Nachtegaal nieuws | april  2018
Ad Koopman en Kees Kraakman leggen de laatste hand aan het kruirad.
Aan de donateurs en windbriefhouders van molen De Nachtegaal.

Beste mensen,
Graag willen we u informeren over de voortgang van de restauratie nu de werkzaamheden op het einde lopen.
De rietdekker heeft op 6 april jl. zijn werkzaamheden beëindigd. Het rietdek ziet er op het 1e gezicht erg mooi uit, maar pas als de molen uit zijn “verpakking” is kunnen we dit echt goed beoordelen.
Omdat het hout aangetast was door o.a. de boktor is het hout hiervoor bewerkt.
Voor een stukje extra (brand)beveiliging is gekozen om detectielussen in het riet aan te laten brengen. Deze detectielussen geven een signaal bij brand en zijn aangesloten op een meldkamer. Ook is een droge stijg(blus)leiding met nagenoeg onzichtbare sproeikoppen geïnstalleerd. Dit blussysteem zal er voor zorgen dat de brandweer vanaf de weg kan aankoppelen en een eventuele brand in de molen van binnenuit kan bestrijden. Voor de molen is het belangrijk dat het achtkant te allen tijde bewaard blijft. Dit is nl. de garantie om als monument aangewezen te blijven. Als het achtkant zou verbranden, dan kan de molen wel opnieuw opgebouwd worden, maar zal het nooit meer een monumentstatus krijgen en zal er geen monumentensubsidie verstrekt worden.
Ondertussen is ook een schildersbedrijf al bezig om het schilderwerk van de hogere delen van de molen (kap, kuip, spruiten, schoren en achterbalk) te schilderen. Ze maken hiervoor dankbaar gebruik van de steiger. Op een later tijdstip zullen ze ook nog andere delen van de molen schilderen.
Om nog meer van de geschiedenis van de molen te weten te komen zal er een zogenaamd Dendrochronologisch onderzoek gestart gaan worden. Voor dit onderzoek zijn 10 balken geselecteerd. Omdat de molen merendeel is opgebouwd met hergebruikt en veelal ‘verjongd’ materiaal, was het lastig om monsters te nemen met minimaal 50 jaarringen. Het is tegenwoordig mogelijk om te achterhalen in welk jaar het hout gekapt is en waar het vandaan komt. Wij wachten met een zekere spanning de uitkomsten van dit onderzoek af.
Het restauratieproject zal uitvoerig en detaillistisch worden gedocumenteerd. Inmiddels is de gehele houtconstructie en met name de te restaureren onderdelen gefotografeerd. Ook zijn veel opnamen gemaakt van het rietdekken. Er zijn ca. 1.200 opnamen gemaakt. Besloten is ook om historisch onderzoek te doen naar met name de periode 1612 – 1669.
Ook zal getracht worden informatie en documenten te verzamelen van de eerder uitgevoerde restauraties en groot onderhoud. We proberen hiervoor fondsen te vinden.
Het interieur van de molen is door onze vrijwilligers weer geschuurd en geschilderd.
Ook de vloer heeft een opknapbeurt gehad.
Dankzij de medewerking van vrijwilligers (molenaars, bestuursleden en andere vrijwilligers) zijn de projectwerkzaamheden 3 weken eerder afgerond dan ingeschat.
Het hele project is gerealiseerd voor ca. € 175.000 en is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de van Toorn & Scholten Stichting, het VSB Fonds Beemster, de Provincie Noord-Holland en de Gravin van Bylandt Stichting. Wij zijn hen daarvoor dan ook zeer dankbaar.

De Nachtegaal is nu weer een levende parel in het Werelderfgoed Beemster. Met dank aan iedereen en vooral onze vrijwilligers. Op 10 mei a.s. Open Dag in de Beemster zal de molen weer voor het publiek worden opengesteld.

Omdat we vermoeden dat het dan erg druk wordt laten we u graag weten dat molen De Nachtegaal op zaterdag 12 mei meedoet aan de Nationale Molendag. U kunt dan van 10.00 tot 16.00 uur met de molenaar klimmen tot in de nok van de molen.

We hopen u op een van deze dagen te mogen begroeten.
Copyright © 2018 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp