Nachtegaal nieuws november 2019
Nieuwsbrief nr. 4
 In deze nieuwsbrief de volgende punten:
  • Heel Beemster Bakt
  • Terugblik Symposium/film
  • Theo Pauw gediplomeerd vrijwillig molenaar
  • Nieuwe zeilen
  • De Nachtegaal nu totaal gerestaureerd.
  • Molensteen geschonken
  • Uitreiking Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs
  • Nieuwe secretaris
  • Pepernotenmix
  • Donateurs en vrijwillige bijdragen
1.
Heel Beemster Bakt.
Als laatste activiteit in het feestjaar van de molen een echte bakwedstrijd. Ingeschreven kon worden voor een van de drie onderdelen: Brood, cake en koek of taart. Voorafgaand is een bakinstructie gegeven door de bakkers Harry en Marcel de Groot. Hun tips en trucs vielen zeker in de smaak.
Voor de wedstrijd op 9 november in de Keyserkerk waren 38 aanmeldingen. De mooiste creaties kwamen voorbij. Ze werden niet alleen op uiterlijk maar zeker ook op smaak getoetst. Naast de gebroeders De Groot was ook Gerard Leenstra gevraagd in de jury plaats te nemen. De uiteindelijke winnaars werden door de bijna voltallige koninklijke familie (inclusief prins Bernhard, met anjer) op professionele wijze gefeliciteerd.
De categorie Brood:
1. Sandra Oudshoorn
2. Janine Metselaar
3. Monique Lambalk

De categorie Cake en Koek:
1. Alie van der Scheun Scheringa
2 .Elly Scheringa
3. Lisette Scheringa

De categorie Taart:
1. Brenda M Metz Villoldo
2. Lia Eggers
3. Laura Grazul

Alle prijswinnaars kregen een historische ”kam” uit de molen met speciale inscriptie en een waardebon.
De oudste en de jongste bakker Henk Albertsma 86 jaar en Koen van Gelder 10 jaar werden evenals Ramon Kruijt beloond met een applaus, een eervolle vermelding en een pakje Nachtegaal bakmix.

Onder regie van Mart Hellingman werd een vrolijk wagenspel opgevoerd met als onderwerp, hoe kan het anders, de bakkerij. Tot slot konden de aanwezigen, onder het genot van een drankje, smullen van de bakproducten.
 
 
2.
Terugblik symposium

Op 21 september werd het 350 jarig bestaan van Molen De Nachtegaal gevierd met een symposium in de Keyserkerk te Middenbeemster. Een kleine 100 personen hadden zich aangemeld om een viertal boeiende presentaties bij te wonen.
Vier sprekers, allen met een bijzondere relatie met molens en met De Nachtegaal in het bijzonder, vertelden op eigen wijze over hun professie.
Paul Groen (directeur/eigenaar van Erfgoed Advies Groen) deed verslag van de manier waarop hij monumenteigenaren adviseert, begeleidt en faciliteert bij restauratie, herstel, onderhoud en herbestemming.
Gerrit Keunen oud-medewerker (molenconsulent) van voorheen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heeft als molenconsulent voor de Rijksdienst veel ervaring en kennis opgebouwd over de geschiedenis en de ontwikkeling van molens in Nederland door de eeuwen heen. Eric Zwijnenberg ondersteunde hem op welbekende wijze met bijpassend beeldmateriaal.
Sjoerd van Daalen (directeur/eigenaar van Van Daalen Dendrochronologie) gaf tekst en uitleg over zijn vakgebied. Dendrochronologie is de onderzoeksmethode die gebruik maakt van de jaarlijkse variatie in de jaarringen van bomen als gevolg van klimaat en andere groeiomstandigheden om houten voorwerpen te dateren.
Nicole Bakker sinds 1 september 2017 directeur van De Hollandsche Molen. Deze Vereniging zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland.
Tussen de verhalen van de sprekers werden beelden vertoond over De Nachtegaal voor en na de restauratie.
Na de lunch die perfect verzorgd was door vrijwilligers van het Historisch Genootschap Beemster, konden de aanwezigen met een bus een rond-tour maken door de Beemster onder leiding van Jaap Dik, een rondleiding krijgen door het dorp, onder leiding van Geert Heikens of luisteren naar het interessante verhaal van Cees de Groot over de opgravingen die gedaan waren voor de bouw van de Keyserin.
Deze informatieve dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in de foyer.
3.
Theo Pauw gediplomeerd vrijwillig molenaar.

Donderdag 16 oktober behaalde Theo Pauw het diploma vrijwillig molenaar.
We zijn blij dat De Nachtegaal er weer een gediplomeerd molenaar extra bij heeft.
Wij wensen Theo veel mooie molenaarsjaren toe.
4.
Nieuwe molenzeilen.

Op 23 oktober heeft De Nachtegaal fraaie bruine winterzeilen voorgehangen gekregen.
Sander, Theo, Fred en Kees assisteerden deze dag Henk Eskamp (maker van deze zeilen). Onder goede weersomstandigheden hebben ze met elkaar de klus geklaard.
Deze zeilen hebben we kunnen aanschaffen mede dankzij de donaties van onze vrienden/donateurs.
De mooie beschilderde "feestzeilen" zijn inmiddels dus van de wieken gehaald, maar worden goed bewaard. Volgend voorjaar maken de bruine winterzeilen trouwens weer plaats voor de gebruikelijke witte zomerzeilen.
5. 
De Nachtegaal nu totaal gerestaureerd.

Beide koppels molenstenen weer in gebruik. Het was al lange tijd de wens van bestuur en molenaars om naast het Zuid-koppel ook het Noord-koppel molenstenen weer maalvaardig te maken. Vrijdag 18 oktober was het dan zover dat Hans Titulaer (molenaar en molensteenspecialist ) de laatste hand kwam leggen aan het maalvaardig maken van dit noordelijke koppel maalstenen. Hier  was al veel werk aan vooraf gegaan. De stenen openleggen door de molenaars, de kuip restaureren, met dank aan Ad. Na het proefmalen en de oplevering van het koppel stenen (en de keuze met welk koppel we gaan malen) is dan definitief De Nachtegaal volledig gerestaureerd. Dat was toch wel een heel bijzonder moment om bij stil te staan en om samen met de vrijwel volledige ploeg molenaars te vieren. Op de maalzolder is dan ook een feestelijke taart aangesneden en hebben ze met elkaar het glas kunnen heffen.
6.
Molensteen geschonken.

Enige tijd geleden werden wij verrast  met de vraag of er belangstelling was voor een molensteen. Voor een korenmolen is dat altijd een interessant aanbod. De steen werd bij ons bezorgd door Loon en verhuurbedrijf De West en ligt nu bij de ingang van de molen.
Binnenkort wordt er een steun gemaakt waar de steen in kan staan zodat zowel de voor als de achterkant zichtbaar is. Voor bezoekers leuk om ook de groeven van de maalzijde het z.g. "scherpsel" te kunnen bekijken.
7.
Uitreiking Prins Bernhard Cultuurfonds
.
Eind oktober was de verrassing groot toen gebeld werd met de vraag of Humberto Tan een interview mocht houden met een van onze molenaars. Dit zou gefilmd worden om te vertonen tijdens de uitreiking van de Prins Bernard Cultuurfonds Prijs aan Verenging de Hollandsche Molen. De uitreiking door Koningin Maxima in het bijzijn van Prinses Beatrix, als beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, stond al gepland op 4 november. Sander Hupkes, onze oudste molenaar viel de eer te beurt om geïnterviewd te worden, daarbij geassisteerd door Theo Pauw (onze "jongste" molenaar). Via bijgaande link kunt u dit zeer geslaagde filmmoment terugkijken. Sander, Theo, met echtgenotes en ons bestuurslid Fred van Zon waren bij de uitreiking aanwezig. (knip en plak het in je browser)
https://www.youtube.com/watch?v=19S8WvVkn9E
8.
Nieuwe secretaris.

Thea Erkamp- Braak gaat de functie van secretaris van de Stichting tot behoud van De Nachtegaal overnemen van Els Steen. Els draagt het stokje na bijna negen jaar met een gerust hart over aan Thea. We wensen Thea veel succes.
9.
Pepernotenmix.

Bent u ook gek op pepernoten en wilt u ze ook zelf bakken. Haal dan in de molenwinkel een zakje pepernotenmix. Voeg daarbij boter en melk volgens bijgevoegd label, goed kneden en dan in de oven en binnen de kortste keren kunt u de hele familie blij maken met uw eigen gebakken pepernoten.
Een zakje van 400 gram a  € 1,95 en verkrijgbaar in de molenwinkel en in de Kosterij.
10
Donateurs en bijdragen

In deze nieuwsbrief heeft u al gelezen dat er een feestelijk taartje is gegeten ter gelegenheid van de afronding van de restauratie.. Denk nu echter niet dat er geen kosten meer gemaakt moeten worden, een molen heeft namelijk jaarlijks onderhoud nodig.
Mede dankzij uw donatie zijn er dit jaar prachtige bruine (winter)zeilen aangeschaft. Hartelijk dank daarvoor. U kunt ook dit jaar uw donatie/gift overmaken op rekeningnummer:  NL54 RABO 0126 3338 23. Graag onder vermelding van uw naam. Onze stichting is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor informatie over belastingvoordeel, erven, schenken, giften en legaten denken wij graag met u mee.
 
Beemster light festival.
Ook molen De Nachtegaal is extra verlicht tijdens de 20 dagen waarin de Beemster zichzelf op een bijzondere manier in de schijnwerpers zet.
Het bestuur dankt u voor uw aanwezigheid op onze activiteiten en wenst u alvast een mooi en gezond 2020
Facebook
Website
Copyright © 2019 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp