig opgeleverd. Op dat moment was er nog geen noodzaak (en ook geen geld) om het riet rond de molen te vervangen.
 
Inmiddels heeft de molen alweer vijf jaar het nodige aan slecht weer over zich heen gekregen en, hoewel dat aanvankelijk niet eens de bedoeling was, ook nog vele duizenden kilo’s aan meel gemalen.
Naast de slechte toestand van het riet, de zorg omtrent delen van de houtconstructie, het feit dat met slechts één van de twee maalkoppels (maalstenen) gemalen kon worden, waren er nog wel wat pijnpunten die meer en meer aandacht behoefden.
Afgelopen jaar heeft het bestuur het VSB-fonds Beemster, de Van Toorn Scholten Stichting en de Provincie Noord-Holland bereid gevonden de financiële middelen beschikbaar te stellen om dit alles nu in één keer aan te kunnen pakken. Met een sluitende begroting achter de hand is een volledig restauratieplan opgesteld dat in mei van dit jaar afgerond zal worden.
 
Nadat begin januari is aangevangen en een steiger rond de molen is geplaatst werd door een enthousiaste groep vrijwilligers onder zeer slechte weersomstandigheden al het riet van de molen verwijderd. Hoewel aanvankelijk gedacht werd hier vier dagen voor nodig te hebben bleek het enthousiasme zo groot dat na één dag al het riet verwijderd en afgevoerd was.
Aansluitend is molenmaker Kistemaker van start gegaan met de feitelijke restauratiewerkzaamheden. Een deskundige van het in erfgoed gespecialiseerde adviesbureau Groen houdt hierbij toezicht.
Alle houten constructies die vooraf al waren beoordeeld zijn na volledig blootgelegd te zijn nogmaals onderzocht en krijgen de noodzakelijke aandacht en worden waar nodig verstevigd. Met de grootst mogelijke zorg wordt gekeken naar het in stand houden van de authentieke onderdelen. Gelijkertijd gaat aandacht uit naar het bestrijden van houtworm en boktor en worden naast een droge stijg(blus)leiding nagenoeg onzichtbare sproeikoppen geïnstalleerd. Dit blussysteem zal er voor zorgen dat de brandweer vanaf de weg kan aankoppelen en een eventuele brand in de molen van binnenuit kan bestrijden. „De restauratiewerkzaamheden lopen geheel volgens schema. Reparatie van „hondsoren”, „achtkantstijlen”, „legeringsbalken" en „veldkruizen” en de onderlinge verbindingen ervan zijn op de  bovenste verdieping (de kapzolder) gereed. Momenteel is de zogenaamde steenzolder aan de beurt. Naar verwachting is midden maart de technische restauratie zo goed als gereed." 

Ook de binnenbetimmering van de winkel en het kruirad zullen, belangeloos door vrijwilligers onder handen worden genomen. Middels een zogenaamd dendrochronologisch onderzoek wordt gekeken naar de ouderdom van diverse onderdelen van de molen. Hierbij worden houtmonsters uit balken en stijlen genomen waarna via vergelijking van jaarringen het exacte jaar en jaargetijde van de betreffende boom kan worden bepaald. Het vermoeden bestaat namelijk al langer dat sommige onderdelen van De Nachtegaal zelfs nog dateren van ver voor de drooglegging van de Beemster.
Na de feitelijke restauratie wordt rondom een nieuw rietdek aangebracht waarin meteen een branddetectie systeem zal worden verwerkt.
Alles bij elkaar wordt verwacht dat de molen bij de Beemster Open Dag op 10 mei a.s. weer in volle glorie getoond kan worden.
 
Met dank aan alle fondsen en de trouwe kring van vrienden en donateurs kijkt het bestuur vol vertrouwen uit naar de oplevering, en de viering volgend jaar van het 350 jarig bestaan van De Nachtegaal.
  
Ook tijdens de restauratie gaat de meelverkoop bij de molen onverminderd door.

U bent altijd van harte welkom aan de Hobrederweg 4a, 
Copyright © 2018 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp