Nachtegaal nieuws juni 2020
Nieuwsbrief nr. 2
Marco van Ammers Fotografie
In deze nieuwsbrief de volgende punten:
 • De korenmolen gaat weer open
 • De Nachtegaal was tijdelijk gesloten
 • Rabobankdonatie
 • Een stukje geschiedenis
 • Uit het archief
 • Help ons de molen te onderhouden
 • Ten slotte
Foto: Humberto Tan
De korenmolen gaat weer open
Nog even en u zou weer zelfgebakken Beemsterbrood op de plank kunnen hebben want De Nachtegaal gaat zaterdag 4 juli weer open. Om uw en onze veiligheid te bewaken zijn verschillende maatregelen genomen. De molen is daarom alleen zaterdag open voor het publiek van 10.00-16.00 uur. Woensdag of een andere middag in de week (als de juiste wind waait) zijn de molenaars actief. Dit wordt een maaldag. Om de voorraad meel, mixen etc. in de winkel aan te vullen, moet er regelmatig worden gemalen en dit kan met de aangepaste maatregelen niet gelijktijdig.
Speciale vragen en bestellingen kunt u aan ons doorgeven via ons contactformulier op de website of ons mailadres info@nachtegaalbeemster.nl.

Voor de klanten
Handgel en doekjes staan voor u klaar.  
 1. Houd 1,5 meter afstand, vóór de molen en in de molenwinkel. In de molen mag naast een klant voor de toonbank nog één klant in de molen wachten op zijn beurt.
 2. Kom niet in de molenwinkel als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilliger in en buiten de molen.
 4. Betaal zoveel mogelijk met pin.
 5. Online bestelde producten staan voor je klaar in de molenwinkel.
 6. Er kan maximaal (totaal) 20 kg meel per klant worden gekocht.
 7. De molenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor publiek. Er zijn daarom tijdelijk geen rondleidingen.
 8. Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet.     
Foto: Christy Rijser
De Nachtegaal was tijdelijk gesloten
Begin maart werd het opvallend druk in de molenwinkel. Veel mensen gingen meel en mixen inslaan. Het thuis brood bakken, koekjes en pannenkoeken bakken met de kinderen werd een hype, toen veel mensen thuis moesten blijven in verband met de coronacrisis. Het pas gemalen meel was snel op en het werd te druk in de winkel. Om onze vaste klanten te blijven voorzien van meel en mixen hebben we overwogen om de verkoop via een bestellijst en een afgiftepunt te organiseren. Maar dat was toch geen optie. Een groot deel van onze vrijwilligers behoort tot de risicogroep en veiligheid staat voorop. De molen werd gesloten voor het publiek. En al snel verliep de communicatie via Skype en WhatsApp. Het onderhoud van het monument stond niet stil.
Er is hard gewerkt met  ‘gesloten hekken’, maximaal twee mensen en het in achtnemen van de anderhalve meterregel. De molen is flink onderhanden genomen. Schoonmaken, controleren, klusjes. Het hek buitenom is opnieuw geschilderd. De nieuwe afzuiginstallatie, om bij het malen minder last te hebben van de stof, is geïnstalleerd en weggewerkt in een kast, passend in het interieur.
Passerende wandelaars en fietsers zagen op Koningsdag en op 5 mei, de herdenking van 75 jaar bevrijding, de molen draaien.
De winterzeilen (donkerbruin) zijn 25 mei, een windstille avond, vervangen door de zomerzeilen (wit).
Foto: Bert Jaarsma
Rabobankdonatie
Uit het speciale Rabobank Coöperatief fonds voor noodlijdende verenigingen heeft de Korenmolen De Nachtegaal ruim € 1.1.00,- ontvangen. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten uit evenementen. (Beemster Open-Dag, donaties in de fooienpot en gemis aan inkomsten uit rondleidingen). www.rabobank.nl/waterland
Een stukje geschiedenis
Omtrent de geschiedenis van De Nachtegaal is nog veel uit te zoeken. Jaap Kroon, eertijds verbonden aan het Westfries Archief, heeft aangeboden ons te helpen bij de speurtocht wie de eigenaren waren van de molen met name in de periode van voor 1832. Ook een bijzonder interessant onderzoeksonderwerp is de informatie die is vastgelegd in de zogenaamde windbrieven van De Nachtegaal. Deze informatie leert ons hoeveel graan er door de molen werd gemalen, waarover de zogenaamde “belasting op het gemaal” werd geheven. Het geeft ook een indicatie hoeveel graan er in de Beemster geteeld werd. Waar wij ook nieuwsgierig naar zijn is wat er precies is gebeurd in de nacht van 18 op 19 december 1660. We weten dat er een verwoestende storm heeft gewoed. Maar waarom heeft het tot 1669 geduurd voordat de molen aan de Hobrederweg werd herbouwd?
Uit het archief
[Waterlands Archief, archief gemeente Beemster 1795 – 1929 inv. nr. 10-77]
(Transcriptie: Margreet Hoek)
 
Rubriek Provinciale Administratie
Onderwerp: Advies op een rekwest nopens de verkoop van een achtste gedeelte in de windkoornmolen in de Beemster
Bijlage 1
 
Beemster, den 3 maart 1833
Bij Uw Hoog Edel Geleerde marginale apostille van den 26 sten Februarij dezes jaars no. 194/3201 in onse hande ten fine van berigt, consideratie en advies gesteld zijnde zeker rekwest van pastoor en kerkmeesteren der Roomsch Catholieke Gemeente alhier houdend verzoek tot de onderhandsche verkoop van een achtste gedeelte in de wind koorn molen staande aan de Hobrederweg binnen deze gemeente.
Hebben wij de eer Uw Hoog Edele : te berigte dat wij met de rekwestrante van het zelve gevoelen zijn, dat het alleszints in het belang van de fondsen  hunner adminstratie is, dat bovengemelde achtste gedeelte in de windkoornmolen alhier worde verkogt, uit hoofde van het gering voordeel hetgeen meergenoemd perceel van de Roomsch Catholieken kerk rendeert; en om Uw Hoog Ed. Geleerde al verder te dienen van consideratie en advies nemen wij de vrijheid Uw Hoog Edel Geleerde te adviseeren dat de verkoop van het voorschreven achtste gedeelte onder de hand ons alleszints in het belang van de admitratie der rekwestranten wegens de zware kosten in de publieke verkoop van zulk een klein perceel vallende verkieselijk voorkomt.

Burgemeester en Assessoren van de Gemeente van de Beemster.
(Geteekend) K. Kunst vanwege dezelve de secretaris van het plaatselijk bestuur
(Geteekend) F. Gallis.
 
Aan de Heer Gouverneur van Noord-Holland.
Help ons de molen te onderhouden!
Kunt u ook zo genieten van de aanblik van de enige molen in het Beemsterland en van de (h)eerlijke producten die verkocht worden vanuit de molenwinkel? Laat ons dat dan weten door ons financieel te steunen. Een molen restaureren kost veel geld, maar een molen onderhouden ook. Wellicht had u zich al aangemeld als donateur. Wilt u dan uw donatie overmaken op ons rekeningnummer:
Raboboank: NL 54 RABO 0126333823 t.n.v. Stichting tot behoud van De Nachtegaal.
Mogen we ook nu weer op u rekenen?
Alvast onze hartelijke dank.
Windbriefhouders krijgen tegen het eind van het jaar bericht van de penningmeester, omtrent hun donatie.
Ten slotte
Op de website www.nachtegaalbeemster.nl  staan twee recente krantenartikelen: ”Wachten op de wind” (NHD) en “Zeilen wisselen” (Uitkomst).
Deze zijn de moeite waard om te lezen en geven een goede indruk van wat er allemaal komt kijken bij het reilen en zeilen van de Nachtegaal.
Over onze nieuwe buil die pas is gearriveerd leest u in de volgende nieuwsbrief.
Warme groet namens het hele team van Korenmolen De Nachtegaal en vanaf 4 juli staan we weer iedere zaterdag voor u klaar!
Facebook
Website
Copyright © 2020 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp